Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 02.Badanie transformatora 3-fazowego

Pobierz dokument
badanie.transformatora.trojfazowego.z.szkola.doc
Rozmiar 355 KB

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki Przemysłowej

Zakład Maszyn Elektrycznych

Laboratorium:

Maszyn Elektrycznych

Ćwiczenie nr:

1

Temat:

Badanie transformatora trójfazowego.

Rok akademicki

1997/98

1. Sebastian Ślęzak

Data

Wydział

Elektryczny

2. Jacek Zbierski

wykonania

oddania

Rodzaj studiów

DM

3. Andrzej Pulikowski

ćwiczenia

sprawozdania

Specjalność

MSS

4. Sebastian Rabcewicz

30.03.1998

06.03.1998

Nr grupy

3

5. Tomasz Grzegorzek

Ocena:

Uwagi: Poszczególne punkty przedstawione są takiej w kolejności w jakiej wykonywaliśmy ćwiczenie

 1. Parametry odczytane z tabliczki znamionowej badanego transformatora

Typ transformatora T40P 5026

UGN = 6000 V, f = 50 Hz

Sn = 50 kVA

Uz% = 3.75%

I1n = 4.81 A

I2n = 72.3 A

U1n = 6000 V

U2n = 400 V

 1. Wyznaczanie przekładni

 2. UAB

  UBC

  UCA

  Uab

  Ubc

  Uca

  ϑab

  ϑbc

  ϑca

  ϑn

  ϑ

  Δϑ

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  -

  -

  -

  -

  -

  %

  600,0

  605,0

  595,0

  40,2

  39,91

  40,09

  14,9

  15,2

  14,8

  15

  14,96

  0,1

  500,0

  505,0

  500,0

  33,4

  33,60

  33,63

  15,0

  15,0

  14,9

  15

  14,96

  0,2

  400,0

  400,0

  397,0

  26,8

  26,63

  26,78

  14,9

  15,0

  14,8

  15

  14,9

  0,5

  Wzory i przykładowe obliczenia

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  1. Pomiar izolacji i rezystancji uzwojeń.

  Pomiaru rezystancji uzwojenia dolnego napięcia dokonaliśmy za pomocą mostka Thompsona, ponieważ rezystancja tego uzwojenia jest bardzo mała.

  RAB

  RBC

  RCA

  Rab

  Rbc

  Rca

  15,8Ω

  15,9Ω

  16,0Ω

  80mΩ

  75mΩ

  80mΩ

  15s

  60s

  R60/R15

  GN - DN

  400 MΩ

  600 MΩ

  1,5

  GN - obudowa

  400 MΩ

  500 MΩ

  1,25

  DN - obudowa

  80 MΩ

  100 MΩ

  1,25

  1. Próba stanu zwarcia pomiarowego

  4.1. Schemat połączeń

  0x01 graphic

  4.2. Wyniki pomiarów

  UAB

  UBC

  UCA

  U1

  IA

  IB

  IC

  I1z

  Iz

  Pα

  Pβ

  P1z

  cos ϕ

  V

  V

  V

  V

  A

  A

  A

  A

  A

  W

  W

  W

  -

  212

  216

  214

  214,0

  5

  4,65

  5,2

  5,0

  75,8

  1000

  260

  1260

  0,69

  210

  212

  210

  210,7

  4,9

  4,6

  5,2

  4,9

  75,2

  990

  270

  1260

  0,70

  210

  208

  206

  208,0

  4,8

  4,55

  5,05

  4,8

  73,6

  960

  260

  1220

  0,71

  200

  202

  201

  201,0

  4,7

  4,4

  4,9

  4,7

  71,1

  900

  250

  1150

  0,71

  198

  200

  198

  198,7

  4,6

  4,3

  4,6

  4,5

  70,2

  870

  240

  1110

  0,72

  190

  192

  190

  190,7

  4,4

  4,15

  4,6

  4,4

  67,1

  800

  230

  1030

  0,71

  174

  174

  174

  174,0

  4

  3,8

  4,2

  4,0

  61,2

  660

  190

  850

  0,71

  156

  158

  158

  157,3

  3,6

  3,45

  3,8

  3,6

  55,4

  550

  150

  700

  0,71

  138

  141

  138

  139,0

  3,2

  3,05

  3,3

  3,2

  48,7

  420

  120

  540

  0,70

  121

  122

  122

  121,7

  2,8

  2,65

  2,9

  2,8

  42,5

  320

  90

  410

  0,70

  104

  105

  104

  104,3

  2,4

  2,25

  2,5

  2,4

  36,3

  240

  60

  300

  0,70

  86

  87

  87

  86,7

  2

  1,9

  2,1

  2,0

  30,2

  160

  40

  200

  0,67

  69

  69

  69

  69,0

  1,6

  1,5

  1,65

  1,6

  23,8

  100

  20

  120

  0,63

  52

  52

  52

  52,0

  1,2

  1,15

  1,2

  1,2

  18,2

  60

  10

  70

  0,66

  4.3. Wzory i przykładowe obliczenia

  0x01 graphic

  1. Próba stanu jałowego

  5.1. Schemat połączeń

  0x01 graphic

  5.2. Wyniki pomiarów

  UAB

  UBC

  UCA

  U1

  IA

  IB

  IC

  I10

  Pα

  Pβ

  P10

  cos ϕ

  Q10

  V

  V

  V

  V

  A

  A

  A

  A

  W

  W

  W

  -

  VAr

  440,0

  447,0

  450,0

  445,7

  9,90

  7,50

  8,00

  8,47

  2520

  -2000

  520

  0,080

  6514

  420,0

  425,0

  425,0

  423,3

  7,50

  5,65

  6,00

  6,38

  1880

  -1400

  480

  0,103

  4655

  400,0

  400,0

  400,5

  400,2

  6,10

  4,40

  4,70

  5,07

  1480

  -1040

  440

  0,125

  3484

  380,0

  285,0

  385,0

  350,0

  4,80

  3,50

  3,60

  3,97

  1120

  -760

  360

  0,150

  2377

  360,0

  365,0

  365,0

  363,3

  3,90

  2,80

  2,90

  3,20

  880

  -560

  320

  0,159

  1988

  340,0

  345,0

  345,0

  343,3

  3,20

  2,25

  2,30

  2,58

  680

  -400

  280

  0,182

  1510

  320,0

  322,5

  322,5

  321,7

  2,50

  1,80

  1,80

  2,03

  520

  -280

  240

  0,212

  1107

  280,0

  285,0

  282,5

  282,5

  1,70

  1,20

  1,20

  1,37

  340

  -140

  200

  0,299

  638

  240,0

  244,0

  242,0

  242,0

  1,10

  0,70

  0,80

  0,87

  200

  -40

  160

  0,440

  326

  200,0

  202,0

  202,0

  201,3

  0,76

  0,65

  0,55

  0,65

  130

  -20

  110

  0,483

  199

  160,0

  162,0

  162,0

  161,3

  0,57

  0,43

  0,40

  0,47

  80

  0

  80

  0,613

  102

  120,0

  120,0

  121,0

  120,3

  0,44

  0,33

  0,33

  0,37

  50

  0

  50

  0,654

  57

  5.3. Wzory i przykładowe obliczenia

  0x01 graphic

  1. Obliczanie parametrów schematu zastępczego

  Wnioski

  Celem ćwiczenia było zbadanie i wyznaczenie parametrów transformatora trójfazowego. Pomiary zostały przeprowadzone na podstawie próby biegu jałowego i próby zwarcia. Na podstawie tych pomiarów zostały wykreślone typowe charakterystyki transformatora - są one zgodne z literaturą.

  Do sprawozdania dołączono wykres wskazowy tego transformatora przy obciążeniu o charakterze indukcyjnym (cos = 0.7). Jest on duży, ponieważ chciałem uwidocznić na nim wszystkie wartości prądów i napięć w miarę wyraźnie. Dlatego też wartości niektórych prądów są trochę powiększone, jednak z zachowaniem proporcji.

  4


  Pobierz dokument
  badanie.transformatora.trojfazowego.z.szkola.doc
  Rozmiar 355 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
  Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
  Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
  11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
  Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
  Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
  moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
  Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
  Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
  Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
  silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
  Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
  3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
  Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
  moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
  11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
  Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori

  więcej podobnych podstron