Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA


Piosenka: Rysuję krzyż

Pan Jezus wziął Dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.

Łk 18, 13-34

1. Kto jest uczestnikiem opowiadania? - Jezus i Apostołowie.

2. Kiedy odbywa się rozmowa? - W drodze do Jerozolimy.

3. O czym mówi Jezus? - O wypełnieniu się tego, co pisali prorocy o Synu Człowieczym.

4. Jaka jest treść przekazu? - Syn Człowieczy zostanie wydany, wyszydzony, zelżony, opluty, ubiczują go, zabiją, trzeciego dnia zmartwychwstanie.

5. Jaka była reakcja Apostołów? - Nie rozumieli.

Z zapowiedzi tych wynikało, że Mesjasz będzie wzgardzony i odepchnięty przez ludzi (…) Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (…). Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.(…) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.(…) Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

Iz 53, 3-5.7.12

1. Według zapowiedzi, co miało spotkać Mesjasza? - Będzie wzgardzony i odepchnięty, obarczony cierpieniem, będzie dźwigał nasze boleści, zostanie przybity do krzyża, będzie dręczony.

2. Jak zachowa się Mesjasz? - Sam przyjmie cierpienie, nie będzie się skarżył, będzie znosił cierpienie w cichości, ofiaruje siebie na śmierć.

3. Co spotka Mesjasza po ofiarowanych cierpieniach?- Otrzyma nagrodę panowania nad wszystkimi ludźmi i będzie orędował za nimi.

NAPIS

PRAWDZIWIE, TEN CZŁOWIEK BYŁ SYNEM BOŻYM.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron