RESTRUKTURYZACJA 4 STR , Inne

Pobierz dokument
restrukturyzacja.4.str.inne.doc
Rozmiar 43 KB

 1. DOKONAJ CHARAKTERYSTYKI PROCESU RESTUKTURYZACJI POD WZGLĘDEM JEGO ISTOTY, CECH, RODZAJÓW, FORM

ISTOTA RESTRUKTURYZACJI

          Restrukturyzacja to proces adaptacji organizacji gosp. do zmiennej sytuacji rynkowej w celu zapewnienia konkurencyjności. Rozpatrywana w znaczeniu:

  1. ogólnym - zmiany strukturalne w bazie materialnej społeczeństwa które, prowadzą do zwiększenia roli wszystkich tych elementów tej struktury, które reprezentują nowoczesność i wyższą efektywność do rozwiązań dotychczasowych,

  2. szczegółowym - stopniowe przekształcenie w zakresie rozmiarów i proporcji produkcji, metod wytwarzania, układów własnościowych i systemów zarządzania.

CECHY PROCESU RESTRUKTURYZACJI

RODZAJE RESTRUKTURYZACJI

  1. kryterium charakteru wyróżnia:

   • restrukturyzację naprawczą i obejmuje: 1) w ramach istniejącego potencjału i usprawnienia zarządzania lepszą organizację pracy, obniżkę kosztów, doskonalenie kadr, wzrost jakości wyrobów; 2) w ramach outsourcingu (odchudzania) organizacji gosp. likwidację części nieefektywnych, sprzedaż mienia, aport, dzierżawę, wyłączenie obiektów z użytkowania, zwalnianie pracowników, ograniczenia asortymentowe,

   • restrukturyzację rozwojową - otwieranie nowych biznesów odnowę asortymentową, nowe kontakty handlowe, nowe rynki zbytu, postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny,

 1. kryterium działania wyróżnia:

FORMY RESTRUKTURYZACJI

  1. restrukturyzacja przedmiotowa - obejmuje zmiany w zakresie przedmiotu działania organizacji gosp., w jej skład wchodzą zagadnienia dotyczące techniki i technologii wytwarzania produktu, asortymentu rynku,

  2. restrukturyzacja podmiotowa - obejmuje zmiany w zakresie własności i struktury wewnętrznej organizacji gosp.

 1. CZYM JEST PROGRAM RESTRUKTURYZACJI I Z JAKICH ETAPÓW SIĘ SKŁADA?

          Program restrukturyzacji jest projektem zmian we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, wynikających z postawionej diagnozy mającym na celu dostosowanie tej organizacji do działania w warunkach gospodarki rynkowej, wzrost jej wartości handlowej, ekspansję i rozwój.
Fazy opracowania programu restrukturyzacyjnego: