Scenariusz zajęć matma, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

Temat: Matematyka inaczej - dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000.

Prowadzące: ………………………………..

Cele ogólne:

- Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

- dodawać i odejmować w zakresie 1000

- porównywać liczby w zakresie 1000

- rozwiązywać proste i złożone zadania tekstowe w zakresie 1000

- wykorzystywać umiejętności matematyczne w zabawach i grach matematycznych

- odczytywać i pisać liczby w zakresie 1000

- dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000 z przekraczaniem dwóch progów

Metody:

- metoda podająca (objaśnienie, instrukcja)

- metoda praktyczna (praktycznego działania, ćwiczenia)

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- metoda problemowa (gry i zabawy dydaktyczne)

Formy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: zadania tekstowe, zabawy i gry matematyczne: Żywe liczby, Trójkąty (trójkąty z liczbami), Zagadka szyfr.

Przebieg zajęć:

  1. Czynności organizacyjne

 

  1. Wprowadzenie

Pięcioro uczniów wychodzi na środek klasy, każdy dostaje od nauczyciela karteczkę z zapisaną liczbą- 100, 200, 400, 800, 900). Następnie uczniowie prowadzą ze sobą rozmowę: „Jestem liczbą 100 jestem od ciebie mniejsza o 300” itp.

  1. Realizacja nowego tematu

Samodzielne rozwiązywanie przez uczniów działań i odnajdywanie do tej liczby zaszyfrowanej litery.

Dodawanie i odejmowanie pełnymi setkami.

640-80=500+180-40=

I SPOSÓB

540+221= 540+200+20+1=740+20+1=760+1=761

557-117= 557-100-50-7=

II SPOSÓB

446+28= 446+20+8=466+8=

364-28=364-20-8=344-8=330+14-8=330+6=

Uczniowie wybierają łatwiejszy dla siebie sposób wykonywania - praca samodzielna

Każdy uczeń ma cztery pary trójkątów z liczbami i cztery znaki mniejszości oraz większości.

Zadaniem uczniów jest wstawienie odpowiedniego znaku pomiędzy trójkąty.

  1. ZakończenieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji p
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Litera O, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Plastyka, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji plastycznej
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Scenariusz lekcji, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Media w edukacji
Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog
pytania na egz wczesnoszkolna, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
29.11, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
13.12, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1

więcej podobnych podstron