RESTRUKTURYZACJA 4 STR , Inne


 1. DOKONAJ CHARAKTERYSTYKI PROCESU RESTUKTURYZACJI POD WZGLĘDEM JEGO ISTOTY, CECH, RODZAJÓW, FORM

ISTOTA RESTRUKTURYZACJI

          Restrukturyzacja to proces adaptacji organizacji gosp. do zmiennej sytuacji rynkowej w celu zapewnienia konkurencyjności. Rozpatrywana w znaczeniu:

  1. ogólnym - zmiany strukturalne w bazie materialnej społeczeństwa które, prowadzą do zwiększenia roli wszystkich tych elementów tej struktury, które reprezentują nowoczesność i wyższą efektywność do rozwiązań dotychczasowych,

  2. szczegółowym - stopniowe przekształcenie w zakresie rozmiarów i proporcji produkcji, metod wytwarzania, układów własnościowych i systemów zarządzania.

CECHY PROCESU RESTRUKTURYZACJI

RODZAJE RESTRUKTURYZACJI

  1. kryterium charakteru wyróżnia:

   • restrukturyzację naprawczą i obejmuje: 1) w ramach istniejącego potencjału i usprawnienia zarządzania lepszą organizację pracy, obniżkę kosztów, doskonalenie kadr, wzrost jakości wyrobów; 2) w ramach outsourcingu (odchudzania) organizacji gosp. likwidację części nieefektywnych, sprzedaż mienia, aport, dzierżawę, wyłączenie obiektów z użytkowania, zwalnianie pracowników, ograniczenia asortymentowe,

   • restrukturyzację rozwojową - otwieranie nowych biznesów odnowę asortymentową, nowe kontakty handlowe, nowe rynki zbytu, postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny,

 1. kryterium działania wyróżnia:

FORMY RESTRUKTURYZACJI

  1. restrukturyzacja przedmiotowa - obejmuje zmiany w zakresie przedmiotu działania organizacji gosp., w jej skład wchodzą zagadnienia dotyczące techniki i technologii wytwarzania produktu, asortymentu rynku,

  2. restrukturyzacja podmiotowa - obejmuje zmiany w zakresie własności i struktury wewnętrznej organizacji gosp.

 1. CZYM JEST PROGRAM RESTRUKTURYZACJI I Z JAKICH ETAPÓW SIĘ SKŁADA?

          Program restrukturyzacji jest projektem zmian we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, wynikających z postawionej diagnozy mającym na celu dostosowanie tej organizacji do działania w warunkach gospodarki rynkowej, wzrost jej wartości handlowej, ekspansję i rozwój.
Fazy opracowania programu restrukturyzacyjnego: