Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 8

MODLITWA

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

PLANSZA

POCIESZYCIEL - określenie nadane Duchowi Świętemu przez Jezusa. Oznacza „orędownik”, „wspomożyciel”. Jezus obiecuje Apostołom Ducha Pocieszyciela, czyli Ducha Prawdy, który będzie działał w nich, by mogli dawać świadectwo o Jezusie i Jego nauce.

Może z uczuciem lekkiej zazdrości myślisz o ludziach, którzy na własne oczy widzieli Jezusa, dotykali Go swoimi rękami, słuchali Jego słów, doświadczali uzdrawiającego działania na tej podstawie zaczynali w Niego wierzyć - nawracali się. Wydaje ci się, że gdybyś miał takie możliwości, jak uczniowie Jezusa, to l ty nie miałbyś wątpliwości co do tego, iż Jest On obiecanym Mesjaszem, Zbawicielem ludzi. Może zastanawiasz się, czy można w ogóle wierzyć w Jezusa bez widzialnych znaków? Jak to się dzieje, że mimo braku bezpośredniego kontaktu z Jezusem wciąż zdobywa On nowych uczniów, którzy wyznają, że Jezus jest ich Panem i Zbawicielem?

Odpowiedź na podobne pytania możemy znaleźć w Ewangelii. Sam Jezus zapewniał swoich uczniów: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt28, 20). W ten sposób dał im do zrozumienia, że ich nie opuści, że zawsze będzie blisko nich. A skoro Jezus nadal jest wśród uczniów, to nie ma powodu zazdrościć Ąpostołom tego, że mieli z Nim bezpośredni kontakt i łatwiej im było w Niego uwierzyć. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób Jezu jest obecny ze swoimi uczniami.

Także na to pytanie Jezus udzielił ludziom odpowiedzi: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26).

Cały Kościół wierzy, że to właśnie dzięki otrzymanemu w dniu Pięćdziesiątnicy Duchowi Świętemu może on wyznawać swą wiarę w zmartwychwstałego Jezusa.

Kościół wierzy też, że każdy z uczniów Jezusa otrzymał w sakramencie chrztu Ducha Świętego, który udziela mu wiary w obecnego pośród ludzi Jezusa Chrystusa oraz pomaga mu wyznawać i głosić tę wiarę innym.

Co więcej, Duch Święty poucza chrześcijan o tym, że naśladując pierwszych uczniów Jezusa, którzy trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2, 42), będą mogli pozostawać z Nim w nieustannym kontakcie. I choć sposób nawiązywania tego kontaktu będzie inny niż za czasów ziemskiego życia Jezusa, to w niczym nie przeszkodzi to w autentycznym spotkaniu z Nim. Warunkiem spotkania się powinien Jezusem jest:

Trwanie w nauce Apostołów, które wymaga wysiłku poznawania Go i słuchania. Wysiłek taki uczniowie Jezusa podejmują na przykład wówczas, gdy starają się korzystać z wyjaśnień dotyczących znaczenia słów i czynów Jezusa, które podają im rodzice, kapłani (np. podczas niedzielnej Mszy Świętej) i katecheci.

Tworzenie wspólnoty. Jezusowi zależało i ciągle zależy na tym, aby Jego uczniowie potrafili uczyć innych, czym jest jedność, wspólnota, jak ważna jest umiejętność zrezygnowania z własnych zachcianek, z własne- go egoizmu dla dobra innych. Uczył, że taka wspólnota musi być oparta na miłości do Boga, której oznaką jest miłość okazywana drugiemu człowiekowi. Jezus powiedział też: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam: jestem pośród nich (Mt 18, 20). Te słowa trzeba rozumieć jako zachętę do czynienia tego, co On czynił: obdarzania ludzi przyjaźnią, miłością i zaufaniem, wnoszenia w ich życie radości i bezpieczeństwa. W słowach Jezusa należy też widzieć zapewnienie, że dzięki takiemu postępowaniu rzeczywiście z Nim się spotykamy.

"Łamanie chleba". Łamanie chleba oznaczało dla pierwszych uczniów Jezusa - Eucharystię, Mszę Świętą. Uczestniczenie w niej jest więc prawdziwym spotkaniem z Jezusem, słuchaniem Go, a także doświadczaniem Jego pełnego miłości działania dla dobra ludzi. "

Modlitwa. Podczas niej możliwa jest rozmowa z Jezusem. Ona jest znakiem spotkania, przebywania razem z Jezusem. Podczas takiego spotkania uczeń Jezusa powinien nie tylko mówić o swoich kłopotach i potrzebach, ale i dziękować za otrzymane od Boga dary, a przede wszystkim wsłuchiwać się i rozważać Boże słowa.

Rozumienie znaków umożliwiających nam przebywanie i kontakt z Jezusem zmartwychwstałym zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Z tego powodu nazywamy Go Nauczycielem Kościoła.

Czy potrafisz wyjaśnić, dlaczego nie trzeba na własne oczy zobaczyć Jezusa, nie trzeba fizycznie Go spotkać, aby wyznawać wiarę, że On jest Zbawicielem, Mesjaszem?

