PYTANIA Z ĆWICZEŃ Z TRAUMATOLOGII - AWF - ZAOCZNI - wybrane pytania, fizjoterapia


PYTANIA Z ĆWICZEŃ „FIZJOTERAPIA W TRAUMATOLOGI"

WYMAGANA JEST ZNAJOMŚĆ WSZYSTKICH ROZPOZNAŃ PO ŁACINIE

 1. Wymienić rodzaje opatrunków gipsowych w obrębie kończyn górnych.

 2. Wymienić rodzaje opatrunków gipsowych w obrębie kończyn dolnych.

 3. Wymienić rodzaje wyciągów stosowanych w ortopedii i traumatologii.

 4. Różnica między opatrunkiem gipsowym, tutorem gipsowym a łuską gipsową.

 5. Omówić kinezyterapię w okresie unieruchomienia kończyny górnej w opatrunku gipsowym lub na wyciągu.

 6. Omówić kinezyterapię w okresie nieruchomienia kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub na wyciągu.

 7. Co jest podstawą zaplanowania usprawniania pacjenta po zdjęciu unieruchomienia?

 8. Omówić grupę ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową - podać przeciwwskazania

 9. Omówić grupę ćwiczeń zwiększających zakresy ruchomości w stawach - podać przeciwwskazania

 10. Sposoby leczenia pacjentów po złamaniu szyjki kości ramiennej.

 11. Omówić leczenie czynnościowe po złamaniu szyjki kości ramiennej.

 12. Wymienić lokalizację złamań, przy których można stosować leczenie czynnościowe.

 13. Rodzaje złamań w obrębie przedramienia

 14. Zasady usprawniania po złamaniu w obrębie ręki.

 15. Sposoby leczenia i usprawniania po złamaniu dalszej nasady kości ramiennej.

 16. Sposoby leczenia i usprawniania po łamaniu dalszej trzonu kości ramiennej.

 17. Sposoby leczenia i usprawniania po /'łamaniu obojczyka.

 18. Omówić leczenie czynnościowe po złamaniu bliższej nasady kości piszczelowej.

 19. Omówić leczenie czynnościowe po złamaniu przezkrętarzowym kości udowej.

 20. Sposoby leczenia pacjentów po złamaniu przezkrętarzowym kości udowej w zależności od wieku.

 21. Sposoby leczenia i usprawniania po złamaniu trzonu kości udowej.

 22. Sposoby leczenia i usprawniania po złamaniu rzepki.

 23. Sposoby leczenia i usprawniania po złamaniu kości podudzia

 24. Sposoby leczenia i usprawniania po złamaniu miednicy.

 25. Złamanie szyjki kości udowej - sposoby leczenia w zależności od wieku i powikłania

 26. Wymienić przeciwwskazania, które należy uwzględnić w trakcie uprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 27. Usprawniania we wczesnym okresie pooperacyjnym po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 28. Obciążanie stawu biodrowego po endoprotezoplastyce - czas, wskazania.

 29. Powikłania po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 30. Omówić leczenie czynnościowe po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgowego.

 31. Złamanie kręgosłupa bez objawów neurologicznych - sposoby leczenia.

 32. Omówić usprawnianie pacjentów po złamaniu kręgosłupa bez objawów neurologicznych, leczonych zachowawczo w gorsecie - rodzaje stosowanych gorsetów.

 33. Przeciwwskazane elementy usprawniania pacjentów po złamaniu kręgosłupa bez objawów neurologicznych.

 34. Podział złamań kręgosłupa

 35. Podział urazów rdzenia kręgowego /wg Degi/.

 36. Okresy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego /wg Degi/.

 37. Postępowanie z pacjentem po złamaniu kręgosłupa z porażeniami, we wczesnym okresie.

 38. Charakterystyczne przykurczę stawowe po złamaniach kręgosłupa z porażeniami.

 39. Możliwość chodu po złamaniach kręgosłupa z porażeniami.

 40. Zaburzenia oddechowe po złamaniu kręgosłupa z porażeniami /wysokości/.

 41. Zaburzenia pęcherzowo - jelitowe - wytworzenie automatyzmu pęcherza.

 42. Odleżyny po złamaniach kręgosłupa z porażeniami - przyczyny i lokalizacja.

 43. Postępowanie rehabilitacyjne po złamaniach kręgosłupa z objawami neurologicznymi w okresie późnym — adaptacja.

 44. Zakres osiągalnej adaptacji przy złamaniach kręgosłupa z objawami neurologicznymi na poziomie Th6 /wg Grochmala.

 45. Zakres osiągalnej adaptacji przy złamaniach kręgosłupa z objawami neurologicznymi Thl2 /wg Grochmala/.

 46. Zakres osiągalnej adaptacji przy złamaniach kręgosłupa z objawami neurologicznymi L4 /wg Grochmala/.

 47. Wymienić więzadła stawu kolanowego oraz omówić mechanizmy ich uszkodzenia

 48. Wczesne i późne objawy uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.

 49. Omówić sposoby leczenia zerwanych więzadeł stawu kolanowego.

 50. Metodyka postępowania usprawniającego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.

 51. Różnice w postępowaniu pooperacyjnym po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.

 52. Mechanizm uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej i bocznej stawu kolanowego.

 53. Objaw Uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego + testy diagnostyczne.

 54. Sposoby leczenia pacjentów po uszkodzeniu łąkotek stawu kolanowego i ich uzasadnienie.

 55. Usprawnianie po zabiegu operacyjnym usunięcia łąkotki stawu kolanowego.

 56. Rodzaje uszkodzeń nerwów obwodowych -jako groźne powikłanie pourazowe.

 57. Wymienić najważniejsze powikłania pourazowe.

 58. Przykurcz Volkmanna - przyczyny, objawy w dwóch okresach.

 59. Sposoby leczenia i usprawniania we wczesnym okresie przykurczu Volkmanna.

 60. Sposoby leczenia i usprawniania we późnym okresie przykurczu Volkmanna.

 61. Zespół Sudecka - przyczyny, objawy i przebieg choroby.

 62. Sposób leczenia i usprawniania w poszczególnych okresach choroby.

 63. Wskazania do amputacji /wg Weissa/.

 64. Poziom amputacji planowej.

 65. Usprawnianie pacjentów po zabiegu operacyjnym amputacji planowej - przed zaprotezowaniem.

 66. Usprawnianie pacjentów po zabiegu operacyjnym amputacji - po zaprotezowaniu.

 67. Na czym polega amputacja fizjologiczna.

 68. Zastosowanie protezy tymczasowej po fizjologicznej amputacji wg Weissa.

 69. Różnice między zwichnięciem i skręceniem stawu — sposoby leczenia.

 70. Przednie zwichnięcie stawu ramiennego - sposoby leczenia.

 71. Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennego — sposoby leczenia i usprawniania.

 72. Różnice między nawykowym a urazowym zwichnięciem stawu ramiennego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ortopedia pytania, Fizjoterapia, TESTY (AWF-Fizjo)
GMP 2008 pytania, FIZJOTERAPIA, GMPC
fizjo pytania, Fizjoterapia, fizjoterapia I rok, fizjoterapia
fizjo egzamin pytania, fizjoterapia
PYTANIA Z FIZJOTERAPII (1), wsr rok 1 2012, wykłady, I semestr, fizjo
Przykladowe pytania, Fizjoterapia, Fizjoterapia, Fizjoterapia, zagadnienia kliniczne
farmakologia pytania, Fizjoterapia, farmakologia
pytanie 9, fizjoterapia
Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
fizjo pytania, Fizjoterapia, fizjoterapia I rok, fizjoterapia
Pytania(1), Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, neurologia
PYTANIA Z FIZJOTERAPII, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Fizjoterapia ogólna,
SM pytania, Fizjoterapia, . fizjoterapia

więcej podobnych podstron