Badanie transformatora 1 fazowego p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski


LABORATORIUM

PODSTAW

ELEKTROTECHNIKI

Politechnika Radomska

Wydział Transportu

Temat ćwiczenia:

Badanie transformatora jednofazowego

Ćwiczenie nr: 1

Zespół nr: 1

Grupa: 3

Dnia:10-03-2012

Rok akad.:2011/2012

Skład zespołu:

1. Minda Wojciech

2. Szuchnik Michał

3. Trzeszczyński Krzysztof

4. Wrochna Cezary

Ocena:........................

Podpis

prowadzącego:.............

Część praktyczna

Wykonanie pomiarów

2 .1 Stan jałowy transformatora

0x08 graphic

W układzie przedstawionym na rys. 6.a zmieniając napięcie U10 w granicach od 0 do 1,2 Un (Un - napięcie znamionowe), odczytać wskazania mierników. Wyniki pomiarów przedstawić w tabeli 1

Lp.

U10

I10

P10

U2

cos φ

0x01 graphic

Xμ

RFe

[V]

[mA]

[W]

[V]

-

-

[Ω]

[Ω]

1

121

53,5

3

13,81

0,00132645

8,76176684

2261,680253

3

2

140

64,5

4

16

0,00184286

8,75

2170,53895

4

3

156

74,5

4,5

17,7

0,00214904

8,81355932

2093,954896

4,5

4

180

100

6

20

0,00333333

9

1799,99

6

5

196

120

7

22,4

0,00428571

8,75

1633,318333

7

6

200

130

7,5

23

0,004875

8,69565217

1538,443257

7,5

7

212

150

8,5

24,2

0,00601415

8,76033058

1413,307773

8,5

Pomijając spadki napięcia na rezystancji reaktancji uzwojenia pierwotnego obliczyć wartości RFe oraz Xμ schematu zastępczego transformatora:

0x01 graphic
; 0x01 graphic

Na podstawie wyników pomiarów dla biegu jałowego transformatora wykreślić na wspólnym wykresie charakterystyki:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
;

oraz wyznaczyć przekładnie transformatora 0x01 graphic

2.Stan zwarcia transformatora

Przy badaniu stanu zwarcia transformatora należy tak ustawić napięcie wejściowe U­1 (ułamek napięcia znamionowego), by prąd wyjściowy I2­ nie przekraczał prądu znamionowego uzwojenia wtórnego I2N.

0x08 graphic

0x08 graphic

Schemat ideowy obwodu do badania transformatora w stanie zwarcia

W układzie przedstawionym na rysunku zmieniając napięcie zasilające od zera do wartości U1z , dla którego wartość prądu I2 = I2n , odczytać wskazania mierników Wyniki pomiarów zapisać w tabeli

Lp.

I2

I1z

U1z

P1z

Rz

Xz

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

[A]

[A]

[V]

[W]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

1

1,2

0,27

16

3,5

2

1,8

0,41

23

7,5

3

2,15

0,5

28

11,5

4

2,4

0,55

30

14

Korzystając z wyników pomiarów dla stanu zwarcia transformatora, określić napięcie zwarcia oraz parametry R1, X1, R2, X2, schematu zastępczego transformatora:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic

2.3. Stan obciążenia transformatora

0x08 graphic

Schemat ideowy do badania transformatora w stanie obciążenia.

W układzie przedstawionym na rysunku utrzymując napięcie pierwotne U1 =U1n=const, zmieniać rezystancję obciążenia R2 w taki sposób, aby prąd I2 zmieniał się w granicach od 0 < I2 < I2n Wyniki pomiarów zapisać w tabeli

Lp.

U1

I1

P1

I2

U2

P2

0x01 graphic

cos φ

[V]

[A]

[W]

[A]

[V]

[W]

-

-

1

220

0,29

11

1,5

23,9

0,35

0,03182

2

220

0,34

15

2

23,6

0,45

0,03

3

220

0,42

19,5

2,75

23,2

0,6

0,03077

4

220

0,51

24

3,5

22,65

0,75

0,03125

5

220

0,56

27

4

22,48

0,85

0,03148

6

220

0,62

31

4,5

22,15

0,95

0,03065

7

220

0,68

33,5

5

21,95

1,05

0,03134

Na podstawie wyników pomiarów, otrzymanych przy badaniu transformatora w stanie obciążenia, obliczyć sprawność η oraz cos φ. Wykonać we wspólnym układzie współrzędnych charakterystyki obciążenia transformatora.

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic

Narysować wykresy wektorowe transformatora dla stanu jałowego, zwarcia i obciążenia . Narysować schemat zastępczy badanego transformatora oraz zanotować jego dane znamionowe.

Tr

W1

V1

A1

AT

V2

W1

V1

A1

AT

A2

Robc

Tr

W2

A2

W1

V1

A1

AT

V2

TrWyszukiwarka

Podobne podstrony:
FERRO1, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Obwody spzrężone, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk, wnioski
Obwody magnetycznie sprzężone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Stany nieustalone t, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Stany nieustalone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Cwiczenia opis, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Obwody magnetycznie sprzężone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk
Obwody magnetycznie sprzężone t(1), Elektrotechnika, SEM4, Teoria obw.Krawczyk
zadania na poprawę, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Serafin
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
sciaga ze wszystkiego TP, Elektrotechnika, Rok 2, Teoria Pola Ryszard
Ściąga podzielona na zestawy (2), Elektrotechnika, Rok 2, Teoria Pola Ryszard
Badanie transformatora 3 fazowego1

więcej podobnych podstron