Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 1

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

Minęły już trzy lata szkoły podstawowej. Wróciłeś z wakacji i na pewno pragniesz, by rozpoczynający się nowy rok szkolny był szczęśliwy dla ciebie, twojej klasy i bliskich.

Jak wyglądał twój pierwszy dzień w czwartej klasie? Czy był on podobny do tego, o którym tak pięknie napisał Jan Brzechwa w swoim wierszu?

Nowy rok szkolny

...Gdzie jest klasa? Na którym piętrze?

Gdzie moja ławka? W którym rzędzie?

Kto obok w ławce siedzieć będzie?

Idę przez gwarne korytarze,

Widzę coraz to nowe twarze,

A oto dawny mój kolega,

Już mnie zobaczył, już podbiega.

- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?

- Czy masz już swoje miejsce w szatni?

- Patrz, nauczyciel jakiś nowy! Ach te okrzyki, te rozmowy...

Ale wybiła już godzina.

Dzwonek, rok szkolny się zaczyna.

Znów dni popłyną pracowite

Nad książką szkolną, nad zeszytem...

Życzę wam wszystkim na początek

Szkolnego roku - samych piątek!

Uczcie się, jak mawiacie "w dechę",

I niech z Was szkoła ma pociechę.

W szkole wszyscy witali cię bardzo ciepło. Oczekiwał nowy wychowawca, być może katecheta inny niż dotychczas, pragnęli cię poznać nowi nauczyciele. Pewnie zastanawiasz się, jak to będzie?

Będzie trochę inaczej niż dotychczas; nowe sale lekcyjne, w których będziesz poznawał wiadomości z języka polskiego, historii i społeczeństwa, ze sztuki, czyli plastyki i muzyki. Będziesz się również uczył języka obcego, matematyki, przyrody, techniki, informatyki, będziesz brał udział w zajęciach wychowania fizycznego i oczywiście - jak w poprzednich klasach - rozpoczynasz w szkole lekcje religii po to, by bardziej odkrywać i poznawać Boga, który kocha nas wszystkich i zawsze jest bliski człowiekowi.

Słowo 1

 

 

Posiadam..............................................................................................................................................

Słowo 2

 

 

Jestem.....................................................................................................................................................

Słowo 3

 

 

Lubię..........................................................................................................................................................

Słowo 4:

 

 

Nazywam się..........................................................................................................................................

Nowy rok szkolny

…Gdzie jest klasa? Na którym piętrze?

Gdzie moja ławka? W którym rzędzie?

Kto obok w ławce siedzieć będzie?

Idę przez gwarne korytarze,

Widzę coraz to nowe twarze,

A oto dawny mój kolega,

Już mnie zobaczył, już podbiega.

- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?

- Czy masz już swoje miejsce w szatni?

- Patrz, nauczyciel jakiś nowy!

Ach te okrzyki, te rozmowy…

Ale wybiła już godzina.

Dzwonek, rok szkolny się zaczyna.

Znów dni popłyną pracowite

Nad książką szkolną, nad zeszytem…

Życzę wam wszystkim na początek

Szkolnego roku - samych piątek!

Uczcie się, jak mawiacie "w dechę",

I niech z wąs szkoła ma pociechę.

W szkole wszyscy witali cię bardzo ciepło. Oczekiwał nowy wychowawca, być może katecheta inny niż dotychczas, pragnęli cię poznać nowi nauczyciele. Pewnie zastanawiasz się, jak to będzie?

Będzie trochę inaczej niż dotychczas; nowe sale lekcyjne, w których będziesz poznawał wiadomości z języka polskiego, historii i społeczeństwa, ze sztuki, czyli plastyki i muzyki. Będziesz się również uczył języka obcego, matematyki, przyrody, techniki, informatyki, będziesz brał udział w zajęciach wychowania fizycznego i oczywiście - jak w poprzednich klasach - rozpoczynasz w szkole lekcje religii po to, by bardziej odkrywać i poznawać Boga, który kocha nas wszystkich i zawsze jest bliski człowiekowi.

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.

MODLITWA

Panie mój, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas już się nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjął każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, bym przeszkadzał koledze lub nauczycielowi. Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. Chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce, a za każdą zdobytą wiedzę mieć wdzięczność dla Ciebie i tych, którzy mnie dobrze uczą.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron