Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 6


Różnice między strukturami próbek 6.1 (Mosiądz M68) a 6.2 (Mosiądz M60) i ich wpływ na właściwości materiałów:

W próbce 6.1 oglądamy strukturę α o zawartości cynku 30 - 33 % i twardości 56 HB (twardość mosiądzu o strukturze α rośnie od 40 HB do 56 HB przy zmianie zawartości cynku od 4% do 20%, powyżej tej zawartości twardość się nie zmienia aż do 38%).

Dla próbki 6.1 granica plastyczności Re wynosi 100Mpa, a wytrzymałość na rozciąganie Rm 320 Mpa. Wydłużenie A przy zawartości cynku 30 - 33 % przyjmuje największą wartość około 67% większą niż dla czystej miedzi.

W próbce 6.2 natomiast widzimy strukturę dwufazową α+β` o zawartości cynku 39 - 41 %. Obecność kruchej, uporządkowanej fazy β` zwiększa twardość do około 80 HB, wytrzymałość na rozciąganie Rm do 500 MPa, poza tym powoduje mały wzrost granicy plastyczności Re i zmniejszenie wydłużenia A poniżej 20%.

Różnice między strukturami próbek 6.2 (Mosiądz M60) a 6.3 (Mosiądz M059) i ich wpływ na właściwości materiałów:

Próbka 6.3 podobnie jak próbka 6.2 przedstawia strukturę dwufazową α+β`, jednak ziarna fazy α próbki 6.3 mają inny kształt spowodowany krzepnięciem dendrytycznym. Jasne dendryty roztworu α to kryształy o najczęściej wydłużonym lub przestrzennie rozbudowanym kształcie. W próbce 6.3 widzimy także małą zawartość ołowiu, który poprawia skrawalność. Dla mosiądzów odlewniczych wytrzymałość na rozciąganie Rm zawiera się w granicach 300 - 500 Mpa, wydłużenie A w granicach 5 - 20 %, a twardość od 70 do 120 HB.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
Ćw[1]. 08 - Warstwy powierzchniowe o specjalnych wlasciwosci, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Ćw[1]. 12 - Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
semestr drugi pierwsze koło, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
NoM K1SII, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
wyniki kol pop 1 sem, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-

więcej podobnych podstron