fizjologia - oddechowy, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia


Fizjologia

Układ oddechowy, krwionosny

 1. Pierwszorzędowy ośrodek bodźcotwórczy u człowieka to:

 1. węzeł zatokowo-przedsionkowy

 2. węzeł przedsionkowo-komorowy

 3. włókna Purkiniego

 4. pęczek przedsionkowo-komorowy

 1. Pierwszorzędowy ośrodek bodźcotwórczy u żaby to:

 1. węzeł zatokowo-przedsionkowy

 2. węzeł przedsionkowo-komorowy

 3. zatoka żylna

 4. pęczek przedsionkowo-komorowy

 1. Odprowadzanie pierwsze przy klasycznym dwubiegunowym (kończynowym) zapi…

 1. prawa ręka, lewa noga

 2. lewa ręka, lewa noga

 3. prawa ręka, lewa ręka

 4. prawa noga, lewa noga

 1. Batmotropizm serca to:

 1. pobudliwość

 2. przewodnictwo

 3. kurczliwość

 4. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

 1. Ciśnienie tętnicze krwi zależy od:

 1. pojemności minutowej serca

 2. całkowitego obwodowego oporu naczyniowego

 3. częstotliwości tętna

 4. odpowiedzi A i B są prawidłowe

 1. Dźwięki jakie występują przy niedomykalności zastawek serca nazywamy:

 1. szmerami

 2. tonami

 3. szmerami i tonami

 4. nie ma takiego zjawiska

 1. Wdech jest aktem:

 1. biernym

 2. czynnym

 3. odpowiedzi A i B są prawidłowe

 4. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

 1. Hipoksja to:

 1. niedobór O2 na poziomie tkankowym

 2. niedobór CO2 na poziomie tkankowym

 3. niedobór azotu na poziomie tkankowym

 4. niedobór O2 i CO2 na poziomie tkankowym

 1. Praca mięśnia sercowego pobudzana jest przez

 1. adrenalinę

 2. acetylocholinę

 3. odpowiedz A i B są prawidłowe

 4. praca mięśnia sercowego nie jest pobudzana przez układ autonomiczny

 1. Objętość oddechowa to:

 1. objętość powietrza pobierana podczas głębokiego wdechu

 2. objętość powietrza pobierana podczas spokojnego oddychania

 3. objętość powietrza zalegająca w płucach

 4. objętość powietrza w drogach oddechowych

 1. Surfaktant (czynnik powierzchniowy) to:

 1. czynnik zwiększający napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych

 2. czynnik zmniejszający napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych

 3. czynnik rozszerzający naczynia krwionośne

 4. czynnik zwężający naczynia krwionośne

 1. Przepływ laminarny krwi to:

 1. przepływ warstwowy

 2. przepływ burzliwy

 3. przepływ wirowy

 4. cofanie się krwi pod wpływem grawitacji

 1. Zastawka trójdzielna znajduje się w:

 1. między lewą komorą i lewym przedsionkiem

 2. między prawa komorą i prawym przedsionkiem

 3. u ujścia do tętnicy płucnej

 4. u ujścia do aorty

 1. Zespół QRS zapisie EKG jest to:

 1. skurcz komór

 2. skurcz przedsionków

 3. czas rozchodzenia się fali depolaryzacji w przedsionkach

 4. czas rozchodzenia się fali depolaryzacji w komorach

 1. Całkowita pojemność płuc u mężczyzny wynosi:

 1. około 6 litrów

 2. około 8 litrów

 3. około 2 litrów

 4. około 10 litrów

 1. Potencjał spoczynkowy mięśnia sercowego wynosi:

 1. około 0 mV

 2. około -90 mV

 3. około 90 mV

 4. potencjał spoczynkowy jest zależny od pobudzenia mięśnia sercowego

 1. Objętość minutowa serca to:

 1. ilość krwi jaka przepływa przez jedną komorę w czasie jednej minuty

 2. ilość krwi jaka przepływa przez każdą komorę w czasie jednej minuty

 3. ilość krwi jaka przepływa przez jedną komorę w czasie pełnego cyklu pracy serca

 4. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

 1. Drażnienie nerwu błędnego powoduje zahamowanie pracy serca, ponieważ:

 1. na jego zakończeniach wydzielana jest acetylocholina

 2. na jego zakończeniach wydzielana jest atropina

 3. na jego zakończeniach wydzielana jest adrenalina

 4. na jego zakończeniach wydzielana jest histamina

 1. Podczas rozkurczu krew napływająca do komór wywołuje niekiedy:

 1. pierwszy ton serca

 2. drugi ton serca

 3. trzeci ton serca

 4. czwarty ton serca

 1. Hipoksja, w której przepływ krwi przez tkanki jest tak mały, że mimo prawidłowego ciśnienia tlenu i prawidłowego stężenia hemoglobiny odpowiednia ilość tlenu nie jest dostarczana do tkanek to:

 1. hipoksja hipoksyczna

 2. hipoksja zastoinowa

 3. hipoksja wskutek niedokrwistości

 4. hipoksja histotoksyczna

 1. Współczynnik oddechowy to:

 1. stosunek objętościowy CO2 wytwarzanego do O2 pochłoniętego tym samym czasie

 2. stosunek objętościowy CO2 wytwarzanego do CO2 pochłoniętego w tym samym czasie

 3. stosunek objętościowy O2 wytwarzanego do CO2 pochłoniętego tym samym czasie

 4. stosunek objętościowy O2 wytwarzanego do O2 pochłoniętego w tym samym czasie

 1. Surfaktankt składa się głownie z:

 1. fosfatydylocholiny i fosfatydylogalaniny

 2. fosfatydylocholiny i fosfatydyloglicyny

 3. fosfatydylalaniny i fosfatydyloglicyny

 4. fosforocholiny i fosfatydyloglicyny

 1. Jest to największa ilość powietrza, które może być usunięte po maksymalnym wdechu. Jest ona wskaźnikiem siły mięśni oddechowych. Ten opis dotyczy:

 1. całkowitej pojemności płuc

 2. objętości wdechowej zapasowej

 3. powietrza zalegającego

 4. pojemności życiowej płuc

 1. Mięśnie wdechowe dodatkowe to:

 1. mięśnie pochyłe szyi, przepona

 2. przepona, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

 3. mięśnie pochyłe szyi, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

 4. mięśnie międzyżebrowe, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

 1. Przyporządkuj numery odpowiednim załamkom na zapisie EKG:

 1. Nagłe i znaczne rozciągnięcie płuc pobudza receptory:

 1. receptory wolno adaptujące płuc (SAR)

 2. receptory szybko adaptujące płuc (RAR)

 3. receptory oskrzelowy typu C

 4. receptory J

 1. Całkowity obwodowy opór naczynia zależy od:

 1. zwężenia naczyń oporowych, lepkości krwi, wskaźnika hematokrytowego

 2. rozszerzenia naczyń oporowych, lepkości krwi, wskaźnika hematokrytowego

 3. zwężenia lub rozszerzenia naczyń oporowych, wskaźnika hematokrytowego

 4. zwężenia lub rozszerzenia naczyń oporowych, lepkości krwi, wskaźnika hematokrytowego

 1. Lepkość krwi:

 1. zwiększa się ze spadkiem temperatury i maleje w miarę zwiększania prędkości przepływu

 2. zmniejsza się ze spadkiem temperatury i wzrasta w miarę zwiększania prędkości przepływu

 3. zwiększa się ze spadkiem temperatury i w miarę zwiększania prędkości przepływu

 4. zmniejsza się ze spadkiem temperatury i zmniejsza w miarę zwiększania prędkości przepływu

 1. Rytm serca poniżej 60 razy na minutę określany jest jako:

 1. asystolia

 2. tachykardia

 3. bradykardia

 4. żadne z powyższych

 1. Podczas normalnej (prawidłowej) pracy mięsień sercowy zużywa około:

 1. 5%

 2. 10%

 3. 15%

 4. 20%

całkowitej ilości tlenu dostarczanego do organizmuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
rozrodczycw, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
Neuropeptydy kości, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
opracowaniewydalniczy, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
fizjo pytania, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
termoreg fizjo cw, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
UKŁAD KRĄŻENIA, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
KOŚCI, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
METODY STERYLIZACJI, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, mikrobiologia, I semestr
OZP z tego roku-troche dopisane, Weterynaria UP lublin, III rok, OZP
OZP z tego roku, Weterynaria UP lublin, III rok, OZP
referacik, Weterynaria UP lublin, I rok, Materiały, Ochrona środowiska, referaty prezentacje

więcej podobnych podstron