22. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych


22.c

J. Sławiński: Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim

Tezy zmieniające pogląd na historię literatury:

 1. rola autorskiej hipotezy odbiorcy - pozwala ukierunkować zamysł dzieła, wyznacza ramy dla twórcy;

 2. wyobrażony odbiorca odsyła do wzorów zachowań czytelniczych, do publiczności, do której należał i autor;

 3. spotkanie utworu z publicznością nie rozstrzyga losu dzieła - przy zmianie czasu i przestrzeni zmienia się i pierwotna semantyka.

Przesunięcia w myśli literaturoznawczej:

 1. zmiana sposobu widzenia procesu historycznoliterackiego na taki, w którym dominują ciągłość i trwanie;

 2. skomplikowanie idei historyczności utworu - najpierw historyczność to zaczepienie dzieła o sytuację (złożoną z a) fazy w biografii pisarza, b) momentu w ewolucji świadomości zbiorowej, c) stanu tradycji, d) zbioru inicjatyw pisarskich). Wtedy historyczność - związek dzieła z tym, czemu kładzie kres. Przez problematykę odbioru i odbiorcy historyczność stała się odczepieniem dzieła od warunkującej je sytuacji i sposobności dzieła do egzystowania poza pierwotnym układem. W I koncepcji historyczności warunkiem dzieła jest jego oryginalność (jednorazowy wyłom w systemie literatury), w drugim - produktywność (właściwość utworu uzewnętrzniona w diachronii, świadczy o niej rozległość i wielość reakcji);

 3. zmiana wyobrażeń związanych z morfologią dzieła literackiego - utwór jako struktura niczyja, która swą tożsamość przeciwstawia genezie i przeznaczeniu. Żeby do tego dojść:

  1. przyjęcie modelu utworu, w którym elementy odsyłają do rzeczywistości poza utworem. Utwór na tle możliwości,

  2. próby określenia wewnątrztekstowej sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza wirtualnego odbiorcy (ta kategoria wprowadza zamieszanie - nie daje się przypisać poziomom organizacji dzieła i pozbawia dzieła zamkniętości);

 4. przypomnienie położenia historyka literatury wobec tekstu - że toczy dialog z tekstami, zamyka ciąg odczytań dzieła, potrafi wniknąć w dowolną fazę recepcji dzieła.

Historyk literatury zajmuje się światem czytelnika tak, by ten świat był dopełnieniem tekstów literackich. Czytelnik ma chcieć i umieć uprawiać lekturę. Lektura - osobiste obcowanie z utworem, ale i przedstawienie dla innych.

Świat tekstów tworzą:

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
42. Sławiński(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
54. Sławiński, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
42. Sławiński(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
7. Bachtin, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
51. Nycz, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
47. Wimsatt, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
16. Wyka, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
24. Wyka bis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
25. Straszewska bis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
8. Barthes(1), Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
1.teoria - spis, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
5. Ong, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
27. Frybes, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
19. Balbus, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
36. Scheler, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
7. Bachtin, Teoria Literatury, TEORIA LITERATURY - oprac. konkretnych tekstów teoretycznych
22. Głowiński, Filologia Polska, Teoria literatury, TEORIA LITERATURY - OPRACOWANIE KONKRETNYCH TEKS

więcej podobnych podstron