Postępowanie egzekucyjne - pytania na egzamin, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Pobierz dokument
postepowanie.egzekucyjne.pytania.na.egzamin.doc
Rozmiar 27 KB

Postępowanie egzekucyjne w administracji

 1. Katalog środków egzekucji należności pieniężnych.

 2. Katalog środków egzekucji należności niepieniężnych.

 3. Czynność egzekucyjna a środek egzekucyjny (pojęcia i przykłady).

 4. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego w administracji.

 5. Pojęcie organu egzekucyjnego i katalog organów egzekucyjnych w sprawie egzekucji należności pieniężnych.

 6. Pojęcie organu egzekucyjnego i katalog organów egzekucyjnych w sprawie egzekucji należności niepieniężnych.

 7. Organ rekwizycyjny - pojęcie i dwa przykłady.

 8. Dłużnik zajętej wierzytelności - pojęcie i katalog.

 9. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej.

 10. Wszczęcie egzekucji administracyjnej (moment, forma, treść).

 11. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - pojęcie i przyczyny.

 12. Forma i skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 13. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych.

 14. Instytucja wstrzymania i jej rodzaje w egzekucji.

 15. Obligatoryjne umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 16. Fakultatywne umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 17. Skutki prawne i forma umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 18. Egzekucja z gotówki.

 19. Egzekucja ze świadczeń emerytalnych, rentowych i ubezpieczenia społecznego.

 20. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

 21. Egzekucja z rachunku bankowego.

 22. Egzekucja z rachunku papierów wartościowych zapisanych na rachunkach maklerskich.

 23. Egzekucja z weksla.

 24. Egzekucja z ruchomości - podstawowe informacje i formy zbycia ruchomości.

 25. Egzekucja z ruchomości - licytacja publiczna.

 26. Etapy egzekucji z nieruchomości. Skutki przyznania własności nieruchomości.

 27. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej.

 28. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa w obrębie egzekucji - informacje podstawowe.

 29. Koszty egzekucyjne - informacje podstawowe.

 30. Opłata komornicza - informacje podstawowe.


Pobierz dokument
postepowanie.egzekucyjne.pytania.na.egzamin.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nasiennictwo pytania na egzamin, Szkoła Rolnictwo studia, Szkoła, Materiały studia, Nasiennictwo
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
Prawo egzekucyjne - pytania na egzamin - odpowiedzi, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Prawo egzekucyjne - pytania na egzamin - odpowiedzi, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
dr Bogusz Pytania na egzamin, Notatki, Administracja II stopnia (UG), Postępowanie sądowo-administra
SHA, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Pytania na egzamin 2011 - Ania(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Pytania na egzamin SYSTEM BANKOWY, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Studia licencjackie - Zarządzan
Stateczność, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
zestaw pytań obvrona 20.06.02, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Pytania na egzamin 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
STATECZNOŚĆ PYTANIA, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Nawigacja, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
SHA, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia

więcej podobnych podstron