obliczenia, Politechnika Lubelska, PKM- Podstawy Konstrukcji Maszyn, Projekt Podnośnik

Pobierz dokument
obliczenia.politechnika.lubelska.pkm.doc
Rozmiar 115 KB

0x08 graphic

POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY

KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

PROJEKT PODNOŚNIKA ŚRUBOWEGO

Zaprojektować podnośnik śrubowy którego wysokość podnoszenia

Wysokość 225mm, obciążenie Q=8kN.

Wykonał Michał Kępa

Grupa: MD 104.1 C

Dane:

Obliczenia:

Wyniki:

Hs=225mm

H`=60mm

xw=4,5

E=2,1*105Mpa

Q=8KN

D1=19mm

D4=24,5mm

D2=d2=21,5mm

P=5mm

d3=20,5mm

ls=570mm

E=2,31*105Mpa

s=111,1

1. ŚRUBA

  1. Swobodna długość wyboczenia ls=2l

l=Hs+H`=225+60=285mm

ls=2l=2*285=570mm

  1. Średnica rdzenia śruby.

Założono, że będzie tu zachodzić wyboczenie sprężyste

xw - współczynnik bezpieczeństwa na wyboczenie

Średnica rdzenia śruby.

0x01 graphic

Przyjmuję gwint trapezowy Tr 24x5 o średnicy rdzenia

d3=18,5mm

  1. Sprawdzenie trafności zastosowania wzoru Eulera.

s - smukłość

0x01 graphic

Warunek został spełniony.

  1. Doraźna wytrzymałość na wyboczenie.

0x01 graphic

Naprężenia ściskające w rdzeniu śruby

0x01 graphic

  1. Sprawdzenie współczynnika na wyboczenie.

0x01 graphic

xw=4,57 > xw przyj=5

l=285mm

ls=570mm

d3=18,50mm

s=123,2

Rw=136MPa

σ = 29,76MPa

Xw = 4,57

Dane:

Obliczenia:

Wyniki:

p=6mm

μ=0,1

αr=15º

Q=8KN

Ms=15380,88Nmm

Q=8kN

d3=18,5mm

d=34mm

D1=28mm

p=6mm

pdop=12Mpa

Q=17kN

  1. Sprawdzenie warunku naprężeń w rdzeniu śruby.

Ms=0,5Qdstg(γ +ρ`)

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

μ - współczynnik tarcia pomiędzy śrubą a nakrętką

0x01 graphic
0x01 graphic

Ms=0,5*8000*21,5*tg(4,23º + 5,91º)= 15380,88

  1. Sprawdzanie naprężenia zastępczego w rdzeniu.

0x01 graphic

0x01 graphic

σz<kcj = 88MPa - warunek spełniony, konstrukcja poprawna

2. NAKRĘTKA

2.1 Wysokość nakrętki.

p - nacisk powierzchniowy na zwojach gwintu

0x01 graphic

0x01 graphic

Z warunku dobrego prowadzenia śruby w nakrętce:

H= (1,1-1,5)d = 26,4-36mm

Ze względów konstrukcyjnych przyjmuję wysokość nakrętki: H=40mm.

ds=21,5mm

γ=4,23º

Ms=15380,88Nmm

τs=12,37MPa

σz=36,67MPa

Hmin=19,74mm

H=40mm

Dane:

Obliczenia:

Wyniki:

d3=27mm

D4=35mm

k=0,04

Q=17kN

Ms=43767Nmm

Pr = 200N

2.2 Średnica zewnętrzna nakrętki

0x08 graphic

Przyjmuję: 38mm ze względów konstrukcyjnych.

OBLICZENIA UKŁADU NAPĘDU

2.3 Średnica koła styku podkładki kulistej z podkładką płaską:

0x01 graphic

Moment tarcia:

Mt = 0,5Q*do

Mt = 0,5*8000*1,27*0,1 = 508Nmm

Całkowity moment na śrubie podnośnika:

Mc = Ms+Mt = 15380,88+508 = 15888,88Nmm

3. DRĄG

Pr - siła ludzkiej ręki

Długość drąga:

Mc = Pr*L

L = Mc/Pr = 15888,88/200 = 79,44mm

Przyjmuje długość: L= 150mm

Średnicę drąga wyznaczamy z warunku na zginanie

0x01 graphic

Przyjmuję średnicę drąga dp = 12mm

Dz=35,7mm

do=1,27mm

Mt = 508Nmm

Mc = 15888,88Nmm

L = 150mm

dp = 11,05mm

Dane:

Obliczenia:

Wyniki:

pdop = 1MPa

dw = 80mm

 1. PODSTAWA

Zakładamy naciski dopuszczalne na grunt: pdop = 1MPa

  • Zewnętrzna średnica podstawy.

0x01 graphic

Przyjmuje konstrukcyjnie: 120mm

Dz = 118,49mm

4

0x01 graphic


Pobierz dokument
obliczenia.politechnika.lubelska.pkm.doc
Rozmiar 115 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obliczenia- przkładnia, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM, Materiały (katalogi, wykł
rozpieracz śrubowy, Podstawy Konstrukcji Maszyn, projekt podnośnika śrubowego
teczka, ۞ Płyta Studenta Politechniki Śląskiej, Semestr 4, Pkm - Podstawy konstrukcji maszyn
PKM projekt, Lotnictwo i Kosmonautyka WAT, semestr 3, Podstawy konstrukcji maszyn, Projekt przekładn
projekt PKM, Podstawy konstrukcji maszyn(1)
buum, PWr, PKM, Podstawy konstrukcji maszyn, Pytania
projekt dla rudego, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, Projekt
Pekanie, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
halas(2), Politechnika Lubelska, MiBm, Podstawy eksploatacji maszyn
pkm kondrat zagadnienia, PKM-Podstawy Konstrukcji Maszyn
05 proj zurawik, ZUT-Energetyka-inżynier, III Semestr, Podstawy konstrukcji maszyn I, Projekt
stale rury2, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
Przekł zębat algor, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
KOMPLET chwytak, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, projekt chwytaka
sprężarka tłokowa, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
Podstawowe zagadnienia z PKM, Podstawy Konstrukcji Maszyn
halas(2), Politechnika Lubelska, MiBm, Podstawy eksploatacji maszyn

więcej podobnych podstron