Test językowy Poprawna polszczyzna na co dzień, Język

Pobierz dokument
test.jezykowy.poprawna.polszczyzna.na.co.dzien.doc
Rozmiar 68 KB

Konkurs językowy Poprawna polszczyzna na co dzień, przeznaczony dla uczniów starszych klas gimnazjum, pomyślany jest jako szkolny konkurs polonistyczny w formie testu wyboru. Może posłużyć nauczyielom w przygotowaniu młodzieży uzdolnionej językowo do konkursów o podobnej tematyce. Sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu m.in. frazeologii, fleksji, poprawnej budowy zdań, semantyki. Zawiera przykłady zadań, które często sprawiają uczniom trudność - może więc posłużyć również jako swoiste utrwalenie trudnej wiedzy.

"POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ"

KONKURS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Uwaga! We wszystkich zadaniach tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników:

  1. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy

  2. szliśmy, szedłem, poszliśmy

  3. szłem, szedłam, poszliśmy

  4. szłem, szłam, poszliśmy.

 2. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane w mianowniku:

  1. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu

  2. Jaś, Stasio, Zdzisiu

  3. Jasio, Stasio, Zdzisio

  4. Jaś, Stasiu, Zdzisio.

 3. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony?

  1. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz

  2. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj

  3. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj

  4. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz.

 4. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.

  1. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi

  2. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami

  3. liściami, świniami, koniami, dłoniami

  4. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.

 5. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?

  1. hrabiego

  2. Hiszpana

  3. gdańszczanina

  4. mieszczana.

 6. Związek frazeologiczny "iść w sukurs" oznacza:

  1. iść komuś z pomocą, ratunkiem, odsieczą

  2. pozbawić kogoś pewności siebie

  3. kłócić się, spierać, walczyć o coś

  4. zdobyć doświadczenie.

 7. Związek frazeologiczny "jajko Kolumba" oznacza:

  1. niespodziewane odkrycie, wynalazek

  2. dotarcie do innego miejsca niż się pierwotnie planowało

  3. proste rozwiązanie pozornie trudnego problemu

  4. jajko niezwykłe, rzadki okaz czegoś.

 8. Androny to:

  1. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny

  2. wafle, inaczej andruty

  3. staropolska nazwa andrzejek

  4. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony.

 9. Słowami: "jak za króla Ćwieczka" dajemy do zrozumienia, że:

  1. ktoś jest bardzo stary, przez co zasługuje na szacunek

  2. coś jest nienowoczesne, przestarzałe, niedostosowane do współczesnych możliwości

  3. ktoś jest bardzo przywiązany do historii, tradycji i kultury polskiej

  4. jakaś budowla ma bardzo starą architekturę.

 10. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty?

  1. okres czasu, potencjalne możliwości

  2. cofać się do tyłu, adres zamieszkania

  3. iść naprzód, okres próbny

  4. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze.

 11. Wskaż niepoprawne wyrażenie:

  1. ilość uczniów w klasie

  2. liczba uczniów w klasie

  3. ilość kawy w filiżance

  4. ilość pieniędzy w portfelu.

 12. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy:

  1. Proszę piętnaście dekagramów sera.

  2. Proszę piętnaście deko sera.

  3. Proszę piętnaście deka sera.

  4. Proszę pół kilo soli.

 13. Treść którego przysłowia została poprawnie podana?

  1. I wilk syty, i wrona cała.

  2. Uderz w stół, a garnki się odezwą.

  3. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.

  4. Kto zjada ostatki, bywa piękny i szczupły.

 14. Które wyrażenie lub zwrot nie został poprawnie wyjaśniony?

  1. plastikowe pieniądze- karty kredytowe i płatnicze

  2. pojechać do Rygi- zwymiotować

  3. dziesiąta muza (X Muza)- film, twórczość filmowa

  4. czwarta władza- władza sądownicza.

 15. Kupujesz:

  1. tę pomarańczę

  2. tą pomarańczę

  3. tego pomarańcza

  4. tę pomarańcz.

 16. Które wyrażenie jest poprawne?

  1. półtorej litry wody

  2. półtora litra wody

  3. półtorej litra wody

  4. półtora litry wody.

 17. Wskaż błędne omówienie:

  1. wiek XVI- złoty wiek kultury polskiej

  2. wiek XIX- wiek pary i elektryczności

  3. wiek XVIII- wiek światła i rozumu

  4. wiek XX- wiek tradycji i konserwatyzmu.

 18. Treść którego przysłowia została zmieniona?

  1. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.

  2. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.

  3. Gdzie Pan Bóg nie może, tam babę pośle.

  4. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

 19. Podobne znaczenie mają przysłowia: "Jaki pan, taki kram" oraz:

  1. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

  2. Jaka mać, taka nać.

  3. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

  4. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.

 20. Tylko w jednym z podanych zestawów (a, b, c, d) znajdują się wyłącznie takie rzeczowniki, na których znaczenie nie wpływa wybór końcówki "a" lub "u" w dopełniaczu lp. Wskaż ten zestaw.

  1. oryginał, przypadek

  2. krawat, witraż

  3. marsz, grafik

  4. lód, fenomen.

 21. Treść którego przysłowia została błędnie podana?

  1. Jedna jaskółka zimy nie czyni.

  2. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

  3. Prawda w oczy kole.

  4. Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby.

 22. Które z poniższych zdań nie zawiera dwuznaczności?

  1. Zabraliśmy tornister z Bartkiem.

  2. Górale trudnią się hodowlą owiec i wyrobem kierpców z własnej skóry.

  3. Gospodyni doiła krowę, która głośno ryczała.

  4. Góral nosi na głowie kapelusz z muszelkami, koszulę i kierpce.

 23. Wskaż błędną propozycję dwóch form obocznych wyrazów. Możemy powiedzieć:

  1. To jest Jaś albo Jasio.

  2. Nie ma pokojów albo pokoi.

  3. Lubić kogoś albo lubieć kogoś.

  4. Nie ma tych alei albo tych alej.

 24. Który wyraz nie ma liczby mnogiej?

  1. drzwi

  2. dynamiczność

  3. nożyczki

  4. komórka.

 25. Który szereg zawiera wszystkie poprawnie odmienione czasowniki?

  1. myśleć, wymyślić, nienawidzić

  2. myśleć, wymyśleć, nienawidzić

  3. myśleć, wymyśleć, nienawidzieć

  4. myślić, wymyślić, nienawidzieć.

 26. W którym szeregu wyrazów jest zawarte błędne wyjaśnienie utartej peryfrazy?

  1. król ptaków- orzeł, król puszczy-lew, król rock and rolla- Elvis Presley

  2. kraj tulipanów- Holandia, kraj samurajów- Japonia, kraj trollów-Norwegia

  3. cztery kąty- mieszkanie, cztery kółka-samochód, cztery deski- garaż

  4. błękitna krew- pochodzenie arystokratyczne, błękitna planeta-Ziemia.

 27. Wskaż zdanie poprawnie zbudowane:

  1. Przepłynąwszy ocean, spełniło się jego największe marzenie.

  2. Biegnąc do przystanku, uciekł mu autobus.

  3. Płynąc do Ameryki, jego myśli były skoncentrowane na czekającej go pracy.

  4. Siedząc w fotelu, czytał poranną gazetę.

 28. W którym szeregu wyrazów wszystkie czasowniki mają poprawne formy?

  1. zdejm, lubiłam, rozumieją

  2. zdejmij, lubiałam, rozumieją

  3. zdejmij, lubiłam, rozumieją

  4. zdejmij, lubiłam, rozumią.

 29. Oto niepełne frazeologizmy: dać ..., dostać..., mieć nerwy jak..., ruszyć ..., zapuszczać gdzieś.... Proszę wskazać, w którym zestawie (a, b, c, d) są odpowiadające im kolejno słowa.

  1. harbuzem, w kości, postronek, głowę, żurawia

  2. harbuza, kośćmi, postronki, głowę, żurawie

  3. harbuz, kości, postronek, głową, żuraw

  4. harbuza, w kość, postronki, głową, żurawia.

 30. W którym zestawie znajdują się niepoprawnie odmienione liczebniki wraz z rzeczownikami?

  1. dwoje piskląt, dwa koty

  2. dwa pisklęta, dwa kotów

  3. dwoje drzwi, dwoje dzieci

  4. dwie świnie, dwoje prosiąt.

 31. Wskaż zdanie, w którym nie ma błędu językowego.

  1. Minister finansów jest odpowiedzialny za skup i handel żywcem.

  2. Wilga zawsze wybiera sobie na gniazdo liściaste drzewo.

  3. Trzeba wziąć pod uwagę potencjalne możliwości każdej firmy.

  4. Przyczyną wypadku na drodze była gołoledź.

 32. Który zestaw zawiera wszystkie poprawne formy rzeczowników w mianowniku?

  1. wesz, mysz, weka ( bułka)

  2. wsza, mysz, weka (bułka)

  3. wesz, mysza, wek (bułka)

  4. wesz, mysz, wek (bułka).

 33. Które wyrażenie zawiera błąd językowy?

  1. ta kontrol

  2. ta kontrola

  3. ta mysz

  4. ten patrol.

Podczas układania testu kierowano się zaleceniami poprawnościowymi zawartymi w nowszych wydaniach Słownika poprawnej polszczyzny PWN. Ponadto korzystano z następujących wydawnictw: Słownik frazeologiczny języka polskiego, Słownik peryfraz, Słownik języka polskiego. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny.

KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU KONKURSOWEGO "POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ"

1B, 2C, 3B, 4B, 5D, 6A, 7C, 8A, 9B, 10C, 11A, 12B, 13C, 14D, 15A, 16B, 17D, 18C, 19B, 20B, 21A, 22C, 23C, 24B, 25A, 26C, 27D, 28C, 29D, 30B, 31D, 32A, 33A

KONKURS JĘZYKOWY "POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ"

 1. Podkreśl zdania, w których nie ma błędu językowego.

  1. Giertych miał słuszną rację, twierdząc, że w polskiej szkole nie ma dyscypliny.

  2. Ministerstwo ma potencjalne możliwości, aby zmienić tę sytuację.

  3. W dwa tysiące siódmym roku- twierdzi minister- sytuacja się poprawi.

  4. W końcu trzeba iść naprzód, a nie cofać się do tyłu.

 2. Który zestaw zawiera wyłącznie poprawne formy wyrazów?

  1. Jadę do Tarnobrzega, Kołobrzega

  2. Jadę do Tarnobrzegu, Kołobrzega

  3. Jadę do Tarnobrzega, Kołobrzegu

  4. Jadę do Tarnobrzegu, Kołobrzegu.

 3. Wyjść po angielsku znaczy:

  1. Wyjść w sposób elegancki, dopełniając wszelkich obowiązków wobec gospodarza

  2. Wyjść z powodu nieoczekiwanej, doznanej urazy

  3. Wyjść niepostrzeżenie, bez pożegnania

  4. Wyjść, żegnając się tylko z gospodarzem.

 4. Który związek frazeologiczny został źle wyjaśniony?

  1. Mieć bękarcie szczęście- mieć niezwykłe, wyjątkowe szczęście

  2. Kręcić bicz z piasku- wykonywać pracę bezowocną

  3. Góra porodziła mysz- efekt niewspółmierny z wielkimi przygotowaniami

  4. Mieć wróble pod czapką- wiercić się, być niespokojnym.

 5. Który zestaw zawiera wyrazy niebędące synonimami bliższymi lub dalszymi?

  1. Odnowienie, renowacja, restauracja, odbudowa

  2. Kopia, reprodukcja, odbitka, faksymile

  3. Racjonalny, rozsądny, sensowny, zasadny

  4. Względny, relatywny, potencjalny, możliwy.

 6. Wskaż zestaw, w którym znajduje się wyraz niebędący homonimem.

  1. je, broni, miny

  2. pal, grab, zamek

  3. bród, por, pokój

  4. bez, wart, lin.

 7. Związek frazeologiczny błędnie wyjaśniony to:

  1. biały kruk- rzadkość, rzadka książka

  2. biały murzyn- człowiek wyzyskiwany, ciężko pracujący dla korzyści innych

  3. biały wiersz- wiersz nierymowany

  4. Biały Dom- siedziba Prezydenta RP.

 8. Wybierz zestawy, w których nie wszystkie pary wyrazów są względem siebie antonimami.

  1. ustny-werbalny, alkoholizm-abstynencja

  2. monotonny-niejednostajny, suma-różnica

  3. utopista-fantasta, znaczeniowy-semantyczny

  4. ignorant-erudyta, tuman-jajogłowy.

 9. Wskaż błędne wyjaśnienie.

  1. ojciec żony- teść

  2. mąż córki-zięć

  3. siostra męża- ciotka

  4. żona syna- synowa.

 10. W każdym podpunkcie podkreśl jedną- poprawną propozycję formy wyrazu:

  1. żółte narcyzy czy żółte narcyze

  2. zwęzić spódnicę czy zwężyć spódnicę

  3. niechcąco czy niechcący

  4. zwątpij czy zwątp

  5. kanister czy karnister

  6. druszlak czy durszlak

  7. Tadziu, choć tutaj czy Tadzio, choć tutaj

  8. przyglądam się kotu czy przyglądam się kotowi

  9. to jest łabądź czy to jest łabędź

  10. blombować zęby czy plombować zęby

  11. pantomima czy pantonima

  12. kląć czy klnąć

  13. drylować wiśnie czy drelować wiśnie

  14. zwę się czy zwię się

  15. ktoś kogoś kara czy ktoś kogoś karze

  16. szepczę czy szeptam

  17. wypłukaj czy wypłucz

  18. nie krakaj czy nie kracz

  19. chichoczę czy chichotam

  20. ta kontrola czy ta kontrol

  21. łże czy łga

  22. skacz czy skakaj

  23. ssa czy ssie

  24. przekonywający czy przekonywujący.

 11. Wskaż zestaw, w którym znajduje się źle wyjaśnione omówienie.

  1. czarny ląd- Afryka, czarny sport-żużel

  2. czarna polewka-zupa z krwi zwierzęcej, czarne koszule- faszyści włoscy

  3. czarna msza- msza pogrzebowa, czarny anioł polskiej piosenki- Ewa Demarczyk

  4. czarne podniebienie- ktoś złośliwy, napastliwy, czarni mnisi-benedyktyni

  5. czarna śmierć- dżuma, czarne złoto-węgiel .

 12. Wylać dziecko wraz z kąpielą znaczy:

  1. zrobić w jakiejś sprawie więcej szkody niż pożytku

  2. postępować w sposób okrutny

  3. wyrządzić komuś przypadkowo krzywdę

  4. wykonać wszystko co do nas należało.

 13. Czuć (mieć) do kogoś ansę znaczy:

  1. czuć do kogoś sympatię

  2. czuć do kogoś urazę

  3. czuć do kogoś miłość

  4. być względem kogoś obojętnym.

 14. Być pod czyimiś auspicjami znaczy:

  1. dostawać od kogoś regularnie posiłki, jedzenie

  2. być przez kogoś wciąż prześladowanym

  3. być pod czyjąś opieką

  4. należeć do kogoś lub czegoś.

 15. Które przysłowie nie zostało wyjaśnione w poprawny sposób?

  1. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi- nie można przewidzieć, co się stanie.

  2. Gdy Bóg dopuści, to i z kija wypuści- Pan Bóg nie może wszystkiego uczynić.

  3. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek- o postępowaniu dwulicowym, na wszelki wypadek.

  4. Natura ciągnie wilka do lasu- wrodzone skłonności zawsze się odezwą.

 16. Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędne omówienie.

  1. złote gody- 50. rocznica ślubu, złoto Bałtyku- bursztyn.

  2. złote myśli- maksymy, sentencje; złoto Ameryki- kukurydza.

  3. złoty wiek kultury polskiej- XVI stulecie, złoty wiek- 50 lat.

 17. Wskaż błędne omówienie.

  1. warzywo filozofów- sałata.

  2. teatr wyobraźni- pantomima.

  3. wąchać kwiatki od spodu- nie żyć.

  4. spoczywać w objęciach Morfeusza- spać

 18. Przy każdej propozycji form wyrazów postaw znak P (prawda lub F (fałsz).


Mogę powiedzieć:

  1. trzydzieścioro czworo dzieci albo trzydzieści czworo dzieci

  2. dwadzieścia ośmioro dzieci albo dwadzieścioro ośmioro dzieci

  3. pospieszny albo pośpieszny

  4. ja ssę albo ja ssam

  5. ci rozbitkowie albo te rozbitki

  6. w romantyzmie albo w romantyźmie

  7. kląć albo klnąć

  8. spieszyliśmy się albo śpieszyliśmy się

  9. w cudzysłowie albo w cudzysłowiu.

 1. Który szereg nie zawiera błędnie odmienionych liczebników?

  1. W szkole nie było dwojga dzieci/ Przyglądam się trojgu dzieciom.

  2. W szkole nie było dwojgu dzieci/ Przyglądam się trojgu dzieciom.

  3. W szkole nie było dwojga dzieci/ Przyglądam się trojga dzieciom.

  4. W szkole nie było dwojgu dzieci/ Przyglądam się trojga dzieciom.

 2. Wskaż szereg, w którym znajdują się wyłącznie poprawnie odmienione liczebniki wraz z rzeczownikami.

  1. półtorej litry wody, półtora torta

  2. półtora litra wody, półtorej tortu

  3. półtora litra wody, półtora tortu

  4. półtorej litry wody, półtora tortu.

 3. W którym szeregu nie wystąpił błąd w zastosowaniu liczebnika zbiorowego lub głównego?

  1. troje drzwi, dwoje oczu, trzy kurczęta, troje rodzeństwa, pięć uczennic.

  2. dwoje kociąt, czworo drzwi, dwoje ludzi, trzy skrzypce, troje studentów.

  3. dwoje uszu, dwa kocięta, pięcioro pielgrzymów, trzy skarpety.

  4. pięcioro kociąt, osiem kur, siedmioro kurcząt, dwoje nauczycieli.

 4. Który zestaw zawiera niepoprawnie wyjaśniony związek frazeologiczny?

  1. zalewać sadła za skórę- dokuczać, szpakami karmiony- mądry.

  2. pleść duby smalone- mówić głupoty, mieć nerwy jak postronki- mieć słabe nerwy.

  3. schować dudy w miech- spokornieć, przebierać jak w ulegałkach-grymasić, wybrzydzać.

  4. gorączka złota- pogoń za zyskiem, łabędzi śpiew- ostatnie dzieło autora, ostatni występ.

 5. W każdym podpunkcie podkreśl jedną, poprawną propozycję formy wyrazu.

  1. grabać liście/ grabić liście

  2. grabaliśmy liście/ grabiliśmy liście

  3. to tarko/ ta tarka.

  4. trzeć marchew na tarce/ trzeć marchew na tarku

  5. tłumnik/ tłumik

  6. ta konklawe wybrała papieża/ to konklawe wybrało papieża

  7. nie ma kaszy manny/ nie ma kaszy mannej.

 6. Spośród czterech poniższych propozycji obocznych form wyrazu wskaż tę,

która jest błędna.

  1. słać łóżko lub ścielić łóżko

  2. pchać taczki lub pchać taczkę

  3. wieźć coś na taczkach lub wieźć coś na taczce

  4. lubił chwalić się osiągnięciami lub lubiał chwalić się osiągnięciami.

 1. Który zestaw nie zawiera pary antonimów?

  1. patos, wzniosłość

  2. altruizm, egoizm

  3. monoteizm, politeizm

  4. racjonalizm, irracjonalizm.

 2. Który zestaw nie zawiera pary synonimów?

  1. analogie, podobieństwa

  2. moralność, etyka

  3. heroizm, tchórzostwo

  4. perswazja, przekonywanie.

 3. Wskaż szereg, w którym znajduje się błędne omówienie.

  1. mistrz dłuta-rzeźbiarz, fabryka snów-Hollywood

  2. mistrz dobrego smaku- Winicjusz, X muza-film

  3. mistrz ze Stratfordu- Szekspir, globalna wioska-współczesny świat

  4. Mistrz z Nazaretu- Chrystus, XI muza- telewizja.

 4. Podkreśl poprawne formy rzeczowników w D.lm.

  1. tłów/ teł

  2. ciem/ ćmów

  3. kocy/ koców

  4. godeł/ godłów.

