Program zajęć terapeutycznych dla uczniów, konspekty zajęć

Pobierz dokument
program.zajec.terapeutycznych.dla.uczniow.doc
Rozmiar 111 KB

Autorzy programu: mgr Danuta Broda

mgr Anna Firek

Tytuł programu:

Program zajęć terapeutycznych dla uczniów

upośledzonych w stopniu lekkim, ze sprzężonym zaburzeniem.

Cele programu:

Cel główny:

Cele pośrednie:

Osoby współpracujące w realizacji programu:

Czas realizacji programu:

Adresaci programu:

Działania związane z przygotowaniem i realizacją programu:

Czynności przygotowawcze: