FABP ang. fatty acids binding proteins

Pobierz dokument
fabp.ang.fatty.acids.binding.proteins.doc
Rozmiar 25 KB

FABP ang. fatty acids binding proteins

(białka wiążące kwasy tłuszczowe)

- FABP to niskocząsteczkowe polipeptydy (masa 14-15 kDa, ok. 130 aminokwasów) cytozolowe odpowiedzialne za wewnątrzkomórkowe wiązanie kwasów tłuszczowych

- występują we wszystkich komórkach, które pobierają, produkują lub uwalniają kwasy tłuszczowe

- ekspresja genów dla FABP jest modulowana przez kwasy tłuszczowe

- wyróżnia się co najmniej 8 typów, które różnią się funkcja i powinowactwem do kwasów tłuszczowych:

wprowadza kwasy tłuszczowe do β-oksydacji w celu uzyskania energii

H-FABP jest bardzo wczesnym markerem martwicy mięśnia sercowego, gdyż wzrost stężenia tego markera pojawia się w osoczu już po 30-210 min. od wystąpienia objawów

wprowadza kwasy tłuszczowe do szlaku syntezy ceramidu, z którego powstanie sfingomielizna i inne lipidy złożone

funkcja taka jak typu mózhowego

jest markerem uszkodzeń komórek jelita cienkiego (uwalniane wtedy z uszkodzonych komórek i wykrywane w osoczu i moczu)

wprowadza kwasy tłuszczowe do β-oksydacji w celu uzyskania energii

przenosi kwasy tłuszczowe na FATP, co umożliwia ich uwolnienie do osocza

wykazuje duże powinowactwo do skoniugowanych kwasów żółciowych (jelito kręte jest miejscem resorpcji kwasów żółciowych)

- jedna cząsteczka białka wiąże dwie cząsteczki kwasu tłuszczowego

- FABP decydują o prędkości pobierania wolnych kwasów tłuszczowych z osocza przez komórkę

- FABP preferują kwasy nienasycone (za wyjątkiem FABP typu jelitowego)

- powinowactwo zwiększa się wraz ze wzrostem hydrofobowego charakteru kwasu tłuszczowego

- wykazują większe powinowactwo do kwasu oleinowego i arachidonowego niż palmitynowego

FATP (fatty acids transporter proteins) - białka przenoszące kwasy tłuszczowe, działają jako przenośnik dwukierunkowy; w okresie poresorbcyjnym przenoszą kwasy tłuszczowe do komórek (np. adipocytów), a w okresie międzyposiłkowym w odwrotnym kierunku


Pobierz dokument
fabp.ang.fatty.acids.binding.proteins.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
[16]Peroxynitrite reactivity with amino acids and proteins
Forma, Ewa i inni Association between the c 229C T polymorphism of the topoisomerase IIb binding pr
Hydrocephalus(ang)
Wstrzasy ang ppt
Glikoliza prezentacja (ang)
08 BIOCHEMIA mechanizmy adaptac mikroor ANG 2id 7389 ppt
3Kocioł ang
1 DIETA PROTEINOWA
Fatty Coon 03 Fatty Discovers Mrs Turtle's Secret
ns EiT 1 2st ang 2008
2010 ang
osteoarthritis ang ppt
j ang ark pdst
Matlab Programming (ang)
2010 próbny ang transkrypcja
cv po ang, Po I-III rok

więcej podobnych podstron