SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Sprawozdawczość finansowa, wykład


SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

PLAN ZAJĘĆ

 1. Wstępne informacje o sprawozdaniach finansowych

 2. Polityka rachunkowości (tylko ćwiczenia)

 3. Inwentaryzacja

 4. Wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdań finansowych

 5. Rachunek zysków i strat (tylko ćwiczenia)

 6. Bilans

 7. Wstęp do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe

 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 9. Rachunek przepływów pieniężnych

 10. Sprawozdanie z działalności jednostki

LITERATURA

 1. Ustawa o rachunkowości

 2.  Komentarz do ustawy o rachunkowości, A.Jarugowa, T.Martyniuk, ODDK Gdańsk 2002

 3. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa. Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2002

 4. Sprawozdania finansowe bez tajemnic, praca zbiorowa pod red. G.Świderskiej, Difin, Warszawa 2004

 5. E.Walińska, Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa., Wolters Kluwer, Warszawa 2009

 6. J.Gierusz, Wzorcowy Plan Kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk 2002

 7. W.Gabrusewicz, M.Remlein, Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, , PWE, Warszawa 2006

 8. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych

 9. Podręczniki do rachunkowości finansowej i rachunkowości przedsiębiorstw

 10. Rachunkowość - miesięcznikWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadanie DOL, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Finanse przedsiębiorstwa, Ćwiczenia,
Ocena projektów inwestycyjnych-wzory, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Finanse prz
KONTA, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, Rachunkowość finansowa
bankowosc egz, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, Bankowość
PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE W6, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, PNOP
100 pytań dobre, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, System podatkowy w Polsce na tl
Polityka rachunkowosci, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (III rok), Semestr VI, Rach. jednostek budżetow
TD, Zarządzanie (studia) Uniwersytet Warszawski - dokumenty, Zarządzanie II rok UW, Teoria podejmowa
tpd ramus, Zarządzanie (studia) Uniwersytet Warszawski - dokumenty, Zarządzanie II rok UW, Teoria po
EGZ czerwiec 2010, BUDOWNICTWO PG, II rok, Semestr IV, FUNDAMENTOWANIE
Zadania z gruntów, Inżynieria i gospodarka wodna, II rok, Semestr IV, Mechanika gruntów i fundamento
Schody płytowe na belkach spocznikowych, BUDOWNICTWO PG, II rok, Semestr IV, BO
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim

więcej podobnych podstron