praca-magisterska-wa-c-7525, Dokumenty(2)

Pobierz dokument
praca.magisterska.wa.c.7525.dokumenty.2.doc
Rozmiar 34 KB

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO ŻYCIA W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH

Adopcja jest trudnym momentem w życiu każdego wychowanka Domu Dziecka. W związku z tym dziecko przeżywa stratę rodzin i ważnych dla siebie miejsc. Często jest tak, że dzieci nie chcą przechodzić do rodzin zastępczych lub adopcyjnych, ponieważ wolą powrócić do swojej naturalnej rodziny. W tym okresie dzieci przeżywają różne rozterki i obwiniają się o zaistniałą sytuację.

Dlatego prowadzi się zajęcia przygotowawcze dla dzieci, które mają przejść do rodzin, by mogły same podjąć decyzje o chęci przejścia do niej. Dzieci naturalne rodzin zastępczych również muszą przejść odpowiednie przygotowania.

Pierwszym elementem w tym procesie jest postawienie odpowiedniej diagnozy przez zespół osób. W jego skład wchodzą: pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowawcy, kuratorzy, członkowie rodziny itp. Dzięki nim powstaje plan działania, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji dziecka w oparciu o środowisko rodzinne uwzględniający pracę indywidualną z dzieckiem oraz z jego rodziną. Dzieci uczestniczą w zajęciach, które pomagają im wyrażać swoje uczucia mówić o swojej historii życia i podjąć decyzję o nawiązywaniu nowych związków interpersonalnych. Praca indywidualna z dzieckiem oparta jest na jego ,,albumie tożsamości ”. Pedagog(jeśli uzyska zaufanie dziecka) pomaga dziecku odtworzyć jego przeszłość i pomóc mu wyjaśnić niezrozumiałe fakty jego życia.

Bardzo ważną częścią pracy indywidualnej jest zaangażowanie w sytuację dziecka osób dla niego ważnych i umożliwienie mu odwiedzenia istotnych dla niego miejsc. Uzupełnieniem zajęć indywidualnych jest praca grupowa, w której biorą udział również dzieci rodzin zastępczych. Jej celem jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności okazywania uczuć, likwidowanie strachu przed przejściem do nowej rodziny itp.

W czasie trwania szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych prowadzone są przygotowania dla dzieci. Zajęcia te realizowane są według programu stworzonego przez Ośrodka Rodzin Zastępczych ,,Szansa”. Zajęcia obejmują 8 spotkań w czasie których prowadzone są gry i zabawy terapeutyczne. Pierwsze zajęcia mają na celu zintegrowanie grupy podczas zabawy ,,Wyspa”. Polega ona na tym, że dzieci(jako rozbitkowie) muszą zagospodarować wyspę i określić prawa na niej obowiązujące. Kolejne zajęcia mają na celu nauczenia dziecka nazywania uczuć związanych z utratą domu. Jest to zabawa pod tytułem ,,Chatka Kłapouchego” lub ,,Dom”. Trzecie zajęcia mają pomóc uświadomić dziecko o jego pochodzeniu. Cel ten osiągany jest przez ćwiczenie gdzie dzieci tworzą coś w rodzaju drzewa genealogicznego, na którego gałęziach zaznaczają osoby z ich rodziny oraz te, które nie są z nimi spokrewnione. Zadaniem czwartych zajęć jest uświadomienie dziecku strat jakie człowiek ponosi w życiu i jakie wiążą się z tym uczucia. Piąte ćwiczenie poświecone jest marzeniom dzieci i ich celom życiowym. Następne zajęcia mają temat ,,Moje miejsce w rodzinie zastępczej” i ich celem jest uświadomienie dziecku konsekwencji jakie wiążą się z jego przejściem do rodziny zastępczej. Przedostatnie zajęcia mają zapoznać dzieci z ich prawami i nowymi obowiązkami. Końcowe zajęcia to spotkanie z dziećmi, które są już w nowych domach. Udzielają one porad, wskazówek i odpowiadają na pytania dzieci. Sfinalizowaniem spotkań jest otrzymanie przez każde dziecko zaproszenia do współpracy i utrzymywania kontaktu z O.R.Z. ,,Szansa” nie tylko w czasie sytuacji problemowych.

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphic


Pobierz dokument
praca.magisterska.wa.c.7525.dokumenty.2.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-wa-c-7459, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7468, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7499, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7474, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7486, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7565, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7520, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-8169, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7507, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7446, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7839, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-8167, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7894, Dokumenty(2)
praca-magisterska-wa-c-7476, Dokumenty(2)

więcej podobnych podstron