MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII cz1, Matematyka, EGZAMIN MATEMATYKA


dr Jerzy Krzempek

Instytut Matematyki

Wydział Matematyki Stosowanej

p. 509

Egzamin z matematyki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, MiBM, studia stacjonarne, sem. III: Sposób oceniania

 1. Wszystkie oceny cząstkowe są w skali 0-5.

 2. Każda ocena jest przeliczana na procenty za pomocą mnożenia przez odpowiednią stałą (w zależności od tego, skąd pochodzi ta ocena i na którym terminie egzaminu jest brana pod uwagę—przykłady będą później).

 3. Na ćwiczeniach Państwo piszecie 1 kolokwium, oprócz tego jesteście oceniani w inny sposób. Zasady oceniania na ćwiczeniach ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

 4. Każdy student na koniec semestru otrzymuje jedną ocenę x w skali 0-5.

 5. W każdym terminie egzamin składa się z dwóch części: z egzaminu pisemnego z zadań i z egzaminu z teorii (częściowo pisemnego, częściowo ustnego).

 6. Oceny cząstkowe z ćwiczeń, egzaminów z zadań i teorii są brane pod uwagę w następujących proporcjach:

Ćwiczenia

Egzamin, zadania

Egzamin, teoria

I termin

30 %

50 %

20 %

II termin

15 %

60 %

25 %

III termin

0 %

60 %

40 %

 1. Schemat wykorzystania oceny x z ćwiczeń wygląda następująco:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

 1. Ocena dostateczna jest od wyniku 60 % po ćwiczeniach, egzaminie z zadań i egzaminie z teorii.

 2. Przykład. Student otrzymał ocenę z ćwiczeń x = 3,0. Dlatego w I terminie ma zaliczone

  6 ∙ x % = 6 ∙ 3,0 % = 18 %.

  Wystarczy jeśli zaliczy 1/2 egzaminu z zadań, tj. 25 % całości i teorię bardzo dobrze, na 20 %, wówczas będzie miał w sumie 63 % i ocenę dostateczną.

 3. Student, któremu przysługuje zwolnienie z części zadaniowej egzaminu, może zrezygnować ze zwolnienia i przystąpić do tej części egzaminu.

 4. Po niezdanym egzaminie z teorii student musi przystąpić do egzaminu z zadań w którymś z następnych terminów.

 5. Nieusprawiedliwione opuszczenie egzaminu, powoduje utratę terminu, lecz nie powoduje utraty uzyskanych wyników i zwolnień. (Jeśli np. ktoś nie jest przygotowany do egzaminu z teorii, to być może bardziej opłaca się stracić termin, niż wrócić na egzamin z zadań po niezdanym egzaminie z teorii. Wybór należy do Was. Oczywiście, jeśli ktoś ma względnie dobry wynik z ćwiczeń, nie warto czekać na III termin, bo wtedy ćwiczenia nie są uwzględniane.)

 6. Procent po egzaminie z zadań jest liczony wg tabeli, pkt. 6), następnie wg tego samego terminu jest obliczany procent po teorii (niezależnie od ewentualnego opuszczenia terminu).

 7. Usprawiedliwiona nieobecność na egzaminie nie powoduje utraty terminu (np. student zdając w II terminie jest oceniany tak jak na I)—w razie potrzeby jest ustalany dodatkowy termin egzaminu.

Ocena x (0 ≤ x ≤ 5)

Ćwiczenia

Zwolnienie z egzaminu z zadań. Wynik przed egzaminem z teorii: 17 ∙ x %

x ≥ 4

x < 4

Egzamin z zadań. Wynik z ćwiczeń wyrażony w procentach:

I termin: 6 ∙ x %

II termin: 3 ∙ x %

Egzamin z teoriiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Bazy Danych wyklady sem III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Zagadnienia Matematyka2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
czystakartainstrukcyjnaobrobki, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI6, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
TABELA NADDATKOW czysta, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn

więcej podobnych podstron