temat 3, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang

Pobierz dokument
temat.3.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 25 KB

Temat 3

Topic: Is technology a blessing or curse? Justify. Which inventions do you think were the most important ones in the history of humankind?

[Technologia jest błogosławieństwem czy przekleństwem? Uzasadnij. Które wynalazki, myślisz, że były najważniejsze w historii ludzkości?]

Thanks to the technology live is much better and easier that it was in the past.

(Dzięki technologii życie jest o wiele lepsze i łatwiejsze niż w przeszłości.)

We can get every product we want and all goods we want to get are easy attainable.

(Możemy uzyskać każdy produkt oraz wszystkie rzeczy, które chcemy, są łatwe do osiągnięcia.)

Because of the progress we can move very fast, use a computer, the internet and many other activities.

(Ze względu na postęp możemy poruszać się bardzo szybko, używać komputera, Internetu i wielu innych rzeczy.)

It is hard to imagine a life with no television, radio and the Internet which are the main sources of the information for many people.

(Trudno sobie wyobrazić życie bez telewizji, radia, Internetu, które są głównym źródłem informacji dla wielu ludzi.)

Some of the most important discoveries we have done would not have been possible without the usage of technology.

(Niektóre z najważniejszych odkryć, które zrobiliśmy, nie byłyby możliwe bez wykorzystania technologii.)


Pobierz dokument
temat.3.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
temat 6, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 8, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 13, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 10, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 14, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 11, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
sprawozdanie 4, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ergoom

więcej podobnych podstron