MET 19, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
met.19.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 216 KB

Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 19

Nazwisko:Wójcik

Staniszewski

Kapłaniuk

Imię: Dariusz

Tomasz

Marek

Semestr

VI

Grupa

ED 6.5

Rok akad.

1995/96

Temat ćwiczenia: Pomiary indukcyjności własnej i wzajemnej

oraz pojemności

Data wykonania

18.04.96

Ocena

1.Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar indukcyjności własnej i wzajwemnej oraz pojemnosci.

2.Pomiar indukcyjności i pojemności metodą techniczną.

Schemat układu:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Amperomierz kl.1 zakres 0,5A

Voltomierz kl.0,5 zakresy 150V i 300V

Dławik

Kondensator

indukcyjnośc

pojemność

Lp

I [A]

U[V]

L[mH]

I[A]

U[V]

C[μF]

1

0,25

100.4

755

0,25

74.5

10,68

2

0,35

137.1

700

0,35

105.6

10,55

3

0,15

61

782

0,15

45.5

10,49

Przykładowe obliczenia: RIND=324

L===755mH XL=

C=μF XC=

Błąd systematyczny graniczny pomiaru indukcyjności wynosi:

Błąd metody i systematyczny graniczny pomiaru pojemności wynosi:

RV-rezystancja voltomierza

3.Pomiary metodą mostkową indukcyjności własnej i wzajemnej oraz pojemności.

Schemat układu służący do pomiaru indukcyjności własnej i wzajemnej (mostek Maxella-Wiena)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów

Cewka pomiarowa

Rezystor kołkowy kl.0,05

Rezystor dekadowy kl.0,05

Rezystor dekadowy kl.0,05

Kondensator dekadowy kl.0,05

Voltomierz cyfrowy

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Układ do pomiaru indukcyjności wzajemnej

indukcyjność

R2[]

R3[]

R4[]

C4[]

L[mH]

własna

300

1000

1058

5,9104

1,77

wzajemna

300

1000

1058

5,9034

1,771

wzajemna

300

1000

1059

5,873

1,762

Rx=

LX=R2R3C4=

M=

np:

Pomiar pojemności mostkiem Wiena

Schemat układu:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Kondensator pomiarowy

kondensator dekadowy kl.0,05

Rezystor kołkawy kl.0,05

Rezystor dekadowy kl.0,05

Rezystor dekadowy kl.0,05

Słuchawki

R2[]

R3

R4

C3

RX

CX

1000

0

1000

10.3

234

10.3

RX=

Błąd nieczułości

4.Wnioski.

Pomiary indukcyjności własnej i wzajemnej oraz pojenmności przeprowadzamy dwoma metodami:

techniczną i mostkawą.Metoda techniczna służy do pomiaru dużych indukcyjności ,ale charakteryzuje

się małą dokładnością (rezystancja cewki jest większ od jej impetancji).Metodą mostkową natomiast

charakteryzuje większą dokładnością .Do pomiaru indukcyjności własnej i wzajemnej użyliśmy mostka Maxella-Wiena,a do pomiaru pojemności mostek Wiena.Błądy systematyczne graniczne metody technicznej wynosi dla pomiaru indukcyjności oraz dla pomiaru pojemności ,a błąd metody .W metodzie mostkowej błędy wynoszą odpowiednio:

dla indukcyjności i dla pojemności.

CX

RX

LX

RX

V

A

R3

D

C4

R4

A

B

LX

RX

W

R2

A

B

L1

L1

L

L

M

M

C

C3

R3

W

R4

R2


Pobierz dokument
met.19.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 216 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
met Cw4spraw1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metro
MET 23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 24, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met 20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
MET 16, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
CW10 Pomiar czestotl met cyfrowa, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduc
met 17'', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog

więcej podobnych podstron