3-L33, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3


Laboratorium Elektroenergetyki semestr letni

Nazwisko imię, nr grupy laboratoryjnej……

Ćwiczenie 3.(33) Pole elektryczne pod liniami WN i NN

1.

2.

Tok postępowania:

1/ otworzyć katalog pet

2/ otworzyć C3

3/ otworzyć c3.doc - przeczytać zadania (wszystkie)

4/ otworzyć Paint - zminimalizować do paska

5/Naciskamy Pole.exe→ wejście→ hasło saba→ zatwierdź

6/przesuwamy plansze ze słupami w lewy górny narożnik ekranu (potem nie da się przesunąć)

7/ naciskamy numer zadania , pojawia się plansza z polami do wprowadzenia danych

8/ na ekranie mamy jednocześnie otwarte 4 okna: plansza z numerem zadania , plansza z polami do wprowadzenia danych, strona z tekstem zadania i tabelą danych oraz Paint

9/ wprowadzamy dane → wyniki→zapisz→wykres

10/ wykres zapisujemy →kursor na wykresie→

alt PrintScrn→paint→plik→nowy→wklej→zapisz.

11/powrót→powrót → zmiana danych itd.

12/zmieniamy wysokość zawieszenie przewodów zgodnie z tokiem podanym poniżej i sprawdzamy szerokość X1 pasa „ziemi niczyjej” czyli obszaru gdzie nie wolno przebywać na stałe wg wymagań krajowych, oraz X5 wg wymagań UE

Tok postępowania w poszczególnych zadaniach:

zadanie 1. zmiana wysokości słupa 5x o 0,8m; wykonać wykresy X1 = f(h) , X5 =f(h)

zadanie 2. zmiana wysokości +2,5m,+3m, +3,5m, +4m , wykresy j.w.

zadanie 3. zmiana odległości miedzy przewodami (w poziomie) +1m, +2m. przewód środkowy pozostaje const.

zadanie. 4. a) zmiana wysokości 6 x 1,5 m; (wykresy j.w.)

b) tak dobrać długości poprzeczników i wysokości zawieszenia przewodów aby wykres był symetryczny,

zadanie 5. a) zmiana odległości poprzeczników o 1m i 2 m (dolny const), oraz zmiana długości wysięgnika środkowego 1,2m,

b) na jakiej wysokości należy zainstalować przewody aby pod linią natężenia pola E < 1 kV/m

zadanie 6. zmiana kolejności faz, który układ jest najkorzystniejszy (z jakiego punktu widzenia)

Opracować sprawozdanie:

Z każdego zadania zamieścić:

- dane dotyczące konfiguracji układu i wszystkie zmiany, (tylko tę część wydruku, która zawiera wprowadzone zmiany)

- wykresy: do 6 szt. na jednej stronie dla każdego zadania , z podanymi zmianami parametrów konstrukcyjnych

- wykreśloną zależność X1 = f(h) oraz X5 = f(h) dla każdego zadania,

- dodać komentarz dotyczący wpływu geometrii słupów na szerokość pasa X i porównanie szerokości X dla wymaganych wartości RP i UE.

Wnioski.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3-L88, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L44, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L22, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L11, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L55, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L88, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
sprawko 2 elektrotechnika, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab
badanie rezystancji izolacji stanowiska - protokol, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka
3poleteoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
sprawko3, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektronika, Sprawka z elektroniki, Sprawka z elektroniki, sp
9wardahalla-elen-tekst, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Wykłady
c1 teoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
c2 teoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
tranzystor bipolarny, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektronika, Sprawka z elektroniki, Sprawka z ele
12zwarcia-elen-tekst, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Wykłady
badanie rezystancji izolacji stanowiska - protokol, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka

więcej podobnych podstron