Instrukcja I, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.2011) Ćw I - Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych


0x08 graphic
ćwiczenie I:

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

Cel ćwiczenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budowlanymi materiałami termoizolacyjnymi oraz z metodyką badania właściwości tych materiałów takich jak parametry geometryczne oraz niektóre właściwości fizyczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.

Przebieg ćwiczenia

1. Ogólna charakterystyka materiałów termoizolacyjnych obecnych na rynku:

- rodzaje materiałów; przykłady zastosowania; ogólne metody wytwarzania

2. Badanie właściwości styropianu i wełny szklanej

- badanie parametrów geometrycznych płyty styropianowej i płyty z wełny szklanej

- badanie oporu cieplnego metodą liniowej sony cieplnej

- oznaczenie gęstości pozornej

3. Badanie właściwości wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego

- badanie: parametrów geometrycznych bloczka z betonu komórkowego (cały
bloczek lub płytka), gęstości objętościowej (30 próbek 100×100×100mm),
wytrzymałości na ściskanie (6 próbek 100×100×100mm), podciągania kapilarnego
(3 próbki 100×100×100mm), oporu cieplnego, wytrzymałości na ściskanie
sklerometrem ABA,

- obliczenie wytrzymałości gwarantowanej, jednorodność gęstości betonu,
porównanie wyniki badania wytrzymałości metodą niszczącą i nieniszczącą,

- zapoznać się z metodyką przeprowadzania badań długoterminowych:
mrozoodporności, nasiąkliwości, wilgotności, skurczu i przewodzenia pary wodnej,

- opracowanie wyników i porównanie z wymaganiami normowymi.

Warunki zaliczenia

1. Pozytywna ocena z krótkiego projektu zaliczeniowego, po którego temat należy się zgłosić do prowadzącego przed zajęciami.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Zaliczenie zajęć w rozmowie z prowadzącym.

Literatura

1. Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M.: Technologia betonu. Metody badań. Kraków, UWND AGH 2000

2.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W.,
Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. (red. Małolepszy J.): Materiały
budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Wydanie drugie Kraków,
UWND AGH 2008

3. Jatymowicz H., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G.: Technologia autoklawizowanego
betonu komórkowego. Warszawa, Arkady 1980

4. Grudziński F.: Procesy cieplne w technologii betonów. Warszawa, PWN 1976

Normy

− PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego

− PN-EN 679:1998 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu

komórkowego

− PN-EN 772-15:2002 Metody badań elementów murowych. Część 15: Oznaczanie współczynnika

przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

− PN-EN 1351:1999 Oznaczanie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu

komórkowego

− PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego

− PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (Zmiana Az1)

− PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

− PN-B-19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałości na ściskanie

autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA

− PN EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja"

− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

− PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.

Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych

TECHNOLOGIA CERAMIKI BUDOWLANEJ I MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH studia stacjonarne - I stopień - IV rok - semestr 7

Strona 1 z 2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mat termoizol gr 10 ponoc zzzz wnioskami, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.201
Sprawozdanie Gr, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.2011) Ćw I - Badanie właściwo
Obl, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 02. (17.10.2011) Ćw D - Badanie właściwości zapraw b
Instrukcja J, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 08. (24.11.2011) Ćw J - Badanie cech użytko
Instrukcja G, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 05. (03.11.2011) Ćw G - Badania surowców ce
Instrukcja J, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 08. (24.11.2011) Ćw J - Badanie cech użytko
Instrukcja B, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 04. (27.10.2011) Ćw B - Badanie właściwości
Instrukcja F, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 10. (08.12.2011) Ćw F - Badanie właściwości
Instrukcja H, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 06. (10.11.2011) Ćw H - Oznaczenie składu f
instrukcja serwisowa termet gco 23 07 17 29 08
Materiały do wykładu 7 (17 11 2011)
instrukcja serwisowa termet gco 23 07 17 29 08
17 11 2011
17 11 2011
Wykład 5 - Etyka stoików i epikurejczyków - 17.11.2011 r, Semestr V, Etyka
C5 (X7) C5GG019JP0 0 17 11 2011 Demontaż Montaż DYWANIK PODŁOGOWY
wykład 4 (17 11 2011)

więcej podobnych podstron