Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś


POLITECHNIKA LUBELSKA

W LUBLINIE

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki

Ćwiczenie nr 6

Nazwisko:

Jasiński

Guzowski

Grudzień

Imię:

Krzysztof

Marek

Artur

Semestr:

III

Grupa:

E.D.3.1.

Rok akademicki:

1999/2000

Temat ćwiczenia: Obwody nieliniowe zawierające

prostowniki.

Data wykonania:

25.11.99 r.

Ocena:

1.Badanie układów z prostownikami niesterowanymi.

0x08 graphic

Układ pomiarowy nr 1.

  1. Badanie układu prostowania półfalowego bez wygładzania i z wygładzaniem.

  2. Badanie układu prostowania całofalowego bez wygładznia i z wygładzaniem.

Układ

U'1

I'1

P

U'2

U''2

I'2

I''2

R

PU

V

A

W

V

V

A

A

Ω

W

2. Badanie układów z prostownikami sterowanymi.

0x08 graphic

Układ pomiarowy nr 2.

Układ

U'1

I'1

P

U'2

U''2

I'2

I''2

θ

R

PU

V

A

W

V

V

A

A

rad

Ω

W

3. Wykaz przyrządów.

OS - HUNG CHANG 3502C,

W - EP 43-3/1492,

V - EP 43-3/042,

V - EP 43-3/743,

V - EP 43-3/1789,

A - EP 43-4/1640,

A - EP 43-3/297,

A - EP 43-3/1466,

R - 335Ω 0,6A,

mostek prostowniczy - prostowanie całofalowe,

dioda prostownicza - prostowanie półfalowe.

4. Analiza hamonicznych.

Przebieg wyprostowany całofalowo z obciążeniem bez wygładznia i bez obciążenia, bez wygładzania.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-0,141

-92,831

0,055

-4,430

0,016

0,155

-0,002

bk

-0,022

-29,82

0,027

-3,173

0,016

0,209

-0,004

U=87,156V

Umax=123

Uśr=78,35V

k=1,99

s=1,4

z=1,72

Suma ak=118,822 Suma bk=-32,76

Przebieg wyprostowany całofalowo z obciążeniem z wygładzaniem.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-1,096

-25,467

-2,583

-15,757

6,925

-4,270

-0,584

bk

2,964

25,084

2,204

-0,514

0,856

-6,376

1,417

U=216,5V

Umax=230V

Uśr=137V

k=1,58

s=1,06

z=0,69

Suma ak=305,16 Suma bk=25,633

Przebieg wyprostowany całofalowo i półfalowo bez obciążenia z wygładzaniem.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-0,201

-0,190

-0,188

-0,176

-0,161

-0,141

-0,116

bk

-0,036

-0,063

-0,095

-0,126

-0,158

-0,190

-0,222

U=282V

Umax=282V

Uśr=282

K=1

s=1

z=0,53

Suma ak=398,820 Suma bk=-0,885

Przebieg wyprostowany półfalowo z obciążeniem bez wygładzania i bez obciążenia, bez wygładzania.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-14,954

-46,392

5,772

-2,210

1,997

0,077

-0,334

bk

88,602

-14,984

-11,402

-1,594

-2,014

0,105

0,173

U=56V

Umax=79,2V

Uśr=25,2V

K=2,22

s=1,144

z=2,67

Suma ak=52,956 Suma bk=58,887

Przebieg wyprostowany półfalowo z obciążeniem i wygładzaniem.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-23,682

-19,619

-11,226

-4,845

-1,571

2,217

4,099

bk

37,236

6,180

-3,990

-5,912

5,064

-3,915

-1,887

U=159,8V

Umax=200V

Uśr=200

k=0,799

s=1,251

z=0,93

Suma ak=224,874 Suma bk=22,649

Obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Uśr=0,637*Umax=0,637*123V=78,35V

k=U/Uśr=87,156/78,35=1,99

s=Umax/U=123/87,156=1,4

z=U1/U=150/87,156=1,72

5. Analiza harmonicznych dla układu z prostownikiem sterowanym i kąta zapłonu π/6.

k

1

2

3

4

5

6

7

ak

-0,226

-146,006

0,104

4,849

0,037

20,951

-0,103

bk

-0,061

-70,990

0,820

-32,197

0,099

2,979

0,048

U=175,3V

Umax=311V

Uśr=124V

k=1,413

s=1,77

z=1,6

Suma ak=226,807 Suma bk=-100,103

Obliczenia:

Napięcie maksymalne z zależności:

0x01 graphic

0x01 graphic


0x01 graphic

0x01 graphic


Wnioski:

Po wykonaniu ćwiczenia można dostrzec, że przebiegi prostowane całofalowo i półfalowo bez wygładzania z obciążeniem czy bez nie różniły się kształtem. Natomiast przy zastosowaniu wygładzania różnice były widoczne. W układzie bez obciążenia otrzymaliśmy stałe napięcie a w układzie z obciążeniem napięcie to się zmieniało okresowo. Przebiegi wyprostowane półfalowo i całofalowo różniły się wartością napięcia wskazywanego przez woltomierze. Przy dołączonym kondensatorze w obu układach niższe jest w układzie z prostownikiem półfalowym. Świadczy to o niższej sprawności tego układu.

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś
Elektrotechnika ćwiczenie 13 - sprawozdanie, Politechnika Lubelska, Studia, Elektrotechnika, ELEKTRO
cwiczenie 17, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
ćwiczenie nr.5, SPRAWOZDANIA czyjeś
ćwiczenie nr.5, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś
Laboratorium z Elektrotechniki ćwicz.13, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
44 sprawozdanie czyjeś, Politechnika Rzeszowska, Elektrotechnika, semestr 2, Fizyka Lab, Sprawozdani
Zabezpieczenia silników elektrycznych za pomocą zespołu autom, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron