Teoria polityki, Władza polityczna, Władza polityczna- jest to taki rodzaj władzy, który występuje w ramach państwa jako najwyższej organizacji społeczno-politycznej


Władza polityczna- jest to taki rodzaj władzy, który występuje w ramach państwa jako najwyższej organizacji społeczno-politycznej
- władza publiczna
- władza polityczna
- władza państwowa

3 funkcje władzy politycznej
-
koordynacyjna- sprowadza się do ustalenia reguł gry dla podmiotów życia społeczno- politycznego
- dystrybucyjna- sprowadza się do tego że państwo dzieli społecznie pożądane wartości np. płaca, praca
- ochrona- władza polityczna stoi na straży istniejącego systemu politycznegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
teoria decyzji, Teoria decyzji - Hensel, Idea racjonalnego wyboru - jest to wybór który bierze pod u
sc,2wer, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazują
AS, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca ro
Dojrzałość szkolna jest to taki poziom rozwoju dziecka, cośki
Masaż segmentarny , Masaż segmentarny - jest to typowy masaż odruchowy, który opiera się na powiązan
PW1, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca r
PW, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca ro
Ruch postępowy bryły sztywnej jest to taki ruch, Fizyka
PWA, PW - jest to formalnie wyodrębniona gałąź systemu prawa obowiązującego w państwie, wykazująca r
25 123805 Eurologistyka projekt , Eurologistyka jest to taki system połączonych ze sobą firm, w któr
druk dyik, Mimośrodowe rozciąganie lub ściskanie jest to taki przypadek obciążenia przyłożonego do ś
Prawo administracyjne-sciaga, Administracja opiera się na kryterium podmiotowym, jest to pewien rodz
Teoria polityki, WŁADZA-POLITYCZNA, WŁADZA POLITYCZNA
skrypt2, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Teoria Polityki
pojecia, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Teoria Polityki

więcej podobnych podstron