Egzamin końcowy-, OIOM pytania I stopień pielęg, PYTANIA EGZAMINACYJNE 2009/10


PYTANIA NA EGZAMIN TESTOWY DYPLOMOWY Z PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

1. Niewydolność oddechowa obturacyjna to:

A.ONO typu II,

B.ARDS,

C.ONO spowodowana ciałem obcym w drogach oddechowych,

D.prawidłowa odpowiedź a i c

2. Skrót BAL oznacza:

  1. pobranie krwi do badania mikrobiologicznego

  2. pobranie popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelowych do badania mikrobiologicznego

  3. pobranie wymazu z miejsca potencjalnego zakażenia

  4. pobranie plwociny do badania

3. Wskaż zdanie prawdziwe:

A. intubacja tchawicy udrażnia drogi oddechowe i chroni przed aspiracją treści pokarmowej

do dróg oddechowych,

B.maska krtaniowa całkowicie zabezpiecza drogi oddechowe przed aspiracją treści

pokarmowej do dróg oddechowych,

C.obturacyjna niewydolność oddechowa to ONO typu I

D.prawidłowa prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej wynosi 75-100 mmHg

4.Termin „intensywna terapia” oznacza :

A. masywne przetaczania krystaloidów u pacjentów w hipotensji

B. opiekę nad pacjentami wymagającymi podawania silnie działających leków oraz dializoterapii

C. pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów po przebytym urazie wielonarządowym

D. usługi dla pacjentów z potencjalnie odwracalnymi schorzeniami ,którzy mogą zyskać na dokładniejszej obserwacji i leczeniu inwazyjnym ,niemożliwym do przeprowadzenia na innym oddziale

5. Na częstość występowania powikłań związanych z intubacją dotchawiczą nie mają

wpływu:

A.wiek, płeć, wysokość ciśnienia w makiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej

B.czas trwania intubacji, stan ogólny chorego

C. infekcje dróg oddechowych, ruchy strun głosowych i rurki

D.brak prawidłowej odpowiedzi

6.Podstawą leczenia usprawniającego w oddziale intensywnej terapii są :
A. działania zwalczające objawy wstrząsu bez względu na przyczynę jego powstania

B. kinezyterapia i kinestezja

C. czynności zapobiegające wystąpieniu kwasicy metabolicznej

D. działania zmierzające do eliminowania zaburzeń świadomości

7. Osoby szczególnie zagrożone aspiracją treści pokarmowej do dróg oddechowych podczas

intubacji to:

A.osoby po 20 r.ż, chorzy na cukrzycę

B.chorzy z niedrożnością przewodu pokarmowego,

C.chorzy z otyłością olbrzymią,

D.prawidłowa odpowiedź b i c

8.Oddech paradoksalny u pacjentów występuje przy:

A. utworzeniu sztucznej drogi oddechowej

B. zastosowaniu wentylacji mechanicznej

C. mnogim złamaniu żeber

D. powikłanym zapaleniu płuc

9.Sposoby wytworzenia sztucznej drogi oddechowej to:

A.wprowadzenie cewnika donosowego,

B.tracheotomia, minitracheotomia, intubacja,

C.maska Venturiego,

D.prawidłowa odpowiedź a i c

10.Zakażenie endogenne ,to zakażenie wywołane przez:

A. szczepy bakterii o wysokiej zjadliwości

B. patogeny pochodzące od innego chorego

C. własną florę bakteryjną pacjenta, bytującą na skórze lub błonach śluzowych

D. niewłaściwą dezynfekcję i sterylizację sprzętu medycznego używanego do wykonania procedury medycznej

11. Pulsoksymetria to:

A. pomiar CO2 w mieszaninie wydychanych gazów

B. główny sposób stwierdzania niedrożności rurki intubacyjnej

C. pomiar ciśnienia w drogach oddechowych

D.brak prawidłowej odpowiedzi

12. Próbki krwi do badania bakteriologicznego powinny być pobrane :

A. w momencie szczytu gorączki

B. gdy przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka temperatura ciała mimo prób jej obniżenia

C. w momencie narastania temperatury ale przed szczytem gorączki i przed dreszczami

D. gdy pacjent ma zlewne poty oraz podwyższony poziom glukozy

13. Prawdziwe jest twierdzenie:

A.ARDS to ostra niewydolność oddechowa

B.maska krtaniowa stanowi niezawodne zabezpieczenie przed aspiracją treści pokarmowej

do dróg oddechowych,

C.ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej może mieć dowolną wartość,

D.BAL to badanie przepływu obwodowego

14. Do czynników zaburzających pomiar pulsoksymetrii nie zaliczamy:

A.zawartości we krwi błękitu metylowego,

B.lakieru na paznokciach,

C.antybiotykoterapii,

D.hipotermii, hipotensji

15. Celem sedacji pacjentów na oddziale intensywnej terapii jest:

A. wywołanie niepamięci wstecznej oraz zapewnienie pacjentowi komfortu

B. zapobieganie obrzękowi mózgu

C. ochrona pacjenta przed zatorowością płucną

D.zwalczanie objawów wstrząsu

16. Wskazaniami do tracheotomii jest :

A. rozległe oparzenie,

B. uraz wielonarządowy,

C. masywny obrzęk głośni lub ciężkie uszkodzenia twarzy,

D. NZK

17. Zaletami sztucznej drogi oddechowej jest:

A.utrzymanie drożności dróg oddechowych

B. ułatwienie usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego

C. zmniejszenie anatomicznej przestrzeni martwej

D.wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

18. Stały pomiar stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych i monitorowanie stężenia dwutlenku węgla w końcowo-wydechowej porcji powietrza umożliwia :

A.kapnometria

B. pulsoksymetria

C.gazometria

D. BAL

19.Przedłużone utrzymywanie w tchawicy rurki intubacyjnej zwiększa ryzyko rozwoju

zapalenia płuc poprzez :

A. stymulację aktywności rzęsek nabłonka dróg oddechowych

B. nasilenie odruchu kaszlowego

C. wyeliminowanie mikroaspiracji treści pokarmowej

D. możliwość implantacji skolonizowanych w rurce dotchawiczej bakterii

20. Przedłużone unieruchomienie powoduje:

A. wzrost pojemności wyrzutowej serca

B. zwolnienie akcji serca

C. wzrost przepływu krwi przez narządy

D. zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca

21. Długotrwałe unieruchomienie powoduje:

A. zmniejszenie masy, obwodu oraz obniżenia siły i napięcia mięśni

B. zmiany doprowadzające do zwłóknienia mięśni

C. hemolizę tkanek

D. nadmierny rozrost mięśni poprzecznie prążkowanych

Osoby do kontaktu :

Iwona Leszczyńska iwona-leszczynska3@wp.pl

Donata Gacka dgacka@o2.pl

1. Niewydolność oddechowa obturacyjna to:

A.ONO typu II,

B.ARDS,

C.ONO spowodowana ciałem obcym w drogach oddechowych,

D.prawidłowa odpowiedź a i c

2. Skrót BAL oznacza:

A.pobranie krwi do badania mikrobiologicznego

B.pobranie popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelowych do badania mikrobiologicznego

C.pobranie wymazu z miejsca potencjalnego zakażenia

D.pobranie plwociny do badania

3. Wskaż zdanie prawdziwe:

A. intubacja tchawicy udrażnia drogi oddechowe i chroni przed aspiracją treści pokarmowej

do dróg oddechowych,

B.maska krtaniowa całkowicie zabezpiecza drogi oddechowe przed aspiracją treści

pokarmowej do dróg oddechowych,

C.obturacyjna niewydolność oddechowa to ONO typu I

D.prawidłowa prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej wynosi 75-100 mmHg

4.Termin „intensywna terapia” oznacza :

A. masywne przetaczania krystaloidów u pacjentów w hipotensji

B. opiekę nad pacjentami wymagającymi podawania silnie działających leków oraz dializoterapii

C. pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów po przebytym urazie wielonarządowym

D. usługi dla pacjentów z potencjalnie odwracalnymi schorzeniami ,którzy mogą zyskać na dokładniejszej obserwacji i leczeniu inwazyjnym ,niemożliwym do przeprowadzenia na innym oddziale

5. Na częstość występowania powikłań związanych z intubacją dotchawiczą nie mają

wpływu:

A.wiek, płeć, wysokość ciśnienia w makiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej

B.czas trwania intubacji, stan ogólny chorego

C. infekcje dróg oddechowych, ruchy strun głosowych i rurki

D.brak prawidłowej odpowiedzi

6.Podstawą leczenia usprawniającego w oddziale intensywnej terapii są :
A. działania zwalczające objawy wstrząsu bez względu na przyczynę jego powstania

B. kinezyterapia i kinestezja

C. czynności zapobiegające wystąpieniu kwasicy metabolicznej

D. działania zmierzające do eliminowania zaburzeń świadomości

7. Osoby szczególnie zagrożone aspiracją treści pokarmowej do dróg oddechowych podczas

intubacji to:

A.osoby po 20 r.ż, chorzy na cukrzycę

B.chorzy z niedrożnością przewodu pokarmowego,

C.chorzy z otyłością olbrzymią,

D.prawidłowa odpowiedź b i c

8.Oddech paradoksalny u pacjentów występuje przy:

A. utworzeniu sztucznej drogi oddechowej

B. zastosowaniu wentylacji mechanicznej

C. mnogim złamaniu żeber

D. powikłanym zapaleniu płuc

9.Sposoby wytworzenia sztucznej drogi oddechowej to:

A.wprowadzenie cewnika donosowego,

B.tracheotomia, minitracheotomia, intubacja,

C.maska Venturiego,

D.prawidłowa odpowiedź a i c

10.Zakażenie endogenne ,to zakażenie wywołane przez:

A. szczepy bakterii o wysokiej zjadliwości

B. patogeny pochodzące od innego chorego

C. własną florę bakteryjną pacjenta, bytującą na skórze lub błonach śluzowych

D. niewłaściwą dezynfekcję i sterylizację sprzętu medycznego używanego do wykonania procedury medycznej

11. Pulsoksymetria to:

A. pomiar CO2 w mieszaninie wydychanych gazów

B. główny sposób stwierdzania niedrożności rurki intubacyjnej

C. pomiar ciśnienia w drogach oddechowych

D.brak prawidłowej odpowiedzi

12. Próbki krwi do badania bakteriologicznego powinny być pobrane :

A. w momencie szczytu gorączki

B. gdy przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka temperatura ciała mimo prób jej obniżenia

C. w momencie narastania temperatury ale przed szczytem gorączki i przed dreszczami

D. gdy pacjent ma zlewne poty oraz podwyższony poziom glukozy

13. Prawdziwe jest twierdzenie:

A.ARDS to ostra niewydolność oddechowa

B.maska krtaniowa stanowi niezawodne zabezpieczenie przed aspiracją treści pokarmowej

do dróg oddechowych,

C.ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej może mieć dowolną wartość,

D.BAL to badanie przepływu obwodowego

14. Do czynników zaburzających pomiar pulsoksymetrii nie zaliczamy:

A.zawartości we krwi błękitu metylowego,

B.lakieru na paznokciach,

C.antybiotykoterapii,

D.hipotermii, hipotensji

15. Celem sedacji pacjentów na oddziale intensywnej terapii jest:

A. wywołanie niepamięci wstecznej oraz zapewnienie pacjentowi komfortu

B. zapobieganie obrzękowi mózgu

C. ochrona pacjenta przed zatorowością płucną

D.zwalczanie objawów wstrząsu

16. Wskazaniami do tracheotomii jest :

A. rozległe oparzenie,

B. uraz wielonarządowy,

C. masywny obrzęk głośni lub ciężkie uszkodzenia twarzy,

D. NZK

17. Zaletami sztucznej drogi oddechowej jest:

A.utrzymanie drożności dróg oddechowych

B. ułatwienie usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego

C. zmniejszenie anatomicznej przestrzeni martwej

D.wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

18. Stały pomiar stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych i monitorowanie stężenia dwutlenku węgla w końcowo-wydechowej porcji powietrza umożliwia :

A.kapnometria

B. pulsoksymetria

C.gazometria

D. BAL

19.Przedłużone utrzymywanie w tchawicy rurki intubacyjnej zwiększa ryzyko rozwoju

zapalenia płuc poprzez :

A. stymulację aktywności rzęsek nabłonka dróg oddechowych

B. nasilenie odruchu kaszlowego

C. wyeliminowanie mikroaspiracji treści pokarmowej

D. możliwość implantacji skolonizowanych w rurce dotchawiczej bakterii

20. Przedłużone unieruchomienie powoduje:

A. wzrost pojemności wyrzutowej serca

B. zwolnienie akcji serca

C. wzrost przepływu krwi przez narządy

D. zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca

21. Długotrwałe unieruchomienie powoduje:

A. zmniejszenie masy, obwodu oraz obniżenia siły i napięcia mięśni

B. zmiany doprowadzające do zwłóknienia mięśni

C. hemolizę tkanek

D. nadmierny rozrost mięśni poprzecznie prążkowanych

Literatura:

  1. Wołowicka L., Dyk D. (red.). Anestezjologia i Intensywna Opieka. Klinika i Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, W-wa 2007. ISBN 978-83-200-3279-6

  2. Larsen R.. Anestezjologia. © Copyright by Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, dodruk 2005. ISBN 83-87944-14-9

  3. Plantz S., Adler J.. Medycyna Ratunkowa. © Copyright for the Polish edition by Urban & Partner, Wrocław 2000, dodruk 2005. ISBN 83-87944-01-7

  4. Marino P.. Intensywna terapia. © Copyright for the Polish edition by Urban & Partner, Wrocław 1998. ISBN 83-85842-35-7

  5. Kokot F. Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL, W-wa 2001. Wyd. III. ISBN 83-200-2762-4

6. Kózka M. Stany zagrożenia życia. WUJ, Kraków 2001.

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia egzaminacyjne 2009-10, Epi, Egzamin, pyt epi
Egzamin 2009 10
Egzamin 1, 2009-10
Teo lit Egzamin0 2009 10, Teoria literatury
Egzamin 2 2009 10 (2) id 151777
Egzamin 1 2009 10 (2)
Egzamin 1 2009 10 (1)
Egzamin 1 2009 10 2
Egzamin 1 2009 10 (1)
Egzamin 1 2009 10
OIOM pytania I stopień pielęg, Pielęgniarstwo, rok III, egzamin końcowy
Egzamin końcowy-, poĹ‚oĹĽnictwo pytania testowe studia dzienne KOMISJA, Położnictwo i pielęgniarstwo
PSYCHIATRIA pyt egz I stopień, Pielęgniarstwo, rok III, egzamin końcowy
Egzamin końcowy-, REHABILITACJA PYTANIA PIEL.I - Kopia
Egzamin końcowy-, GINEKOLOGIA pytania od profesora, Do badań serologicznych (grupa krwi próba zgodno
INTERNA I stopień, Pielęgniarstwo, rok III, egzamin końcowy

więcej podobnych podstron