42. Sławiński(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych


42.c

J. Sławiński: O problemach „sztuki interpretacji”

Interpretacja pojedynczego utworu - nawet gdy się określa utwór jako powieść czy porównuje dzieje bohaterów itp.:

Poziom interpretacji dzieła a poziom opisu (analizy): opis utworu nie wychodzi poza elementy, cechy i stosunki bezpośrednio obserwowalne i dające się przedstawić w terminach jednostek i relacji standardowych. Opis rzadko bywa procederem samodzielnym. Tylko opis w całości podpada pod definicję prawdy (interpretacja nie może być prawdziwa / fałszywa, bo sięga poza elementy sprowadzalne do jednostek typowych). Opis obejmuje to, co w utworze zaktualizowane, znajdujące się na powierzchni i standardowe; interpretacja - próba dotarcia do potencjalnej strefy utworu, na którą składają się reguły określające jego całościowy charakter:

Czy można wnioskować o istnieniu ukrytej całości na podstawie obserwowalnych danych a potem wyjaśniać te dane za pomocą rekonstruowanej całości - według Staigera to „krąg hermeneutyczny”.

Interpretacja to zawsze próba identyfikacji kontekstu tłumaczącego utwór, hipoteza całości dzieła + propozycja kontekstu = strategia działań interpretacyjnych.

Kontekst:

W zależności od tego, który typ kontekstu jest bardziej wyrazisty, pojawiają się 2 typy podejścia interpretacyjnego: interpretacja historycznoliteracka i interpretacja krytycznoliteracka.

Interpretacja historycznoliteracka:

Interpretacja krytycznoliteracka:

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
22. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
54. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
22. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
7. Bachtin, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
51. Nycz, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
47. Wimsatt, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
16. Wyka, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
24. Wyka bis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
25. Straszewska bis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
8. Barthes(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
1.teoria - spis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
5. Ong, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
27. Frybes, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
19. Balbus, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
36. Scheler, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
7. Bachtin, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
42. Balcerzan, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS

więcej podobnych podstron