4222


Zatwierdzam:

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Przedmiot: Taktyka działań ratowniczych

Rodzaj kursu: Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

Osoba prowadząca: mł.bryg. Krzysztof Raszewski

Temat: Ratownictwo w transporcie drogowym

Metoda: wykład z dyskusją

Cele operacyjne

Słuchacz potrafi:

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna - Ratownictwo w transporcie drogowym.

Czas trwania wykładu: dwie godziny lekcyjne. (2 x 45 min.)

Termin przeprowadzenia lekcji: .

Część wstępna

Wykładowca przedstawia temat wykładu, cele wykładu, plan wykładu oraz czas trwania wykładu.

Sposób uczestniczenia słuchaczy w wykładzie tj.: wykład mogą słuchacze przerywać i zadawać pytania w celu wyjaśnienia problemu.

Część właściwa

Tezy wykładu:

Wykonanie dostępu do osób uwięzionych w pojazdach samochodowych:

Zakończenie lekcji

Zadania dla słuchaczy sprawdzające przyswojenie treści kształcenia:

Podanie literatury i wskazówek do samokształcenia

Opracował: mł.bryg. Krzysztof Raszewski

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4222
4222
4222
4222
4222
4222
4222
4222
praca-licencjacka-b7-4222, Dokumenty(1)
4222
4222
4222

więcej podobnych podstron