Komu zawdzięczamy możliwość spotykania się z Jezusem?

Co dla ciebie oznacza zaproszenie do trwania w nauce Apostołów, we wspólnocie, udział w "łamaniu chleba" i modlitwie?

W jaki sposób wyrażasz swoją wiarę w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Kościele, do którego należysz?

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

Czytając powyższe zdanie z Dziejów Apostolskich starajcie się znaleźć znaki, dzięki którym Kościół pierwotny dostrzegał, że Jezus jest i działa między nimi.

Praca w grupach: Słowa-klucze 

TRWANIE W NAUCE APOSTOŁÓW

WSPÓLNOTA

ŁAMANIE CHLEBA

MODLITWA

Grupa 1

Trwanie w nauce Apostołów, które wymaga wysiłku poznawania Go i słuchania. Wysiłek taki uczniowie Jezusa podejmują na przykład wówczas, gdy starają się korzystać z wyjaśnień dotyczących znaczenia słów i czynów Jezusa, które podają im rodzice, kapłani (np. podczas niedzielnej Mszy Świętej) i katecheci.

Tworzenie wspólnoty. Jezusowi zależało i ciągle zależy na tym, aby Jego uczniowie potrafili uczyć innych, czym jest jedność, wspólnota, jak ważna jest umiejętność zrezygnowania z własnych zachcianek, z własne- go egoizmu dla dobra innych. Uczył, że taka wspólnota musi być oparta na miłości do Boga, której oznaką jest miłość okazywana drugiemu człowiekowi. Jezus powiedział też: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam: jestem pośród nich (Mt 18, 20). Te słowa trzeba rozumieć jako zachętę do czynienia tego, co On czynił: obdarzania ludzi przyjaźnią, miłością i zaufaniem, wnoszenia w ich życie radości i bezpieczeństwa. W słowach Jezusa należy też widzieć zapewnienie, że dzięki takiemu postępowaniu rzeczywiście z Nim się spotykamy.

"Łamanie chleba". Łamanie chleba oznaczało dla pierwszych uczniów Jezusa - Eucharystię, Mszę Świętą. Uczestniczenie w niej jest więc prawdziwym spotkaniem z Jezusem, słuchaniem Go, a także doświadczaniem Jego pełnego miłości działania dla dobra ludzi. "

Modlitwa. Podczas niej możliwa jest rozmowa z Jezusem. Ona jest znakiem spotkania, przebywania razem z Jezusem. Podczas takiego spotkania uczeń Jezusa powinien nie tylko mówić o swoich kłopotach i potrzebach, ale i dziękować za otrzymane od Boga dary, a przede wszystkim wsłuchiwać się i rozważać Boże słowa.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy za Ducha Świętego, który działa w Kościele i gromadzi nas przy Tobie. Prosimy Cię, abyśmy poprzez wspólne trwanie w nauce Apostołów, „łamanie chleba” i modlitwę dostrzegali działanie Twego Ducha, abyśmy uczestnicząc w życiu Kościoła poznawali Ciebie pełniej i osiągnęli zbawienie.

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

Trwanie w nauce Apostołów, które wymaga wysiłku poznawania Go i słuchania. Wysiłek taki uczniowie Jezusa podejmują na przykład wówczas, gdy starają się korzystać z wyjaśnień dotyczących znaczenia słów i czynów Jezusa, które podają im rodzice, kapłani (np. podczas niedzielnej Mszy Świętej) i katecheci.

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

Tworzenie wspólnoty. Jezusowi zależało i ciągle zależy na tym, aby Jego uczniowie potrafili uczyć innych, czym jest jedność, wspólnota, jak ważna jest umiejętność zrezygnowania z własnych zachcianek, z własne- go egoizmu dla dobra innych. Uczył, że taka wspólnota musi być oparta na miłości do Boga, której oznaką jest miłość okazywana drugiemu człowiekowi. Jezus powiedział też: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam: jestem pośród nich (Mt 18, 20). Te słowa trzeba rozumieć jako zachętę do czynienia tego, co On czynił: obdarzania ludzi przyjaźnią, miłością i zaufaniem, wnoszenia w ich życie radości i bezpieczeństwa. W słowach Jezusa należy też widzieć zapewnienie, że dzięki takiemu postępowaniu rzeczywiście z Nim się spotykamy.

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

"Łamanie chleba". Łamanie chleba oznaczało dla pierwszych uczniów Jezusa - Eucharystię, Mszę Świętą. Uczestniczenie w niej jest, więc prawdziwym spotkaniem z Jezusem, słuchaniem Go, a także doświadczaniem Jego pełnego miłości działania dla dobra ludzi. "

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

Modlitwa. Podczas niej możliwa jest rozmowa z Jezusem. Ona jest znakiem spotkania, przebywania razem z Jezusem. Podczas takiego spotkania uczeń Jezusa powinien nie tylko mówić o swoich kłopotach i potrzebach, ale i dziękować za otrzymane od Boga dary, a przede wszystkim wsłuchiwać się i rozważać Boże słowa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron