moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-fazowej prądnicy synchronicznej


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ

Zakład Maszyn Elektrycznych

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Ćwiczenie nr 2

Temat: Badanie prądnicy synchronicznej - praca autonomiczna

Rok akademicki: 2006/2007

Wydział Elektryczny

Studia dzienne magisterskie

Elektrotechnika sem 6

Specjalność: UEiIPP

Grupa laboratoryjna:

1. Krzysztof Wiśniewski

2. Wróbel Paweł

3. Urbański Sławomir

4. Dworzyński Krystian

5. Dopierała Michał

Data

Wykonania

ćwiczenia

Oddania

sprawozdania

07.03.2007r.

14.03.2007r.

Ocena:

Uwagi:

  1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie polegało na zbadaniu prądnicy synchronicznej pracującej samotnie czyli naszym zadaniem było badanie prądnicy w taki sposób by wyznaczyć odpowiednie charakterystyki: stanu jałowego, ustalonego stanu zwarcia symetrycznego oraz charakterystyki zewnętrznej (przy różnych charakterach obciążenia) oraz obciążeniowej przy prądzie znamionowym i obciążeniu czysto indukcyjnym. Celem jest także wyznaczenie reaktancji synchronicznych: podłużnej i rozproszenia twornika.

  1. Schemat układu pomiarowego i dane znamionowe

Schemat układu

0x01 graphic

Dane znamionowe:

  1. BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

    1. Wyznaczenie charakterystyki stanu jałowego

Charakterystyka biegu jałowego (magnesowania) to zależność siły elektromotorycznej E od prądu wzbudzenia. Przy pomocy silnika napędowego doprowadzamy maszynę synchroniczną do prędkości obrotowej 1500 obr/min i odczytujemy napięcie na zaciskach nieobciążonego twornika przy n=const (ω=const), zmieniamy prąd wzbudzenia od Iwzb=0A do Iwzb dla napięcia 1,4Un czyli około 160V.

Tabela pomiarów: