Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 3

MODLITWA

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia. Drogą prawdziwego życia. Chcę iść z Tobą. I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha. Abym lepiej rozumiał Twoje słowa. I dochował im wiary w codziennym życiu.

Każdy z nas pewnie chciałby zamieszkać w takim miejscu, gdzie ludzie kochają innych, są dobrzy i życzliwi dla siebie. Czy jest to możliwe?

Taką możliwość przedstawiał ludziom Pan Bóg. Przez Jezusa powiedział: Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam.. jestem pośród nich (Mt 18, 20).

W ten sposób Jezus powiedział nam, że jeśli gromadzimy się ze względu na Niego i chcemy, żeby On nas uczył i nami kierował, wypełniamy wolę Boga, który pragnie, by ludzie się kochali i byli dla siebie życzliwi.

Spotykanie się każdej niedzieli przy ołtarzu na Mszy Świętej świadczy o tym, że jesteśmy gotowi wypełniać wolę Boga, to znaczy kochać się wzajemnie, okazywać sobie życzliwość.

"Myślałeś w ten sposób o twoim uczęszczaniu do kościoła - domu Bożego?

Jak myślisz, dlaczego tak wiele razy mówi się w kościele o trwaniu we wspólnocie z Jezusem i wszystkimi wierzącymi?

Spróbuj wyjaśnić, dlaczego tak ważne jest przebywanie we wspólnocie z Jezusem oraz braćmi i siostrami w wierze?

SCHEMAT:

 0x01 graphic

Test luk

Uzupełnij zdania brakującymi słowami: Bogiem, kościele, umacnia, gromadzi, słuchamy, Boga, wspólnocie, prowadzić, szczęśliwi, przystępujemy, lepsi).

Nasza obecność ze względu na Jezusa jest źródłem obecności ................... . Bóg jest obecny w tej ........................, by ją uczyć i .............................., a wszystko dlatego, by ludzie byli .........................., aby troszczyli się o innych, czyli obdarzali ich miłością, trwali we wspólnocie z ........................ i ze sobą. 
Wspólnota spotyka się z Jezusem i innymi w ....................... - domu Bożym, ta obecność ......................... wspólnotę. Bóg troszczy się szczególnie o nas, gdy .......................... nas podczas Mszy Świętej, gdy ................................... słowa Bożego, ............................... do Komunii świętej i gdy dzięki tym darom stajemy się ................................... .

Rozsypanka Mt 18, 20.

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

NIECH MIŁOŚĆ TWOJA, PANIE

Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie.

Pieśnią chcę chwalić imię Twe

I z dziękczynieniem sławić Cię.

MODLITWA

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.

Panie Jezu, Ty pragniesz mnie prowadzić drogą szczęścia, Droga prawdziwego życia, Chcę iść z Tobą, I mieć Ciebie za przewodnika. Daj mi Twojego Ducha, abym lepiej rozumiał Twoje słowo, I dochował im wiary w codziennym życiu. Amen.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron