Wymogi kategoryzacyjne dla hoteli 4 gwiazdkowych


Wymogi kategoryzacyjne dla hoteli ****

  1. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

  1. Instalacje i urządzenia techniczne

  1. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu