silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Badanie silnika obcowzbudnego prądu stałego

Pobierz dokument
silnik.obcowzbudnym.szkola.politechnika.1.5.doc
Rozmiar 88 KB

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Temat: Badanie silnika obcowzbudnego prądu stałego.

Rok akademicki: 2007/2008

 

Wydział Elektryczny

  

Nr grupy: E - 2

 

Wykonawcy:

Data

Wykonania

ćwiczenia

Oddania

sprawozdania

 4.06.2008

12.06.2008

Ocena:

Uwagi:

 

 

 

Przebieg ćwiczenia.

  1. Rozruch oraz zmiana kierunku wirowania silnika obcowzbudnego prądu stałego.

Podczas rozruchu silnika obcowzbudnego prądu stałego należy pamiętać o fakcie, iż silnik podłączony do zasilania przy zerowym prądzie twornika rozbiega się. Doprowadzić to może do uszkodzenia maszyny. Dlatego też w pierwszej kolejności należy zasilić twornik, natomiast podczas wyłączania maszyny twornik odłączamy na końcu.

W chwili rozruchu n=0, więc prąd rozruchowy wynosi

(7.9)

i jest około 10...30 razy większy od prądu znamionowego, przepływ tak dużego prądu może uszkodzić maszynę, jak również stanowi zbyt duże obciążenie sieci zasilającej. W związku z tym rozruchu silnika dokonuje się poprzez regulację napięcia od 0 do wartości znamionowej (przy użyciu tyrystorowych zespołów napędowych, stosowanych w przemyśle do napędu silników bocznikowych) lub poprzez włączenie szeregowo z twornikiem regulowanego rezystora zwanego rozrusznikiem.

Przy zastosowaniu rozrusznika prąd rozruchowy:

(7.9)

gdzie: Rr - rezystancja rozrusznika.

Wartość rezystancji Rr dobiera się tak, aby prąd rozruchowy nie przekraczał (1,2...2)Itn.


  1. Wyznaczenie strat mechanicznych (rozdział strat jałowych) przy prędkości znamionowej.

n=1450

Iw [A]

U [V]

0,51

200

0,45

190

0,35

170

0,3

155

0,25

140

0,2

120

0,13

85

0x01 graphic

  1. Wyznaczenie charakterystyki mechanicznej oraz charakterystyk prądu i sprawności przy znamionowym zasilaniu silnika: T=f(n), Ia=f(T), η=f(Pm)

a) U=220V Iw=0,51 A

I [A]

n [obr/min]

T [Nm]

12,5

1506

12

10,8

1530

10

9,8

1541

9

9

1548

8

8,2

1566

7

7,2

1567

6

6

1580

5

5

1589

4

4

1602

3

3

1614

2

2,2

1620

1

0,6

1643

0

0x01 graphic

0x01 graphic

b) U=150 V Iw=0,51 A

I [A]

n [obr/min]

T [Nm]

11,8

1020

11

10,8

1021

10

10

1022

9

8,8

1027

8

8

1030

7

6,6

1045

6

6

1052

5

4,8

1066

4

4

1081

3

2,8

1098

2

1,8

1114

1

0,4

1135

0

0x01 graphic

0x01 graphic

c)U=150 V Iw=0,25 A

I [A]

n [obr/min]

T [Nm]

0,6

1593

0

2,2

1548

1

4

1519

2

5,6

1503

3

7,2

1615

4

9,4

1614

5

11,4

1659

6

0x01 graphic

0x01 graphic

d) U=220 V Iw=0,4 A

I [A]

n [obr/min]

T [Nm]

0,6

1795

0

1,8

1772

1

2,8

1761

2

4

1750

3

4,2

1740

4

6,4

1728

5

7,4

1724

6

8,6

1717

7

10

1713

8

11,2

1708

9

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wnioski.

Przeprowadzone przez nas ćwiczenie miało na celu zapoznanie nas z właściwościami pracy silnika obcowzbudnego prądu stałego. Podczas wykonywania ćwiczenia zauważyliśmy że, silnik ten ma „twardą” charakterystykę, tzn. że jego prędkości zmienia się nieznacznie przy znamionowym momencie obciążenia w stosunku do prędkości znamionowej. Mieliśmy możliwość zaobserwowania na czym polega zjawisko rozbiegu silnika i co je powoduje, oraz co zrobić aby nie dopuścić do zniszczenia maszyny w skutek w/w zjawiska.

Istnieją następujące sposoby nastawiania prędkości obrotowej silników prądu stałego:

• przez zmianę napięcia zasilającego U,

• przez zmianę prądu wzbudzenia,

• Przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód twornika.

Pierwszy z tych sposobów stosuje się współcześnie w przemyśle, natomiast ostatni obarczony jest pewną wadą, tzn. znaczne straty na rezystancji dodatkowej.


Pobierz dokument
silnik.obcowzbudnym.szkola.politechnika.1.5.doc
Rozmiar 88 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori

więcej podobnych podstron