zycie seksualne 1, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa


Zasady ustroju matrialchalnego

Zasadą, na której opiera się cały system Trobriandczyków jest pogląd, że jedynie i wyłącznie matka wytwarza ciało dziecka, natomiast ojciec nie odgrywa w tym żadnej roli(zapładniają ją duchy zmarłych przodków) - dziecko jest z tej samej substancji co matka i pomiędzy ojcem a dzieckiem nie ma żadnego związku ( paradoksalnie zawsze doszukuje się wszelkiego podobieństwa do ojca a nie do matki i rodzeństwa chociaż niby są z tej samej substancji)

,,Bracia i siostry są z tego samego ciała, bo pochodzą od jednej matki”

ojciec :

wyraz ojciec ma wyłącznie społeczne znaczenie, oznacza on mężczyznę ożenionego z matką, który mieszka z nią w jednym domu i razem z nią tworzy gospodarstwo domowe

TOMAKAVA - trzymający się na uboczu, outsider(słowa tego używają trobriandczycy, gdy chodzi o sprawy spadkowe i chcą podkopać autorytet ojca)

TAMA - „mąż mojej matki”

Wieś trobriandzka

Plac - dzielnica męska wsi

Ulice - dzielnica kobieca

Życie rodzinne

  1. mąż łowi ryby, poluje, buduje łódź albo też szuka drzewa na budulec

  2. kobieta zbiera małże lub dzikie owoce

  3. czasami oboje pracują w ogrodzie lub idą w odwiedziny

żona bierze swobodny udział w żartach, nie pracuje w charakterze niewolnicy czy sługi - jest w swej pracy zupełnie niezależna =>kiedy będzie potrzebować pomocy męża - zawoła go

Podział mienia i obowiązków związanych z płcią

istnieje cały szereg prac związanych z płcią:

Kobiety: - noszą specjalne kosze w kształcie dzwonów i wszelkie inne ciężary na głowie

Mężczyźni - mogą je nosić tylko w ramionach

jak ktoś zapyta, dlaczego dzieci mają obowiązek wedle ojca, który jest dla nich obcy to odpowiada się „ponieważ je pieści”

kobieta - spódniczki z rafi

mężczyzna - narzędzia

na wypadek śmierci jednego z małżonków drugi małżonek nie dziedziczy tych przedmiotów. Lecz są one rozdzielone między spadkobierców

każdy sam naprawia i utrzymuje w porządku swoje rzeczy - kobieta nie jest więc gospodynią w znaczeniu europejskim

Obowiązki gospodarcze

Ogród

Mężczyzna - rybołóstwo

kobieta - zbieranie owoców i małży morskich

razem - pewne stadia doglądania roślin

Życie

Mężczyzna - budowa łodzi

kobieta - pomaga w pokrywaniu dachu strzechą

ogrodem na ogół opiekuje się mężczyzna a gospodarstwem kobieta.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zysie seksualne dzikich rozdzial 2, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
pedagogika PMiR Sylabus, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
E.Fromm - Antropologia, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
ANTROPOLOGIA JAKO NAUKA, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa

więcej podobnych podstron