slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, TIORB, TiORBy WM2-wyklady, TIORB, wyk torby


Wykonanie robót montażowych w okresie obniżonych temperatur

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami okres zimowy zawiera się między 15 listopadem a 31 marcem.

Zgodnie z instrukcją ITB roboty montażowe są dopuszczalne, jeśli:

- temperatura nie spada poniżej - 50C, a prędkość wiatru nie przekracza 8 m/s,

- temperatura nie spada poniżej - 100C, a prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,

- temperatura nie spada poniżej - 150C, a prędkość wiatru nie przekracza 2 m/s.

Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy to montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie można również wykonywać podczas gołoledzi, opadów śniegu lub deszczu (do czasu usunięcia skutków opadów).

Montaż w temperaturze do - 100C jest dozwolony pod warunkiem zastosowania środków zapewniających wiązanie i twardnienie betonu i zapraw.

Montaż w temperaturze -100C ÷ - 50C wolno wykonywać tylko wyjątkowo i tylko pod specjalnym zabezpieczeniem przed zamarznięciem wszystkich fragmentów konstrukcji, które zawierają niezwiązany zaprawą lub mieszanką betonową.

Zabezpieczenia:

- okrywanie materiałami izolującymi (płachty brezentowe, maty słomiane itp.),

- domieszki chemiczne,

- nagrzewanie promieniami podczerwieni,

- nagrzewanie gorącym powietrzem,

- nagrzewanie parą,

- nagrzewanie prądem elektrycznym.

Spawanie elementów złącz jest dozwolone bez zastrzeżeń przy temperaturze nie mniejszej niż - 50C, przy temperaturze niższej, do - 100C trzeba stosować osłony od wiatru i zapewnić warunki, że wykonane spawy będą stygnąć powoli, co uzyskuje się ogrzewając otoczenie miejsc spawania.

Stosowanie dodatków chemicznych

- chlorek wapnia, pod wpływem którego następuje przyśpieszenie wiązania cementu i zwiększa się wydzielanie ciepła hydratacji; dodaje się go w ilości maksimum 2% masy użytego cementu i stosuje się do mieszanek betonowych i zapraw przeznaczonych do wypełnienia spoin i węzłów niezbrojonych lub zbrojonych wkładkami zabezpieczonymi antykorozyjnie, zabieg ten działa w temperaturach do - 50C.

- węglan sodu ma właściwości intensywnie przyśpieszając wiązanie cementu, dodawane w ilości 0,5 ÷ 2,0% mogą być stosowane w temperaturze do - 100C, nie powodują korozji stali zbrojeniowej; czasem stosuje się je z dodatkami uplastyczniającymi,

- azotan sodu - nie powoduje korozji stali; stosowany w zależności od temperatury otoczenia w ilości 4 ÷ 8 % masy użytego cementu.

Nagrzewanie

Nagrzewanie gorącym powietrzem uzyskuje się stosując:

- agregaty i wytwornice gorącego powietrza czystego lub mieszaniny powietrza i spalin,

- nagrzewanie parą wodą,

- nagrzewanie elektryczne jest przeprowadzone za pomocą nieizolowanych przewodów (elektrod) ułożonych w betonie lub zaprawie złącza, spoiny lub wieńca,

- nagrzewanie promiennikami podczerwieni stosuje się do nagrzewania niezbyt dużych powierzchni np. dla zapewnienia wolnego stygnięcia połączeń spawanych.

Przygotowanie budowy i montaż konstrukcji betonowych prefabrykowanych w warunkach zimowych.

- składowiska prefabrykatów muszą posiadać odpowiednio przygotowaną powierzchnię pod względem utwardzenia i spadków zapewniający właściwy odpływ wód opadowych,

- stosy prefabrykatów muszą być ułożone szczelnie bezwzględnie na podkładach drewnianych i osłonięte od śniegu i wiatru plandekami, folią lub papa,

- w przypadku wystąpienia przymarznięcia prefabrykatów do podkładu lub między sobą trzeba je rozmrozić gorącym powietrzem lub parą wodną a dopiero po tym podnosić żurawiem,

- po krótkim opadzie (zwłaszcza przed odwilżą) należy zgarniać śnieg z plandek, papy, folii lub mat słomianych przykrywających elementy,

- przed montażem, każdy element należy starannie obejrzeć, oczyścić powierzchnie stykowe elementu i podłoże ze śniegu, lodu oraz wszystkich innych zanieczyszczeń,

- stanowiska montażowe oraz sprzęt pomocniczy do montażu należy przed rozpoczęciem pracy starannie oczyścić ze śniegu i lodu, a przejścia i chodniki posypać piaskiem lub popiołem,

- brygadom montażowym zapewnić lekką, ciepłą, nieprzemakalną i nie krępującą ruchów roboczych odzież,

- w pobliżu miejsc montażu umieścić grzejniki dla montażystów, lub jeszcze lepiej ustawić lekkie przystosowane do przenoszenia przez żuraw ogrzewane schrony.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
W27 B montaz obnizone temperatury1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaw
slajdy TIOB W28 A montaz dokladnosc mont, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W26 montaz przygotow obiektu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W21 betonowanie dr Woyciechowski, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechni
slajdy TIOB W03 i 04 z transportem wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W14 A1 rob zelbet, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy TIOB W15 i 16 B odbior deskowania, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
W26 montaz przygotow obiektu1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy drogi - 04 naciski na os, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
slajdy drogi - 03 A nawierzchnie betonowe wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo
slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsza
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W29 30 wprowadzenie do cwiczen, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W01 B regulamin egzaminu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
W27 A montaz sposoby charakterystycznych elem1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politech

więcej podobnych podstron