39. Siła elektrodynamiczna, Fizyka - Lekcje


Temat: Siła elektrodynamiczna

0x08 graphic
0x08 graphic

Wartość siły elektrodynamicznej liczymy ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic
natężenie prądu płynącego w przewodniku

0x08 graphic
0x01 graphic
długość przewodnika znajdującego się w polu magnetycznym

0x01 graphic
kąt między przewodnikiem a liniami pola magnetycznego

0x01 graphic

B - indukcja magnetyczna - wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne. Zwrot wektora indukcji magnetycznej jest zgodny ze wzrostem linii pola magnetycznego, a kierunek w każdym punkcie styczny jest do nich styczny. Wartość indukcji magnetycznej liczymy ze wzoru:

0x01 graphic

Jednostka 0x01 graphic
(tesla)

Wartość indukcji magnetycznej dla :

przewodnika z prądem

zwojnicy

0x01 graphic

r - odległość punktu od przewodnika

0x01 graphic

N - liczba zwojów w zwojnicy

L - długość zwojnicy

0x01 graphic
przenikalność magnetyczna próżni

0x01 graphic

I

Siła elektrodynamiczna - siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

Kierunek i zwrot działania tej siły wyznaczamy stosując regułę lewej dłoni.

Reguła lewej dłoni

Jeżeli lewą dłoń ustawimy tak, że linie pola magnetycznego wchodzą do środka dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazują kierunek przepływu prądu, to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej.

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sila elektromotoryczna, Fizyka
34. Mechanizm przepływu prądu elektrycznego, Fizyka - Lekcje
31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje
41b. Zastosowanie indukcji elektromagnetycznej, Fizyka - Lekcje
39b. Silnik elektryczny, Fizyka - Lekcje
41. Indukcja elektromagnetyczna, Fizyka - Lekcje
30. Pole elektrostatyczne, Fizyka - Lekcje
sila elektromotoryczna, Fizyka
Siła elektromotoryczna opór wewn2, Sprawozdania - Fizyka
FIZYKA Siła elektrodynamiczna, indukcja, silnik
18. Energia potencjalna, Fizyka - Lekcje
18 Sila elektrostatyczna (10)
24. Pole grawitacyjne, Fizyka - Lekcje
3. Wielkości charakteryzujące ruch, Fizyka - Lekcje
33. Kondensatory, Fizyka - Lekcje
9. Opory ruchu, Fizyka - Lekcje
ćw 04 Wyznaczanie stosunku e do m elektronu, Fizyka
29 Fale akustyczne cd, Fizyka - Lekcje

więcej podobnych podstron