Pomiary długości kończyn górnych, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia


Pomiary długości kończyn górnych

Badający:

Imię i Nazwisko:

Rozpoznanie:

Data

Kończyna prawa

Kończyna lewa

Różnica

Punkty topograficzne kośćca kończyn dolnych

Długość względna

Wyrostek barkowy łopatki- wyrostek rylcowaty kości promieniowej

Długość bezwzględna

Guzek większy kości ramiennej- wyrostek rylcowaty kości promieniowej

Długość absolutna

Guzek większy kości ramiennej- opuszka palca III

Długość ramienia

Guzek większy kości ramiennej- wyrostek łokciowy kości łokciowej

Długość przedramienia

Wyrostek łokciowy kości łokciowej- wyrostek rylcowaty kości łokciowej

Długość ręki

Od środka linii łączącej oba wyrostki rylcowate kości przedramienia do końca opuszki III palca po str grzbietowej

Szerokość ręki

Po str grzbietowej- odległość między główką II i V kości śródręcza

WNIOSKI/UWAGI:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konczyna Dolna, Materiały naukowe z różnych dziedzin
CWICZENIA PORZADKOWE[1], Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Konspekt ćwiczeń rąk i stóp, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Stopy i ręce, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
KINEZJO EGZ Zestaw 14, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Kultura fizyczna(1), Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Ćwiczenia kinezjologiczne, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia
Cwiczenia w pionizacji i nauce chodu, Materiały naukowe z różnych dziedzin, Kinezyterapia

więcej podobnych podstron