dane znamionowe, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego (graviora)


dane znamionowe:

P = 3,3 kW, n N = 940 obr/min , cos ϕ0 = 0,654

stojan: UNs = 380 V, INs = 9,5 A (przy połączeniu w trójkąt )

wzbudzenie: UNw = 95 V, INw = 25 A. (przy połączeniu w gwiazdę )

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego:

Aby wyznaczyć parametry schematu zastępczego należy przeprowadzić następujące

próby maszyny:

- wyznaczenie przekładni

- pomiar rezystancji uzwojeń napięciem stałym

- próbę idealnego biegu jałowego

- próbę zwarcia pomiarowego

Wyznaczenie przekładni:

Wyznacza się ją na podstawie pomiarów napięć zasilania stojana Us oraz indukowanego w uzwojeniach wirnika Uw przy nieruchomym wirniku. Próba powinna być wykonana przy napięciu, dla którego nie występuje nasycenie obwodu magnetycznego silnika, co można uzyskać przy napięciu obniżonym w porównaniu

Próba biegu jałowego:

W trakcie ćwiczenia korzystaliśmy odrębnego źródła napędowego jakim była hamownia-dzięki czemu pokryliśmy straty mechaniczne i uzyskaliśmy idealny bieg jałowy; silnik pomocniczy rozpędzał badaną maszynę do prędkości synchronicznej (100obr/min), a próbę wykonywaliśmy zmniejszając napięcie zasilania od napięcia równego napięciu znamionowemu.

próba zwarcia pomiarowego:

Dzięki jej wykonaniu będziemy mogli wyznaczyć parametry podłużne schematu zastępczego. Próbę wykonywaliśmy przy znamionowej częstotliwości napięcia zasilającego oraz zahamowanym silniku

charakterystyka mechaniczna:

Silnik bada się obciążając go przy pomocy hamowni. Pomiary wykonuje się zmieniając wartość momentu hamującego

Wyznaczanie charakterystyk T=f(n) :

W tym podpunkcie badaliśmy trzy podstawowe stany pracy maszyny: pracę hamulcową, pracę silnikową oraz pracę generatorową (hamowanie z odzyskiem energii). Dla powyższych stanów obserwowaliśmy wskazania watomierzy badając jednocześnie kierunek przepływu energii mechanicznej.

    1. bez rezystancji dodatkowej w obwodzie wirnika

    2. z włączoną w obwód wirnika rezystancją dodatkową Rd = 0,3 ΩWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie 3 – fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego yogi, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomi
06, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), dc word (graviora)
08popr, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), poprawki od amrcina trafo word (g
09popr, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), poprawki od amrcina trafo word (g
02, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), asynchr word (graviora)
wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gra
19, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), asynchr word (graviora)
21, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), trafo word (graviora)
Pytania egzaminacyjne z TWN, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora)
07, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), dc word (graviora)
Prąd stały, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), dc word (graviora)
13pop, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), poprawki od amrcina trafo word (gr
04, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), dc word (graviora)
26, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), asynchr word (graviora)
35, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), trafo word (graviora)
18, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), asynchr word (graviora)

więcej podobnych podstron