 5. Wskaż błędne wyjaśnienie.

  1. Pyrrusowe zwycięstwo- zwycięstwo osiągnięte zbyt wielkim kosztem

  2. Pytyjska odpowiedź- odpowiedź okrutna w swej jednoznaczności

  3. spór o cień osła- spór o głupstwa niegodne uwagi

  4. szata Dejaniry- źródło niekończących się cierpień.

 6. Treść którego przysłowia została zmieniona?

  1. Kto śpiewa, dwa razy się modli.

  2. Przyszła kryska na Matyska.

  3. Plotka wyleci wróblem, a powraca wołem.

  4. Kto szablą wojuje, od miecza ginie.

 7. Które zdanie zawiera błędnie odmienione nazwisko?

  1. Córka pana Skargi to panna Skargówna.

  2. Dziennikarze przeprowadzili wywiad z Januszem Korwin-Mikkem

  3. Opowiadano mi o Samuelu Lindem.

  4. Żona pana Armaty to pani Armacina.

 8. Wskaż szereg, w którym wszystkie wyrażenia i zwroty są poprawne.

  1. adres zamieszkania, ilość mleka w szklance

  2. ilość uczniów w klasie, okres czasu

  3. liczba posiadanych par butów, mieć trochę wyobraźni

  4. polegać na sobie wzajemnie, spotkać się z przychylną aprobatą.

 9. Znajdź szereg, w którym znajduje się niepoprawnie odmieniony wyraz.

  1. w Zakopanem, z Bieszczad

  2. w cudzysłowie, z Suwałek

  3. z Ebenezerem Scrooge'em, czytam Goethego

  4. w Częstochowie, nie ma Hiszpana.

 10. Który związek frazeologiczny niepoprawnie wyjaśniono?

  1. owczy pęd- bezkrytyczne naśladowanie innych

  2. krokodyle łzy- łzy obłudnika

  3. kalwaryjskie rymy- utwory bez wartości artystycznej

  4. szara eminencja- człowiek, z którym nikt się nie liczy.

 11. Który związek frazeologiczny przytoczono w sposób niepoprawny?

  1. nie zasypiać gruszek w popiele

  2. mądrej głowie dość dwie słowie

  3. latać jak pies z pęcherzem

  4. fortuna kołem się toczy.

 12. Który przymiotnik pochodzący od nazwy własnej utworzono w sposób niepoprawny?

  1. Nowy Targ- nowotarski

  2. Teby- tebański

  3. Bug- bużański

  4. Wołga- wołgański.

UWAGA! Podczas przygotowywania pytań konkursowych kierowano się wskazówkami poprawnościowymi zawartymi w następujących wydawnictwach: Słownik poprawnej polszczyzny, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Słownik nazw własnych, Podręczny słownik przysłów i powiedzeń, Przysłowia polskie i obce od A do Z, Słownik peryfraz.

KLUCZ DO TESTU KONKURSOWEGO "POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ"

1C , 2C, 3C, 4D, 5D, 6C, 7D, 8AC, 9C, 11C, 12A, 13B, 14C, 15B, 16C, 17B, 19A, 29C, 21D, 22B, 24D, 25A, 26C, 27B, 29B, 30D, 31A, 32C, 33B, 34D, 35C, 36D.
10. A żółte narcyzy, B zwęzić, C niechcący, D zwątp, E kanister, kanister durszlak, G Tadziu, H kotu, I łabędź, J plombować, K pantomima, L kląć, L drylować, M zwę się, N karze, O szepczę, P wypłucz, R nie kracz, S chichoczę, T ta kontrola, U łże, W skacz, Y ssie, Z przekonywający.
18. A prawda, B prawda, C prawda, D fałsz, E prawda, F prawda, G fałsz, H prawda, I fałsz.
23. A grabić liście, B grabiliśmy liście, C ta tarka, D na tarce, E tłumik, F to konklawe wybrało, G kaszy manny.
28. A teł, B ciem, C koców, D godeł.


Pobierz dokument
test.jezykowy.poprawna.polszczyzna.na.co.dzien.doc
Rozmiar 68 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konkurs językowy Poprawna polszczyzna na co dzień
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
Jezyk dunski na co dzien [Level Trading 2008]
JĘZYK DUŃSKI NA CO DZIEŃ(1)
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 5 Jezyk tech
JĘZYK DUŃSKI NA CO DZIEŃ(1)

więcej podobnych podstron