Istnieją różne metody odprawiania adoracji Najświętszego Sakramentu, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy


Istnieją różne metody odprawiania adoracji Najświętszego Sakramentu. Proponujemy Wam adorację według metody opracowanej przez ks. Jakuba Alberione założyciela Rodziny Świętego Pawła, opartą na szczególnym nabożeństwie do Jezusa jako Mistrza i Nauczyciela, który mówi o sobie: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (Jan 14, 6). Adoracja ta trwa godzinę i dzieli się na trzy części (każda ok. 20 min.), w których rozważa się kolejno Jezusa Prawdę, Jezusa Drogę, Jezusa Życie, co odpowiada kolejno umysłowi, woli i sercu.

PRZYGOTOWANIE:

Rozpoczynamy od przygotowania sobie tematu, zagadnienia, który będzie przedmiotem naszej „rozmowy” z Panem, najlepiej wybrać fragment Ewangelii lub inne czytanie biblijne, np. z liturgii Słowa lub z Godziny czytań w brewiarzu. Lektura powinna być krótka, by nie poświęcać zbyt dużo czasu na czytanie.
Udając się do kaplicy lub kościoła staramy się wyciszyć wewnętrznie i oderwać myśli od naszych codziennych zajęć, przygotowując się w ten sposób na spotkanie z Tym, który uczy, skłania do refleksji, pomaga rozpoznać wartości i wyznacza zadania.
Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczynamy od powitania Jezusa. Przedstawiamy Mu intencje z jakimi przyszliśmy do Niego; prosimy Go o światło, by zrozumieć dobrze to, co zechce nam przekazać. Możemy zrobić to własnymi słowami lub posłużyć się jakąś gotową modlitwą z modlitewnika; odmawiamy ją powoli i ze zrozumieniem.
np.

Boże mój, wierzę, że jestem w Twojej obecności, że Ty mnie widzisz i wysłuchujesz moich modlitw. Uwielbiam Cię, bo jesteś wielki i święty. Dziękuję Ci, bo Ty dałeś mi wszystko. Błagam Cię z całego serca o przebaczenie, bo Cię tyle razy obraziłem. Proszę Cię o wszystkie łaski pożyteczne dla mnie, bo jesteś pełen miłosierdzia.


I. część pierwsza: ku czci Jezusa Mistrza Prawdy, dla umocnienia naszej wiary i pomnożenia wiedzy duchowej


· CZYTANIE - czytamy wsłuchując się głęboko w to co Pan pragnie nam przekazać
· REFLEKSJA - zatrzymujemy się nad jakimś fragmentem czytania, jakąś prawdą, jakimś słowem, sytuacją czy osobą, które w danym momencie najsilniej do nas przemawiają. Utożsamiamy się z tą osobą lub próbujemy umieścić siebie w wybranej sytuacji, w kontekście tego, na czym zatrzymały się nasze myśli; próbujemy zrozumieć, co Pan nam przekazuje.

Nie dyskutujemy z Jezusem, ale staramy się posłusznie przyjąć naukę jaką nam przekazuje i zgodzić z nią naszym umysłem i sercem.


· WDZIĘCZNOŚĆ - wyrażamy Panu naszą wdzięczność za otrzymane światło: radę, wyjaśnienie, pocieszenie itp.


II. część druga: ku czci Jezusa Mistrza Drogi, dla otrzymania pomocy w kształtowaniu naszej postawy wewnętrznej i zewnętrznej · RACHUNEK SUMIENIA - rewizja życia, weryfikowani0x08 graphic
e naszych postępów w pracy duchowej
W świetle słowa Bożego, nad którym rozmyślaliśmy i biorąc pod uwagę łaski otrzymane w całym życiu i w ostatnim czasie, porównujemy nasze postępowanie z tym, jakiego oczekuje od nas Jezus. Pozwalamy Mistrzowi przeglądać najskrytsze części naszej duszy, towarzysząc mu w tej wędrówce by dojrzeć słabe punkty i rozpoznać naszą główną wadę, nasz grzech.


· ŻAL ZA GRZECHY - rozpoznanie grzechu wzbudza w nas skruchę, to co nie podoba się Panu, nie podoba się również osobom, z którymi przestajemy. Może nawet stanowimy zły przykład dla naszego otoczenia.


· PROŚBA O PRZEBACZENIE - szczery żal za grzechy sprawia, że pragniemy przebaczenia Boga i osób, które ucierpiały z powodu naszego postępowania.
Oczyszczenie wymaga, byśmy także my przebaczyli tym, którzy nas zranili: odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy...
Z serca prosimy o przebaczenie, posługując się też znanymi modlitwami, jak: akt żalu, psalm 51 itd...


· POSTANOWIENIE POPRAWY - uzdrowienie naszego ducha przez Łaskę, porusza również naszą wolę, aby nie dopuścić do ponownego upadku. Stąd wypływa postanowienie poprawy, które musi być bardzo konkretne, jak dane komuś słowo. Najlepiej jest je zapisać, by w przyszłości móc zweryfikować jak zostało wprowadzone w życie.

III. część trzecia: ku chwale Jezusa Mistrza Życia, dla otrzymania Bożych łask


· MODLITWA WSTAWIENNICZA - jeśli dobrze przeżyliśmy tę adorację, czujemy teraz bliskość Pana, czujemy się Jego przyjaciółmi: nazywam was przyjaciółmi, bo przekazałem wam to co usłyszałem od Ojca mego (Jan 15, 15)

W imię tej przyjaźni, miłości i zażyłości z Panem, otwieramy nasze serce i mamy odwagę prosić Go o uświęcenie, o zdrowie duszy i ciała nasze i naszych bliskich. Staramy się też objąć naszą modlitwą potrzeby innych: wstawiamy się do Pana za tymi którzy powierzyli się naszej modlitwie lub którzy jej oczekują, powierzamy mu sprawy Kościoła powszechnego i wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują Bożej opieki.


· DZIĘKCZYNIENIE - dziękujemy Panu za ten czas spędzony w łączności z Nim. Z głęboką wiarą dziękujemy za otrzymane łaski i za te którymi zechce nas jeszcze obdarzyć.

Odchodzimy z przekonaniem, że On pozostaje w nas i nam towarzyszy, prosimy o błogosławieństwo w wypełnianiu naszych postanowień i o odwagę dawania świadectwa życia chrześcijańskiego.
Pełni zaufania, nadziei i odwagi kończymy naszą adorację Najświętszego Sakramentu oddając się w opiekę Maryi, tej , która zawsze prowadzi nas do Syna i uczy przeżywać Jego tajemnicę we własnym życiu.

WEZWANIA DO JEZUSA MISTRZA
Jezu Mistrzu, uświęć mój umysł i pomnóż moja wiarę.
Jezu, nauczający w Kościele, pociągnij wszystkich do Twojej szkoły.
Jezu Mistrzu, strzeż mnie od błędu, od próżnych myśli i od wiecznych ciemności.
Jezu, Pośredniku miedzy Ojcem a nami, tobie ofiaruję wszystko i od Ciebie wszystkiego się spodziewam.
Jezu, Drogo świętości, uczyń mnie Swym wiernym naśladowcą.
Jezu Drogo, uczyń mnie tak doskonałym, jak doskonały jest Ojciec Niebieski.
Jezu Życie, żyj we mnie, aby ja żył w Tobie.
Jezu Życie, nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie.
Jezu Życie, pozwól mi żyć wiecznie radością Twej miłości.
Jezu Prawdo, spraw, bym był światłem świata.
Jezu Drogo, spraw, bym był wzorem i przykładem dla dusz.
Jezu Życie, niech moja obecność wnosi wszędzie łaskę i pociechęWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ADORACJA PRZY NAJSWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Metody rozważania Słowa Bożego, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Jak przeżywać adorację, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Uwielbienie-modlitwa chwały, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
MOŻNA SIĘ MODLIĆ CZĘSTO I GORĄCO, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
coś o modlitwie=), Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Wartość milczenia, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
SPECYFIKA MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Modlitwa harmonijną funkcją człowieka, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
modlitwy, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Modlitwa - Katehizm, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Uwielbienie-modlitwa chwały, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Adoracja w Wielki Czwartek, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Religijne, Różne
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Teksty do adoracji (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, ADORACJA NAJŚWIĘTSZ
D25 Adoracja Najswietszego Sakramentu, religia, Dzienniczek św. Faustyny
Największy skarb ludzkości ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

więcej podobnych podstron