Zastosowanie kompensatorów prądu stałego moje, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

0x01 graphic

Laboratorium Metrologii

Temat: Zastosowanie kompensatorów prądu stałego

Ćw nr 7

Wykonał: Data:

Paweł Sobotka 2000-03-23

Krzysztof Waśkowicz

Grupa ED.6.2

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości metody kompensacyjnej oraz konstrukcji, zasady działania, obsługi i głównych zastosowań kompensatorów prądu stałego.

1. Wyznaczenie błędu czułości dla różnych wartości opornika RW reprezentującego rezystancję wewnętrzną źródła EX.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Spis przyrządów pomiarowych

G - galwanometr Ci=3,3⋅10-9 A/m To=3s Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω

PL-P3-522-E6

mA - miliamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 zakr. 3mA PL-P3-522-E6

Rx - Rezystor dekadowy służący do regulacji prądu Ip DR6a - 16 kl. 0,05

PL-P3-535-E6

Rw - Rezystor dekadowy reprezentujący rezystancję wewnętrzną źródłaDR5b - 16 kl. 0,05

PL-P3-344-E6

RN - rezystor wzorcowy 1000Ω Imax=0,03A PL-P3-33-E6

Bocznik Ayrtona - PL-P3-326-E6 Wyj. R2=10kΩ

Tabela pomiarowa

Lp

IP

Rr

RW

RN

Rr

EX



 EX

δS

S

 

MA

k

mV

dz

mV

%

dz/V

1

1,2

2517

50000

1

-

1200

5

-

-

-

2

1,2

2519

27000

1

14

1200

5

16,8

1,4

0,03

3

1,2

2519

1000

1

10

1200

5

12

1

0,25

4

1,2

2519

1000

1

9

1200

5

10,8

0,9

0,42

5

1,2

2519

100

1

8

1200

5

9,6

0,8

0,68

Obliczenia:

EX = IP⋅RN = 0,0012⋅10000= 1,2V

ΔEX = IP⋅ΔRr = 0,0012⋅14= 16,8mV

S = Δα/ΔEX = 0,5/16,8⋅10-3= 0,03 dz/V

0x01 graphic

2. Pomiar metodą podstawienia ogniwa wzorcowego EN kompensatorem o stałym prądzie.

Przebieg pomiarów

Schemat układu pomiarowego kompensatora:

0x08 graphic

Schemat układu połączenia źródeł podłączonych do EX kompensatora

0x08 graphic

Spis przyrządów pomiarowych

Kompensator PL-P3-522-E6

G - galwanometr Ci=3,3⋅10-9 A/m To=3s Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω

PL-P3-522-E6

A - mikroamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 zakr.750A PL-P3-522-E6

Bocznik Ayrtona - PL-P3-326-E6 Wyj. R2=10kΩ

ENW - ogniwo wzorcowe 1,01859V PL-P3-274-E6

ENX - ogniwo Westona nasycone Nr 8238

IP = 100μA RN = 10185,9Ω ENW = 1,01859V

EN = IP⋅RN = 100⋅10-6⋅10185,9 =1,01859V


IP = 100μA

RN = 10175,9Ω

Δα = 12 dz

ΔRN = 2 Ω

EX = IP⋅RN = 100⋅10-6⋅10174,6= 1,01746V

ΔEX = IP⋅ΔRN = 100⋅10-6⋅2= 0.2mV

S = Δα/ΔEX = 10/2⋅10-4= 50000 dz/V

0x01 graphic

4. Pomiar rezystancji woltomierza magnetoelektrycznego na kompensatorem napięcia stałego metodą porównawczą.

0x08 graphic
Schemat układu pomiarowego:

Spis przyrządów pomiarowych

Kompensator PL-P3-522-E6

G - galwanometr Ci=3,3⋅10-9 A/m To=3s Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω

PL-P3-522-E6

A - mikroamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 zakr.750A PL-P3-522-E6

Bocznik Ayrtona - PL-P3-326-E6 Wyj. R2=10kΩ

ENW - ogniwo wzorcowe 1,01859V PL-P3-274-E6

ENX - ogniwo Westona nasycone Nr 8238

Z powodu uszkodzonego przełącznika P pomiar ten nie został przeprowadzony.

Uwagi i wnioski:

U

EX

Rr

RN

RW

mA

W

IP

G

W

μA

Ip

U

EX

Rr

W

G

EW

Telep W

Galw.

Telep K

Szab

Kompensator

do EX komp.

1

2

EN

EX

P

1

2

W

2

1

P

2

1

do EX komp.

U

RN2

RX

mAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zastosowanie kompensator˘w prĄdu, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch
Zasosowanie kompensatorów prądu stałego, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka
CW9 Zastosowanie oscyloskopu do pomiarow, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Ty
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron