Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 58

MODLITWA

Panie Jezu, Królu całego świata i wszystkich ludzi, ucz mnie wierzyć w to, że przez Ciebie zostały wypełnione wszystkie obietnice Pana Boga. Panie Jezu, Królu całego świata i wszystkich ludzi, ucz mnie rozumieć, że przez chrzest święty posyłasz mnie, jak posłałeś Samuela, aby przeze mnie mogły wypełniać się dane ludziom przez Pana Boga obietnice. Panie Jezu, Królu całego świata i wszystkich ludzi, ucz mnie słuchać i rozumieć kierowane do mnie słowa Pana Boga. Amen.

Na podstawie poniżej zamieszczonego tekstu, zwróć uwagę w jaki sposób Bóg wybiera.

Tak opowiedziano na kartach Pisma Świętego o wyborze Dawida przez Boga: Rzekł Pan do Samuela: (…) Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla.(…) Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich wybrał Pan.(…) Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj (…) Posłał więc i przyprowadzono go: (…) Pan rzekł [do Samuela]: Wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

1 Sm 16, 1.6-7.10-13

Tabelka


Dawid

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Piśmie Świętym znajdziemy również fragmenty, z których wynika, że także Jezusa nazywano Królem Izraela. Tak mówił o Nim Natanael: Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.

J 1,49

Co ważniejsze, sam Jezus potwierdził, że jest królem. Uczynił to, zanim jeszcze Piłat skazał Go na śmierć. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? [ Odpowiedział Jezus: ] Tak, jestem królem.

J 18, 37Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron