temat 10, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang


Temat 11

What do you know about the European Union? Are you satisfied with the fact that Poland joined EU? Why / why not? What are advantages and disadvantages of being the EU member?

[Co wiesz o Unii Europejskiej? Czy jesteś zadowolony z faktu, że Polska przystąpiła do UE? Dlaczego / dlaczego nie? Jakie są wady i zalety bycia członkiem UE?]

For an common European the process of European integration means:

(Dla zwykłego Europejczyka proces integracji europejskiej oznacza:)

- the free boundaries and the ease of travel between the member countries,

(- swobodne granice i łatwość podróżowania pomiędzy państwami członkowskimi,)

- bigger markets for export, political stability and replacement of local currencies with a single European currency-the euro.

(- większe rynki eksportowe, stabilność polityczną i wymianę lokalnej waluty na walutę europejską, euro.)

I am satisfied with the fact the Poland joined EU because economy functions better.

(,Jestem zadowolona z faktu, że Polska przystąpiła do UE, ponieważ lepiej funkcjonuje gospodarka.)

The advantages of being the EU member is that they modernized old system including education, pensions.

(Zaletą bycia członkiem UE jest to, że nastąpiła modernizacja starego systemu, w tym edukacja, emerytury.)

But disadvantages of being the EU member is that they don't still cope with many problems for example state aid, taxes what makes we don't like them.

(Ale wadami bycia członkiem UE jest to, że nie potrafimy poradzić sobie z wieloma problemami dotyczącymi pomocy państwa np. podatki, co sprawia, że nie lubimy ich.)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
temat 13, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 14, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 11, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 6, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
temat 3, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 8, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
sprawozdanie 4, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ergoom

więcej podobnych podstron