Reforma systemu oswiaty z 1999 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Pedagogika, Pedagogika porównawcza, Zagadnienia

Pobierz dokument
reforma.systemu.oswiaty.z.1999.roku.pedagogika.doc
Rozmiar 27 KB

Reforma systemu oświaty z 1999 roku (reforma Handkego)

Główne założenia:

28 stycznia 1998 roku w Poznaniu została przedstawiona „Koncepcja wstępna reformy systemu edukacji”. Zgodnie z założeniem rządu, konieczność przeprowadzenia reformy wynikała z:

3 zasadnicze cele reformy:

Aby je osiągnąć:


Pobierz dokument
reforma.systemu.oswiaty.z.1999.roku.pedagogika.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Trening Jacobsona, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką,
Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepc
Profilaktyka wśród dorosłych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedost
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje
Teoretyczne podstawy wychowania- Małe kompedium (TPW), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro

więcej podobnych podstron