I KOMUNIA - RÓŻNE DZIĘKCZYNIENIA RODZICÓW, KATECHEZA, I Komunia - Scenariusze uroczystości


Dziękczynienie rodziców 1

Ojcze Niebieski, stajemy dziś wdzięczni przed Tobą, przed naszymi Duszpasterzami i wobec zgromadzonej wspólnoty. Czynimy to w imieniu wszystkich Matek i Ojców. Dziękujemy Ci za to, że przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa jesteś ciągle obecny w naszym życiu i w kolejnych sakramentach umacniasz nas do odpowiedzialnego wypełniania zadań małżeńskich i rodzicielskich.

 

Dziś naszym udziałem jest szczęście naszych dzieci. Teraz one w sakramencie Eucharystii doznały umocnienia swego dziecięcego życia. Powierzamy Ci Panie, nasze dzieci, pomóż im wzrastać w łasce u Boga i ludzi, kształtuj je na prawdziwych chrześcijan, niech przy naszej trosce i pod opieką naszych duszpasterzy dojdą do pełni wiary i życia w wolności dzieci Bożych.

Nasz najlepszy Ojcze, pełni radości i wdzięczności za dzisiejszy dar dla naszych dzieci, prosimy Cię, błogosław Ojca Proboszcza, całą Franciszkańską Wspólnotę i każdego, kto ich wspiera w trudnym dziele prowadzenia nas do pełni chrześcijańskiego życia.

Niech franciszkańskie pozdrowienie - Pokój i Dobro, stanie się rzeczywistością dla dobra całej wspólnoty Kościoła, a Twoi wierni słudzy- Ojcowie Franciszkanie niech już teraz cieszą się Twoimi łaskami, opieką Maryi Niepokalanej oraz uznaniem i wdzięcznością ludzi.

 

Dziękczynienie rodziców 2

W imieniu szczęśliwych Rodziców pragniemy podziękować Księdzu Dziekanowi za troskę o nasze Rodziny, za wszelkie dobre słowa, za modlitwę, a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię. Dziękujemy wszystkim Kapłanom za pierwsze rozgrzeszenie naszych dzieci, modlitwę i wyrozumiałość.

Słowa wdzięczności kierujemy również do pań wychowawczyń naszych dzieci, pań katechetek i wszystkich tych, którzy swoją modlitwą, postawą i dobrym czynem wspierali nas i nasze pociechy, które dziś przeżywają to szczególne spotkanie z Jezusem. Niech Duch Święty, który nie szczędzi swoich darów wypełnia waszą codzienność. Z nami jest Bóg w Trójcy Jedyny - zapraszamy Go również do naszego stołu. Niech się dobrze czuje pośród naszego domu i naszej rodziny. Prosimy o błogosławieństwo tego chleba, którym wszyscy w domu się podzielimy tak jak dzielimy się wiarą, nadzieją i miłością.

 Podziękowanie rodziców

DZIĘKCZYNIENIE RODZICÓW 2 a

Drodzy Kapłani!

W imieniu Rodziców pragniemy podziękować Wam / Księdzu Dziekanowi za troskę o nasze rodziny, za wszelkie dobre słowa, za modlitwę, a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię. Dziękujemy wszystkim Kapłanom za pierwsze rozgrzeszenie naszych dzieci, za modlitwę i wyrozumiałość.

Słowa wdzięczności kierujemy również do pań wychowawczyń naszych dzieci, pań katechetek i wszystkich tych, którzy swoją modlitwą, postawą i dobrym czynem wspierali nas i nasze pociechy, które dziś przeżywają to szczególne spotkanie z Jezusem. Niech Duch Święty, który nie szczędzi swoich darów wypełnia waszą codzienność. Prosimy o błogosławieństwo i modlitwę w naszej intencji.

DZIĘKCZYNIENIE RODZICÓW 2 b

W imieniu szczęśliwych rodziców pragnę podziękować księdzu kanonikowi za dzisiejszą posługę.
Za pierwsze dzieci rozgrzeszone, za dzisiejszą modlitwę, za Słowo Boże, za Boga w Komunii Świętej
-Bóg zapłać
Z nami jest Chrystus - zapraszamy Go do naszego stołu, niech się dobrze czuje pośród naszego domu
i naszej rodziny. Na dzień dzisiejszy i na całe życie naszych dzieci niech nam Bóg błogosławi przez ręce kapłana.

 Dziękczynienie rodziców 3

Bogu najwyższemu niech będą dzięki za ten piękny dzień, za ogrom łask otrzymanych przez nas i nasze dzieci. Pragniemy je dalej wychowywać, kształtować ich serca i sumienia.

Z drżeniem serca wchodziliśmy do naszej świątyni ale i z wiarą, ze bóg tego pragnie, że to On sam nas wezwał.

Za chwile opuścimy progi tej świątyni, ale jakże bogatsi, jakże szczęśliwsi. Nasze rodziny będą Bogiem silne, nasze dzieci razem z nami będą już mogły w pełni uczestniczyć we Mszy świętej.

Pragniemy wychowywać nasze dzieci w duchu Ewangelii i nauki Kościoła, pragniemy być dla nich wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego. Na to trudne i jakże odpowiedzialne zadanie prosimy o błogosławieństwo i modlitwę w naszej intencji.

 Dziękczynienie rodziców 4

Czcigodny Księże Proboszczu,

Szanowni Księża, Kochane Siostry,

Drodzy Rodzice i wszyscy uczestniczący w dzisiejszej uroczystości

W imieniu wzruszonych i szczęśliwych Rodziców serdecznie dziękujemy za I Komunię Świętą, którą przyjęły nasze dzieci. Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże.

Drodzy Księża! Za tę pomoc, za pierwsze rozgrzeszenie, za modlitwę, za udzielenie I Komunii Świętej naszym dzieciom - Bóg Wam zapłać! Prosimy jednocześnie o dalszą troskę o rozwój duchowy naszych pociech.

Kochana Siostro! Dziękujemy za pracę, poświęcenie, cierpliwość i dobroć. To Siostra sprawiła, że te dzieci poznały i pokochały Boga swą pierwszą szczerą miłością. Niech Bóg obdarza Siostrę swymi łaskami i wspomaga w dalszej pięknej pracy.

Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. To także i Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto.

Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.

Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy nasze Rodziny do swoich domów. Będzie nam towarzyszył Chrystus. Zaprośmy Go do wspólnego stołu, On na pewno pomoże nam wspaniale i godnie przeżyć ten dzień.

Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłanów.

 Dziękczynienie rodziców 5

Czcigodny Księże Proboszczu

Z woli Najwyższego Pana, dana nam została szczególna łaska zjednoczenia serc naszych dzieci z Jezusem Eucharystycznym.

Radujemy się, że ta wielka chwila w życiu naszych dzieci, zbiegła się z pierwszą pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej Ojczyzny. Jako Namiestnik Chrystusa od początku swego pontyfikatu po naszym umiłowanym Janie Pawle, przypomina nam, że ”Bóg jest miłością” i dla tej miłości, warto żyć.

My - jako szczęśliwi rodzice świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie - nasz Księże Proboszczu - Ojcze parafii i każdego z nas, dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa w pierwszej Komunii św. udzielonej naszym dzieciom.

Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, aby nasze dzieci „wzrastały w mądrości, w łasce u Boga i ludzi”- na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej. Szczęść Boże.

 Dziękczynienie rodziców 6

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Księża

W imieniu wszystkich Rodziców dzieci pierwszokomunijnych pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi i Wam drodzy Księża

-za każdą Ofiarę Mszy św.,

- za głoszenie Słowa Bożego,

- za cierpliwe słuchanie spowiedzi,

- za nauki i wskazania,

- za codzienny przykład życia,

- za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny,

a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię, pierwsze rozgrzeszenie naszych dzieci, modlitwę i wyrozumiałość. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem Waszego ofiarnego wypełniania, powołania do służby Bogu i ludziom.

Niech Chrystus Pan Wam błogosławi, a Matka Boża, niech otoczy Was opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami.Z nami jest Bóg w Trójcy Jedyny - zapraszamy Go do naszego stołu. Niech się dobrze czuje w naszych domach, wśród naszej rodziny.

Bóg zapłać

Pragniemy również w imieniu wszystkich rodziców serdecznie podziękować Wam drodzy wychowawcy naszych dzieci za waszą codzienną troskę o nasze dzieci i wspólną modlitwę w dniu dzisiejszym. Dziękujemy Panu Organiście, Panu kościelnemu i wszystkim tym, którzy przyczynili się do ubogacenia dzisiejszej uroczystości

Bóg Wam zapłać.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
I KOMUNIA 2008, KATECHEZA, I Komunia - Scenariusze uroczystości
I KOMUNIA - RÓŻNE DZIĘKCZYNIENIA PO KOMUNII ŚW., KATECHEZA DLA DZIECI, ! - I komunia Święta
I KOMUNIA - RÓŻNE PROŚBY RODZICÓW O UDZIELENIE I KOMUNII ŚW, KATECHEZA DLA DZIECI, ! - I komunia Świ
Scenariusz Uroczystości I Komunii świętej a, I Komunia Św. - pomoce, akcesoria itp, I Komunia święta
I KOMUNIA - RÓŻNE MODLITWY WIERNYCH, KATECHEZA DLA DZIECI, ! - I komunia Święta
Scenariusz Uroczystości I Komunii Swiętej Tryńcza, I Komunia Św. - po
Scenariusz uroczystości komunijnej
Scenariusz uroczystosci komunij Nieznany
Scenariusz uroczystości I Komunii świętej, Bałagan - czas posprzątać i poukładać
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTE1, SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Scenariusz uroczystości I Komunii świętej, Scenariusz uroczystości I Komunii świętej
Scenariusz Uroczystości I Komunii świętej a, I Komunia Św. - pomoce, akcesoria itp, I Komunia święta
Scenariusz Uroczystości I Komunii świętej 2
MB BOŻEJ RODZICIELKI, katecheza, UROCZYSTOŚCI i OKOLICZNOŚCIOWE
pasowanie na przedszkolaka, SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI GRUPOWEJ Z UDZIAŁEM RODZICÓW

więcej podobnych podstron