Człowieka a tajemnica świata (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie


Piotr Buda, rok IV, NTK

model antropologiczny

Gimnazjum w Mrzeżynie

klasa Ia

……………………… …...………………..

data podpis opiekuna praktyk

Człowiek a tajemnica świata

Cel: Ukazanie, że człowiek nie jest w stanie sam znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania oraz że na wiele z nich odpowiedzi dostarcza poznanie płynące z wiary.

Osiągnięcia:

- uczeń zna pogląd Kościoła na temat rozwoju nauki;

- uczeń rozumie, dlaczego człowiek ciągle poszukuje odpowiedzi i dokonuje nowych odkryć;

- uczeń pragnie szukać odpowiedzi na pytania, które stawia przed nim życie.

Orędzie zbawcze: Człowiek jako istota pytająca i poszukująca zawsze zastanawiał się nad tajemnicami świata: nad jego początkiem, sensem i przeznaczeniem, nad miejscem istoty ludzkiej w świecie oraz stosunkami między ludźmi. Współcześnie, w świecie zafascynowanym dokonaniami naukowymi i technicznymi, człowiek chętnie szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania na gruncie rozumu i nauki. Uświadamia sobie jednak, że na tej drodze nie otrzymuje pełnej odpowiedzi na wiele nurtujących i fundamentalnych pytań dotyczących egzystencji ludzkiej: Kim jestem? Skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Kościół w swoim nauczaniu jest przekonany, że wiele światła na nurtujące człowieka pytania może rzucić wiara, która nie stoi w sprzeczności z rozumowym poznaniem świata, ale pełniej i głębiej to poznanie przed człowiekiem odkrywa.

Pomoce: Podręcznik ucznia s. 23-26, fragment Konstytucji duszpasterskiej o Kościele nr 10 (M1), fragment filmu Dekalog I Krzysztofa Kieślowskiego.

Treść katechezy

metody

Modlitwa: Zdrowaś Maryjo

Sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.

I. Wynalazki XIX i XX wieku

Uczniowie zapoznają się z treścią dzisiejszego tematu zawartą w podręczniku (s. 23).

Przeprowadzamy konkurs na wynalazek lub odkrycie przełomu XIX i XX wieku. Dzielimy klasę na grupy 4-osobowe. Każda grupa zgłasza swoją propozycję z podaniem argumentów „za” danym wynalazkiem lub odkryciem. Czas: 10 min. Po sporządzeniu listy przeprowadzamy głosowanie i wybieramy wynalazek lub odkrycie przełomu XIX i XX w.

Wspólnie zastanawiamy się jak wynalazki ułatwiły życie ludziom. Dochodzimy również, że po mimo wielkiego postępu człowiek i tak nie może sobie poradzić ze wszystkimi problemami. Nauka nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania.

Postawienie problemu: Gdzie szukać odpowiedzi na pytania, na które nie daje odpowiedzi nawet najbardziej zaawansowana technika?

Wspólna modlitwa

Praca z podręcznikiem

Plebiscyt

Pogadanka

II. Jezus Chrystus - odpowiedź na pytania ostateczne

Temat: Człowiek a tajemnica świata

Każdy uczeń otrzymuje tekst KDK 10 wraz z pytaniem, na które ma znaleźć odpowiedź w tekście. Zaznacza te zdania, które są odpowiedzią na postawione pytanie. Pytanie brzmi: Gdzie szukać odpowiedzi na pytania, na które nie daje odpowiedzi nawet najbardziej zaawansowana technika?

Zachęcamy do przedstawienia odpowiedzi na zadane pytanie i do dyskusji na temat trudnych pytań, z którymi się stykamy i jak sobie z nimi radzić. Na zakończenie podsumowujemy całą dyskusję jaka się toczyła.

Notatka: Kilka wybranych zdań z KDK 10.

Zapis w zeszycie

Czytanie ze zrozumieniem (M1)

Dyskusja z podsumowaniem katechety

Zapis w zeszycie

III. Trudne pytania, które nas spotykają

Aby ukazać jak zwykła codzienność przynosi wiele trudnych pytań prezentujemy fragment filmu K. Kieślowskiego Dekalog I (czas ok. 15 min.).

Na zakończenie dyskutujemy na temat przesłania tego filmu. Pytamy się czy uczniowie również w swoim życiu spotykają się z tego typu problemami.

Modlitwa na zakończenie: Modlitwa własnymi słowami, do której każdy może się włączyć (na temat problemów, z którymi się stykamy).

Pokaz filmu

Dyskusja

Wspólna modlitwa

Materiały katechetyczne:

M1: Konstytucja duszpasterska o Kościele nr 10:

Mimo dzisiejszej ewolucji świata z każdym dniem coraz liczniejsi stają się ci, którzy bądź stawiają zagadnienia jak najbardziej podstawowe, bądź to z nową wnikliwością rozważają: czym jest człowiek; jaki jest sens cierpienia, zła, śmierci, które nadal istnieją, choć dokonał się tak wielki postęp? Na cóż te zwycięstwa, tak wielką okupione ceną; co może człowiek dać społeczeństwu, a czego się od niego spodziewać; co nastąpi po tym życiu ziemskim?

Kościół zaś wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz, że nie dano ludziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni. Podobnie też wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu. Kościół utrzymuje nad to, że u podłoża wszystkich przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a mających swą ostateczną podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. W świetle więc Chrystusa, Obrazu Boga niewidzialnego, Pierworodnego wszystkiego stworzenia, Sobór pragnie przemówić do wszystkich, aby wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz współdziałać w znalezieniu rozwiązania głównych problemów naszego czasu.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Mój świat (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Przywrócona wolność (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Siła i słabość Kościoła (III) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Po co liturgia (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dobro wspólne (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Grzech pierwszych ludzi (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Duch Święty w Kościele (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KKK 771 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Kościół a świat (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - ChL 42 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Uczniowie z Emaus (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KDK 10 (I), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
52 Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi kartkówka, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, pomoce katechetyczne W
5TW katecheza gimnazja
Plan praktyki gim, Gimnazjum, Plan praktyki
Mandino Og Najwieksza Tajemnica Swiata
Rok Liturgiczny - katecheza, Gimnazjum i szkoła średnia

więcej podobnych podstron