Uwielbienie-modlitwa chwały, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy


Uwielbienie - modlitwa chwały

Modlitwa prowadzona jest bezpośrednio po Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Spotykamy się by w ten sposób - modlitwą i pieśnią - bezinteresownie wielbić Boga. Modlitwa chwały trwa ok. 30-40 minut.

  1. Po Mszy krótkie nauczanie prowadzi ksiądz opiekun.

  2. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu.

  3. Modlitwa uwielbienia, która może wyrażać się w różnych formach modlitewnych: pieśni chwały, śpiewy w językach, modlitwa równoczesna, modlitwa w ciszy.

  4. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Modlitwa uwielbienia

Modlitwa ta jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy. Trwając w ten sposób przed obliczem Boga, nie koncentrujemy się na tym co nam dał lub co chcemy od Niego otrzymać, ale nasza uwaga i nasze serce trwają przy Bogu ze względu na Niego samego. Można powiedzieć, że ten rodzaj modlitwy prowadzi do komunii z Bogiem, otwiera na Boga i Jego wolę, jest naszym aktem całkowitego oddania się Bogu. Wychwalając Boga, doznajemy wewnętrznej radości, pocieszenia i mocy płynącej od samego Pana.

Postawa
Podstawą wychwalania Boga nie są uczucia, ale akt woli, dlatego należy opierać się zniechęceniom. W oddawaniu Bogu chwały bierze udział cały człowiek tj. nasza dusza i ciało. Uwielbiamy Boga zarówno postawą wewnętrzną, jak i słowami, gestami, postawą ciała. To, co jest w naszym wnętrzu, wymaga zewnętrznego wyrażenia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metody rozważania Słowa Bożego, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
MOŻNA SIĘ MODLIĆ CZĘSTO I GORĄCO, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Jak przeżywać adorację, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
coś o modlitwie=), Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Wartość milczenia, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
SPECYFIKA MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Modlitwa harmonijną funkcją człowieka, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Istnieją różne metody odprawiania adoracji Najświętszego Sakramentu, Ruch Światło i Życie, szkoła mo
modlitwy, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Modlitwa - Katehizm, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
Liturgia Uczty, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Diakonia Liturgiczna (DL)
droga krzyżowa, Ruch Światło i Życie
CHARYZMAT ŚWIATŁO-ŻYCIE W NURCIE DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ, Duchowość, Ruch Światło-Życie
duchowość i charyzmat oazy - 2, Ruch Światło i Życie
rekolekcje ewangelizacyjne, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Różne dodatkowe materia
ONŻ I stopień - Tabelka, Ruch Światło Życie, Tabelki
Droga Krzyżowa dziecka nienarodzonego, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Ku dojrzałości chrześcijańskiej..., Ruch Światło - Życie

więcej podobnych podstron