Katecheza 19, Katecheza KLASA CZWARTA


MODLITWA

Dziękuję, Duchu Święty, za dar życia, dar jedności z Jezusem Chrystusem, która stała się moim udziałem dzięki Twemu działaniu. Dziękuję, Duchu Święty, za dar przyłączenia mnie do Jezusa Chrystusa i uczynienia mnie Jego uczniem. Dziękuję, Duchu Święty, za dar poznania nauki Jezusa Chrystusa i za dar uwierzenia w Jego zbawcze posłannictwo do wszystkich ludzi. Duchu Święty, potrzebuję Twojej nieustannej pomocy w zgłębianiu tajemnicy Trójjedynego Boga, w imię, którego zostałem ochrzczony. Duchu Święty, potrzebuję też Twojego światła w umiejętnym wspomaganiu innych w ich drodze do Jezusa i do wiary.

Czytając poniższy fragment z Pisma Świętego, dokonaj analizy tekstu metodą wyróżniania scen.

Święty Łukasz w księdze Dziejów Apostolskich próbuje wyjaśnić chrześcijanom, co to znaczy być złączonym z Jezusem Chrystusem. Odpowiadając na to pytanie posłużył się opowiadaniem o Filipie, który głosił Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie i wyznawał wiarę, że On jest Zbawicielem świata. Prowadzony przez Ducha Świętego Filip spotkał wracającego z Jerozolimy dworskiego urzędnika królowej etiopskiej, Kandaki. Urzędnik ten był zarządcą całego skarbca królowej, ale był też człowiekiem religijnym, który przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu. Teraz zaś 28 wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa. 30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał. 31 A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. 32 A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. 33 W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. 34 Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin. 35 A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. 36 W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? 37 Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. (Dz 8, 28-38)

Dziękuję, Duchu Święty, za dar życia, dar jedności z Jezusem Chrystusem, która stała się moim udziałem dzięki Twemu działaniu. Dziękuję, Duchu Święty, za dar przyłączenia mnie do Jezusa Chrystusa i uczynienia mnie Jego uczniem. Dziękuję, Duchu Święty, za dar poznania nauki Jezusa Chrystusa i za dar uwierzenia w Jego zbawcze posłannictwo do wszystkich ludzi. Duchu Święty, potrzebuję Twojej nieustannej pomocy w zgłębianiu tajemnicy Trójjedynego Boga, w imię, którego zostałem ochrzczony. Duchu Święty, potrzebuję też Twojego światła w umiejętnym wspomaganiu innych w ich drodze do Jezusa i do wiary.

Święty Łukasz w księdze Dziejów Apostolskich próbuje wyjaśnić chrześcijanom, co to znaczy być złączonym z Jezusem Chrystusem. Odpowiadając na to pytanie posłużył się opowiadaniem o Filipie, który głosił Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie i wyznawał wiarę, że On jest Zbawicielem świata. Prowadzony przez Ducha Świętego Filip spotkał wracającego z Jerozolimy dworskiego urzędnika królowej etiopskiej, Kandaki. Urzędnik ten był zarządcą całego skarbca królowej, ale był też człowiekiem religijnym, który przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu. Teraz zaś wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. (Dz 8, 28-38)

Dziękuję, Duchu Święty, za dar życia, dar jedności z Jezusem Chrystusem, która stała się moim udziałem dzięki Twemu działaniu. Dziękuję, Duchu Święty, za dar przyłączenia mnie do Jezusa Chrystusa i uczynienia mnie Jego uczniem. Dziękuję, Duchu Święty, za dar poznania nauki Jezusa Chrystusa i za dar uwierzenia w Jego zbawcze posłannictwo do wszystkich ludzi. Duchu Święty, potrzebuję Twojej nieustannej pomocy w zgłębianiu tajemnicy Trójjedynego Boga, w imię, którego zostałem ochrzczony. Duchu Święty, potrzebuję też Twojego światła w umiejętnym wspomaganiu innych w ich drodze do Jezusa i do wiary.

Święty Łukasz w księdze Dziejów Apostolskich próbuje wyjaśnić chrześcijanom, co to znaczy być złączonym z Jezusem Chrystusem. Odpowiadając na to pytanie posłużył się opowiadaniem o Filipie, który głosił Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie i wyznawał wiarę, że On jest Zbawicielem świata. Prowadzony przez Ducha Świętego Filip spotkał wracającego z Jerozolimy dworskiego urzędnika królowej etiopskiej, Kandaki. Urzędnik ten był zarządcą całego skarbca królowej, ale był też człowiekiem religijnym, który przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu. Teraz zaś wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. (Dz 8, 28-38)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron