Wyjaśnij znaczenie mit archetyp, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA


Wyjaśnij znaczenie:

MIT:

Opowieść o stałej osnowie fabularnej, będąca przekazem wyobrażeń danej społeczności o

pochodzeniu, naturze, przeznaczeniu świata i człowieka. Elementy fabuły mitu są niezmienne.

Mit to pierwsza forma opisu świata.

Funkcje mitów:

1.poznawcza - opisy wiedzy o świecie, o bogach, o sensie narodzin i śmierci.

2.światopoglądowa - mity stanowiły podstawę zrozumienia miejsca człowieka w świecie,

sensu relacji międzyludzkich.

3.sakralne

Mity kształtowały pogląd na świat. Są podstawowym źródłem wiedzy o bogach. Pozwalały jednostce odkrywać sferę świętości. Mity są zapisem archetypu. Kodyfikatorami mitów byli: Hezjod, Homer - "Iliada" i "Odyseja".

Rola społeczna mitów:

Ważny składnik więzi społecznych, utwierdzały jej tożsamość. Dostarczały motywacji do wszelkich działań praktycznych, kształtowały obyczaje, budowały tradycję.

ARCHETYP:

Pradawne, niezmienne wyobrażenie tkwiące w zbiorowej świadomości. Przejawiają się w literaturze poprzez TOPOSY - stały obraz i motyw utrwalony w danej kulturze.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mit syzyfa, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Mit o Edypie, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Jądro ciemności, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Miłość nie jedno ma imię, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Jądro ciemności(1), OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Księga dżungli opracowanie, Lektury-streszczenia,testy,zadania i konspekty dla nauczycieli
9617-opracowanie epok od starożytności do renesansu wybrane zagadnienia, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZ
Jądro ciemności streszczenie, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Jądro ciemności Geneza, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Antyk - charakterystyka epoki, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
jądro ciemności - charakterystyka postaci, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
starożytność, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Chłopi Zima Treść, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Chłopi Wiosna Treść, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Chłopi Lato Treść, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Król Edyp - streszczenie i opracowanie, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA
Ludzie bezdomni streszczenie szczegolowe, OPRACOWANIA LEKTUR , STRESZCZENIA

więcej podobnych podstron