WICZEN~2, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WIF844~1

Pobierz dokument
wiczen7E2.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 60 KB

Ćwiczenie nr 76a.

Temat: Wyznaczanie stężenia roztworów barwnych za pomocą kolorymetru wizualnego.

CEL ĆWICZENIA:

 1. Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem pochłaniania światła przez barwne roztwory.

 2. Zapoznanie się z budową kolorymetru i metodą pomiaru stężenia roztworów za pomocą kolorymetru.

 3. Wyznaczenie stężenia badanego roztworu.

ZAGADNIENIA KOLOKWIALNE:

 1. Stężenie roztworów.

 2. Podstawowe pojęcia fotometrii energetycznej, wielkości fotometryczne i ich jednostki w układzie SI.

 3. Prawo pochłaniania światła, prawo Beera i prawo Lamberta-Beera.

 4. Budowa kalorymetru wizualnego, oraz zasada pomiaru stężenia roztworów.

 5. Metoda przeprowadzania dyskusji błędów.

WYKONANIE DOŚWIADCZENIA:

 1. Przygotować dwa roztwory wzorcowe o stężeniach c1 i c2, oraz roztwory tych samych substancji o stężeniach nieznanych cx.

 2. Wymyć kuwetki wodą destylowaną i przepłukać niewielką ilością roztworów, którymi będą napełnione przy pomiarach.

 3. Kuwetki, jedną z roztworem o znanym stężeniu (c), drugą z badanym (cx), ustawić na ruchomych wspornikach i zmieniając ich położenie dobrać grubość warstw tak, aby oba pola okularu miały jednakowe zabarwienie.

 4. Odczytać z podziałki wysokości słupów cieczy.

 5. Obliczyć stężenie cx ze wzoru:

0x01 graphic

lc- średnia wysokość słupa cieczy o znanym stężeniu

lx- średnia wysokość słupa cieczy o nieznanym stężeniu

 1. Pomiar powtórzyć 7-krotnie przy różnych lc i lx .

 2. Pomiary powtórzyć dla drugiego roztworu .

 3. Przeprowadzić dyskusję błędu.

Średni błąd kwadratowy:

0x01 graphic
, gdzie n- liczba pomiarów.

Aparatura:

kolorymetr wizualny, dwie kuwetki, waga laboratoryjna, CuSO4 , woda destylowana.


Pobierz dokument
wiczen7E2.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 60 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1
78-DUG~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
PRAWAP~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, TESTY-~2
PIERCI~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1934~1
STAABO~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WIA864~1
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat

więcej podobnych podstron