Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 41

MODLITWA

DZIĘKI O PANIE

Ref.: Dzięki, o Panie! Składamy dzięki,

O Wszechmogący nasz Królu w niebie!

1. Za to, że dałeś nam wiarę...

2. Za to, że dałeś nam miłość...

3. Za to, że dałeś nam siebie...

4. Ty nam przebaczasz grzechy...

5. Ty nam przywracasz życie...

6. Za to, że jesteś z nami...

7. Tobie śpiewamy z radością...

S. Za to, że Zmartwychwstałeś...

9. Za to, żeś Ducha nam zesłał...

PLANSZA

OFIARA ZBAWIENIA - złożony przez Jezusa Bogu Ojcu dar z życia, męki i śmierci na krzyżu.

ZBAWIENIE - uwolnienie ludzi z niewoli grzechu i doprowadzenie ich do przyjaźni z Bogiem.

"Mamo, co to znaczy ponieść ofiarę zapytał Tomek?". Mama nie odpowiedziała od razu. Zamyśliła się, a po chwili powiedziała: "Ponieść ofiarę to dać innemu człowiekowi coś swojego - na przykład swój czas, swoje umiejętności, swój uśmiech, a czasem nawet swoje zdrowie czy życie. Twój tata - mówiła dalej mama - ofiarowuje się za ciebie, za nas, codziennie. Gdy idzie do pracy, robi to dla nas, bo nas kocha. Twój dziadek, który zginął w czasie wojny, ofiarował się za nas, za Ojczyznę, walcząc o jej wolność, bo ją kochał.

Jezus przez swą śmierć na Golgocie złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Ofiarował się z miłości do nas. Wyzwolił nas, oczyścił z grzechu, wskazał drogę do zbawienia, do Boga. Ta Jego ofiara uobecniana jest podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego dzięki tej ofierze możemy trwać w Bogu, a także przeciwstawiać się grzechowi i złu.

OBRAZ - Pan Jezus na krzyżu

Nie miał On [Sługa Pański] wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

Czytając powyższy tekst, wypiszcie zwroty, które można by umieścić obok obrazu Jezusa na krzyżu.

NAPISY

- Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi

- Mąż boleści, oswojony z cierpieniem

- On się obarczył naszym cierpieniem

- On dźwigał nasze boleści

- Myśmy Go za skazańca uznali,

- Chłostanego przez Boga i zdeptanego

- Był przebity za nasze grzechy

- Zdruzgotany za nasze winy

- W Jego ranach jest nasze zdrowie

- Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich

- Nawet nie otworzył ust swoich

- Kto się przejmuje Jego losem?

- Zgładzono Go z krainy żyjących

- Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć

Tabelka

Wydarzenie, które było przygotowaniem do przyjścia Mesjasza

Skąd się o nim dowiadujemy

 

 

Nie miał On [Sługa Pański] wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

"Mamo, co to znaczy ponieść ofiarę zapytał Tomek?". Mama nie odpowiedziała od razu. Zamyśliła się, a po chwili powiedziała: "Ponieść ofiarę to dać innemu człowiekowi coś swojego - na przykład swój czas, swoje umiejętności, swój uśmiech, a czasem nawet swoje zdrowie czy życie. Twój tata - mówiła dalej mama - ofiarowuje się za ciebie, za nas, codziennie. Gdy idzie do pracy, robi to dla nas, bo nas kocha. Twój dziadek, który zginął w czasie wojny, ofiarował się za nas, za Ojczyznę, walcząc o jej wolność, bo ją kochał.

Nie miał On [Sługa Pański] wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

"Mamo, co to znaczy ponieść ofiarę zapytał Tomek?". Mama nie odpowiedziała od razu. Zamyśliła się, a po chwili powiedziała: "Ponieść ofiarę to dać innemu człowiekowi coś swojego - na przykład swój czas, swoje umiejętności, swój uśmiech, a czasem nawet swoje zdrowie czy życie. Twój tata - mówiła dalej mama - ofiarowuje się za ciebie, za nas, codziennie. Gdy idzie do pracy, robi to dla nas, bo nas kocha. Twój dziadek, który zginął w czasie wojny, ofiarował się za nas, za Ojczyznę, walcząc o jej wolność, bo ją kochał.

Nie miał On [Sługa Pański] wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

"Mamo, co to znaczy ponieść ofiarę zapytał Tomek?". Mama nie odpowiedziała od razu. Zamyśliła się, a po chwili powiedziała: "Ponieść ofiarę to dać innemu człowiekowi coś swojego - na przykład swój czas, swoje umiejętności, swój uśmiech, a czasem nawet swoje zdrowie czy życie. Twój tata - mówiła dalej mama - ofiarowuje się za ciebie, za nas, codziennie. Gdy idzie do pracy, robi to dla nas, bo nas kocha. Twój dziadek, który zginął w czasie wojny, ofiarował się za nas, za Ojczyznę, walcząc o jej wolność, bo ją kochał.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron