pyt. 27 - zjawisko przerzucalności podatku...;, prawo finansów publicznych


27. Zjawisko personalizacji podatku, podaj konkretne przejawy w polskim systenie podatkowym;

< mój zeszyt>

Personalizacja podatku to zjawisko polegające na uwzględnieniu przez ustawodawcę elementów różnicujących podatnika ze względu na pewne osobiste okoliczności, a co za tym idzie w ten sposób ustawodawca subiektywnie różnicuje zdolność płatniczą podatnika.

Wśród uwzględnionych okoliczności wyróżniamy m.in.:

a) okoliczności naturalne:

-wiek ;

- stan zdrowia;

-stan rodzinny → ile osób jest na utrzymaniu podatnika;

b) okoliczności nadzwyczajne, np. zdarzenia losowe, które dotknęły podatnika i/lub jego rodzinę, i/lub jego majątek:

- powódź;

- gradobicie;

- ciężka choroba;

- śmierć podatnika;

W obecnych czasach obserwujemy coraz większy proces rozszerzania się tego zjawiska. Występuje najczęściej w zakresie podatków dochodowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt. 24 - zjawisko przerzucalności podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 29 - przedmiot podatku, prawo finansów publicznych
pyt. 28 - wymień funkcje systemu podatkowego..;, prawo finansów publicznych
pyt. 30 - metody ustalania podstawy wymiaru podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 25 - Pojęcie źródła podatkowego i klasyfikacja podatków...;, prawo finansów publicznych
pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych
pyt. 20 - rodzeje opłat w RP;l, prawo finansów publicznych
pyt. 6 - wymień konstytucyjne zasady ogólne...;, prawo finansów publicznych
pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 13 - podatkowe i niepodatkowe źródła hodów ...;, prawo finansów publicznych
pyt. 26 - podatki bezpośrednie i pośrednie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 21 - wydajność fiskalna podatków w państwie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych
pyt. 12 - wymień i omów głowne zasady dokonywania finansów publicznych;, prawo finansów publicznych
pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych
pyt. 31 - skala, prawo finansów publicznych
pyt. 17- pojęcie deficytu budżetu państwa i źródła jego pokrycie;, prawo finansów publicznych

więcej podobnych podstron